En samlingssida med tips om utbildningar som gör dig som ledare bättre på att specifikt möta idrottare med funktionsnedsättning, och generellt skapa en mer inkluderande miljö för alla.

Kurstillfällen

Om utbildningarna

1. Att möta idrottare med NPF-diagnos

I den här utbildningen får du som tränare övning i att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Materialet är framtaget inom ramen för projektet "Idrott för alla" och fokuserar på vikten av att lära känna och få en förståelse för varje individ. På så vis kan du bemöta varje enskild individ och skapa förutsättningar som gynnar varje person du tränar.

2. Att möta idrottare med funktionsnedsättning

Lär dig hur du som tränare kan möta idrottare med funktionsnedsättning genom att få en bättre förståelse för funktionsnedsättningar och deras innebörder, träning på olika nivåer och vilka tips du kan hjälpa idrottarna med. Utbildningsmaterialet är framtaget för att stötta och vägleda dig, och är resultatet av ett samarbete mellan Parasport Sverige, SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet.

3. RF/SISU: Inkluderande idrott

En kostnadsfri utbildningswebb om inkludering för dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare inom idrotten. Den ger kunskap, skapar reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och mod att förändra. Målet med utbildningen är att bidra till en mer välkomnande och inkluderande idrott. Syftet är att ge dig en kunskaps- och inspirationsbank för att skapa medvetenhet om rådande normer, privilegier och begränsningar inom idrotten.

För mer information, kontakta

Porträttbild på Ulrika.
  • Ulrika Jorsell
  • Idrottsrådgivare. Distrikt: Gästrike-Hälsinge, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Norr- och Västerbotten. Ansvarig för paragolf.
  • Tel: 08-622 15 53
Per Sjöberg är ordförande för Paragolfgruppen (som tidigare hette Handigolfgruppen). Han har glasögon och är kortklippt hår.
Susanne Gutke
Agneta Johansson