Vad kul att du vill kombinera studier med en elitsatsning i golf! Resan börjar här. Det finns riksidrottsgymnasier för golf i Helsingborg och Uppsala men du kan också plugga på ett golfgymnasium som ligger närmare din hemort.

De här två alternativen finns

 • Riksidrottsgymnasium (RIG)

 • Nationell idrottsutbildning (NIU)

Illustration över golfgymnasierna i Sverige

Golfgymnasiernas verksamhet är en viktig del av en seriös elitsatsning som ungdomsgolfare. Verksamheten stöds av landslagsverksamheten och elitutvecklingen inom Svenska Golfförbundet. Du får unika möjligheter att utvecklas för att bli en golfare på elitnivå samtidigt som du går din gymnasieutbildning. 

Om du är intresserad av att kombinera studier med en elitsatsning i golf, är golfgymnasium ett bra alternativ för din utveckling. Du kan välja mellan riksidrottsgymnasieplatser för golf i Helsingborg eller Uppsala. Du kan även välja något av de NIU-certifierade golfgymnasierna som kanske ligger närmare din hemort. 

Det här vill vi på Svenska Golfförbundet

Målet med verksamheten är att utbilda golftalanger och ge förutsättningar för ungdomar att kunna bli morgondagens stjärnor. Det sker i en positiv och stimulerande idrottsmiljö. Du kommer att erbjudas bästa möjliga förutsättningar. Det ställer också krav på dig, då det krävs disciplin och ansvarstagande för att du ska få ut mesta möjliga av dina studier på golfgymnasiet.

Ta reda på mer

För att gå vidare, läs informationen i nedanstående flikar så får du veta mer om vad det innebär att gå på golfgymnasium. Du får också information om vad som skiljer riksidrottsgymnasieplatser från platser på övriga certifierade gymnasier. 

 1. Sök till golfgymnasium
 2. Här hittar du all information om hur du gör för att söka till golfgymnasium med start HT2017. Sökningen till riksidrottsgymnasium (RIG) och nationell idrottsutbildning (NIU) är i stort sett lika men skiljer sig på några punkter.

  Ansökningstiden för RIG går ut 15 oktober 2017 och för NIU är sista sökdatum 1 december 2017. Anledningen är enkel, alla som söker RIG kommer inte in och ska då hinna göra en sökning till någon eller flera NIU-skolor.

  Ansökan är webbaserad och öppnar i början av september 2017. På ansökningssidan hittar du all information om hur du gör och vad som händer då ansökningstiden går ut.

  Allmän information om RIG och NIU har vi samlat i en broschyr som finns som nedladdningsbar fil i rutan "Filer för nedladdning". I den hittar du vad som skiljer mellan RIG- och NIU-alternativet samt bra saker att tänka på för att du ska hamna på rätt plats. Det finns även ett antal frågor (en "guide") som vi av erfarenhet vet är viktiga att svara på i denna broschyr. Du ansöker till RIG och NIU genom att klicka här.

  Innan du genomför ansökan är det bra att läsa igenom de instruktioner som vi samlar i filen ”Instruktioner för att söka golfgymnasium”. Den filen hittar du i rutan "Filer för nedladdning."

  Allmänna skolfrågor
  Svenska Golfförbundet, telefon 08-622 15 00
  Carl Gustavsson, telefon 070-544 04 76
  carl.gustavsson@golf.se

  Frågor gällande RIG Helsingborg
  Hans Larsson, telefon 070-208 39 00 

  Frågor gällande RIG Uppsala
  Martin Pettersson, telefon: 070-877 61 07

 3. Att plugga på ett golfgymnasium
 4. Målet med Svenska Golfförbundets medverkan i golfgymnasierna är att talangerna ska få möjlighet att förena skola och elitidrott och att vara väl förberedda inför en framtida elitkarriär. Vi söker dig som är engagerad och vill göra en elitsatsning.

  Det innebär följande:

  - Ha klart uttalade mål med din golf och ha ambition att lära dig och göra det som krävs för att genomföra en helhjärtad satsning. 
  - Att utvecklas som människa och golfare genom golfen (landslagets vision).
  - Att inse betydelsen av sunda vanor och positiva attityder. 
  - Att erhålla kunskap om vilka faktorer som påverkar prestationen samt tillämpa dem i praktiken. 
  - Att med en vid syn på livet prova på och dra nytta av alla de möjligheter som finns samt de erfarenheter du får och utifrån dem skapa en vinnande väg mot målet. 
  - Att hela tiden skapa bättre förutsättningar genom att förbättra och stärka dina förmågor.

  Ämnesplan

  Att det undervisas i specialidrottsämnet golf syftar till att öka och fördjupa kunskaper om människan i fysisk aktivitet, med tonvikt på kunskaper inom specialidrotten. Ämnet syftar även till att fördjupa kunskapen om träningslära och till att bli medveten om varför övning, träning och ansträngning är förutsättningar för att utöva idrott på elitnivå. Dessutom ges golfeleverna en helhetssyn på sitt idrottsutövande.

  De viktigaste delarna inom specialidrotten är:

  • Golfträning och dess tillämpning 
  • Golfens teori, teknik och strategi 
  • Uppföljning och analys av träning och tävling 
  • Golfens utrustning och anläggningar 
  • Personlig utveckling 
  • Idrotts- och prestationspsykologi 
  • Funktionärs- och regelkunskap
  • Träningslära 
  • Näringslära
  • Sunda vanor 
  • Anatomi, fysiologi och rörelselära 
  • Ledarskap 
  • Kommunikation och kroppsspråk

  Ekonomi

  Till elever på riksidrottsgymnasier är hemkommunen skyldig att betala för utbildning, samt oftast även ett inackorderings- och resebidrag. 

  För elever till certifierade gymnasier gäller att din hemkommun godkänner studier på annan ort för att du ska kunna erhålla dessa bidrag. Statligt studiestöd utgår i form av ett studiebidrag.

  Eleverna svarar själva för kostnader för uppehälle, mat och fickpengar. Ta reda på vad som gäller för din hemkommun.

  Betyg

  Du får betyg i kurserna i ämnet "specialidrott" och avslutar du dina studier med godkända betyg har du behörighet för fortsatta studier på högskola eller universitet. 

  Boende

  För många elever innebär avståndet till ett golfgymnasium att man inte kan bo kvar hemma under terminerna. Skolan, ofta i samverkan med lokala golfklubben, kommer att hjälpa till med anskaffning av bostad, viss hjälp och tillsyn. Ytterst är det du och din familj som är ansvarig för att du är mogen att klara ett självständigt boende.

  Förutsättningen för att kunna lyckas med kombinationen studier, elitidrott och eget boende är att du har hög ambition och bra självdisciplin.

  Fritid

  Som golfgymnasieelev har du någon form av medlemskap i värdklubben under terminen, och har möjligheter att deltaga i klubbens aktiviteter.

 5. Vilken skola ska jag välja?
 6. När du vill kombinera dina gymnasiestudier med elitsatsning i golf kan du välja mellan Svenska Golfförbundets (SGF) riksidrottsgymnasier i Helsingborg och Uppsala, eller något av de regionala certifierade golfgymnasierna.

  Riksidrottsgymnasium (RIG)

  Till platserna vid riksidrottsgymnasierna utgår ett elitidrottsstöd från Riksidrottsförbundet som också tillsammans med SGF ansvarar för verksamheten. Till dessa platser är du garanterad att din hemkommun betalar för dina studier. Idrottskurserna vid riksidrottsgymnasierna omfattar minst 400 poäng, det finns dock möjlighet att läsa upp till 700 poäng vid utökat program.

  Våra riksidrottsgymnasier

  • Riksidrottsgymnasiet Helsingborg

  • Riksidrottsgymnasiet Uppsala

  NIU-certifierade golfgymnasier

  För de NIU-certifierade golfgymnasierna måste din hemkommun godkänna att du får bidrag för boende på annan ort. Verksamheten för dessa auktoriserade golfgymnasier följs upp av golfdistriktsförbunden i samverkan med SGF. Idrottskurserna vid regionala certifierade golfgymnasier omfattar minst 400 poäng.

 7. Riksidrottsgymnasium Uppsala
 8. Golfverksamheten vid Celsiusskolan har Uppsala kommun som huvudman och ansvarar för lärarteamet i samarbete med Svenska Golfförbundet.

  Boende och golf

  Eleverna på riksidrottsgymnasiet bor på elevhem i nära anslutning till skolan. Den golfspecifika undervisningen är i huvudsak förlagd till GolfUppsalas (fd Söderby GK) anläggning, där de också kommer att erhålla ett skolmedlemskap. Transport till och från golfpassen sker med minibuss. Riksgymnasieplatserna ingår som en del av skolans specialutformade elitidrottsprogram. På elitidrottsprogrammet går eleverna i idrottsklasser med andra elitidrottare.

  Skolan erbjuder alla programval, men våra elever väljer elitidrottsprogram på SP eller NV.

  Öppet Hus

  Öppet hus hålls tisdagen den 26 september kl 8.30-12.00.
  Plats för samling: Söderby GK på parkeringen framför klubbhuset.
  Kort om vad som händer: Vi tittar en stund på träningen och anläggningen vi är på den dagen. Därefter åker vi gemensamt till elevboendet, skolan och inomhuslokal/gym. Vid frågor kontakta Martin Pettersson, martin.pettersson@pgasweden.com eller mobil 070-877 61 07

  Tränare/Nätverk

  Ronnie Andersson, golf- och fyscoach
  Martin Pettersson, golf- och mental coach
  John Hellström, 3D-specialist och teknik/fysikrådgivare
  Fanny Bylund,  fystränare
  KG Nissén, sjukgymnast
  Kristina Forsblom, sjukgymnast
  Peter Östlund, idrottspsykologi
  Jonnie Eriksson, golftränare

  Kontakta oss:

  Martin Pettersson, 070-877 61 07 mail martin.pettersson@pgasweden.se 
  Ronnie Andersson, 070-628 51 24  mail ronnie.andersson@uppsala.se 

 9. Riksidrottsgymnasium Helsingborg
 10. Golfverksamheten vid Filbornaskolan i Helsingborg drivs av Helsingborgs kommun som ansvarar för lärarteamet i samarbete med Svenska Golfförbundet.

  Teamet arbetar med bästa träningsmöjligheter samt senaste utrustning och testmetoder.

  Boende och golf

  Eleverna på riksidrottsgymnasiet bor samlat i egna rum i nära anslutning till skolan. Den golfspecifika undervisningen är förlagd till Vasatorps GK:s anläggning, där eleverna har ett medlemskap. Transport till golfpassen sker med minibuss. Fysträning och inomhusträning för golf sker inom gång- och cykelavstånd från boendet. 

  På Filbornaskolan finns flera olika idrottsinriktningar, vilket innebär att eleverna går i klasser med andra elitidrottare.
  För att se programutbudet på Filbornaskolan besök:
  http://www.helsingborg.se/filbornaskolan

  Öppet Hus

  Öppet hus hålls onsdagen den 27 september kl 10.00 -13.00.
  Plats för samling: Filbornaskolans huvudentré.
  Något kort om vad som händer: Liten fika vid start. Allmän info om RIG:ets verksamhet i Helsingborg samt rundvandring på Filbornaskolan. Besök på Vasatorps GK och elevboendet.
  Vid frågor kontakta Hans Larsson, hans.larsson@helsingborg.se eller mobil
  070-208 39 00

  Tränare/Nätverk

  Hans Larsson, golf- och fyscoach
  Lars Hägglund, golfcoach
  Camilla Bryngelsson, mental coach och hälsocoach
  Petra Jonsson, sjukgymnast och fyscoach
  John Hellström, 3D-specialist och teknik/fysikrådgivare

  Kontakta oss:

  Hans Larsson, 0702-083 900  mail hans.larsson@helsingborg.se 
  Camilla Bryngelsson, 070-544 34 61 mail camilla.bryngelsson@helsingborg.se 

 11. NIU-certifierade gymnasier
 12. Skolverkets och Svenska Golfförbundets certifiering har som huvudsyfte att ge eleven information om vilka skolor som har uppfyllt förutsättningarna för att bedriva elitinriktad golfträning i kombination med gymnasiestudier.

  Kriterierna som dessa skolor uppfyller är: 

  • Studieplaner, med minst 400 p idrott, med kursplaner som i huvudsak följer riksidrottsgymnasier 
  • Behöriga golflärare för huvuddelen av golfutbildningen 
  • Bra träningsanläggningar för all form av träning
  • Tillgång till fritt spel på bana under terminstiden 
  • Avtal och samverkan med golfklubb och distriktsförbund 
  • Att vid behov hjälpa till med boende 
  • Registrering, uppföljning och analys av träning och tävling 
  • Samverkan med din hemmatränare
  • Distriktsförbunden har tillsammans med SGF ansvaret för den lokala uppföljningen och kvalitetssäkringen i samverkan med skolan.

  Program
  Några av dessa skolor har breda idrottsprogram där golfeleverna går i rena idrottsklasser, ofta med ett utbud av idrottsrelaterade kurser. Vid andra skolor går golfeleverna på skiljda program i vanliga klasser.

  Kontaktuppgifter

  SKÅNES GDF
  Box 203
  246 02 Löddeköpinge
  Kontaktperson: Patrick Oderling, 046-77 56 15
  www.skanesgolfforbund.com 

  Kristianstad
  Söderportgymnasiet
  Österängsgymnasiet
  Christian 4:s Gymnasium
  Wendesgymnasiet
  Milnergymnasiet

  Kontaktpersoner:
  Skolledare: Anders Swahn
  Idrottslärare: Robert Orelind, orelind@me.com
  https://www.kristianstad.se/

  Landskrona
  Allvar Gullstrandsgymnasiet
  Kontaktpersoner:
  Skolledare: Anders Nilsson
  Idrottslärare: Magnus Bondesson, info@landskronagk.se
  www.landskrona.se/idrott 

  Malmö
  Malmö Idrottsgymnasium
  Kontaktpersoner:
  Rektor: Christian Fegler, 072-350 28 40
  Idrottsansvarig: Claes Örberg, 073-340 58 10
  Rönnebäck Golfklubb: Martin Olsson, martin.olsson@pgasweden.com
  Tel: 0739-790916
  http://malmo.se/idrottsgymnasium


  Vellinge
  Sundsgymnasiet
  Kontaktpersoner:
  Skolledare: Jonas Frankel, 040-42 56 01
  Idrottslärare: Per Johansson, 070-880 53 19
  Ljunghusens Golfklubb: Magnus Jivén, 040-45 46 08
  www.vellinge.se   HALLANDS GDF
  c/o Ulla Gunnarsson
  Klavertrampet 10
  312 34 Laholm
  Kontaktperson: Urban Månsson, 035-14 81 86
  http://www.hgdf.se/

  Halmstad
  Aspero Idrottsgymnasium
  Kontaktpersoner:
  Rektor: Malin Nermark, 035-13 69 12 el 070-522 82 51
  Idrottslärare: Fredrik Wetterstrand, 070-394 01 10
  Haverdals Golfklubb: Claes-Göran Andersson, 035-21 01 84
  www.aspero.nu/Halmstad 

  Varberg
  Pelle Skrivares skola
  Kontaktpersoner:
  Skolledare: 
  Idrottslärare: 
  Varbergs GK:
  www.pederskrivaresskola.se 


  GÖTEBORGS GDF
  Kvibergsvägen 5
  415 82 Göteborg
  Kontaktperson: Leif Thuresson, 031-40 62 40
  www.ggf.nu 

  Göteborg
  Katrinelundsgymnasiet
  Kontaktpersoner:
  Skolledare: Mats Wingqvist, 031-367 05 15
  Idrottslärare: Martin Alergård, 070-508 31 30
  www.goteborg.se/wps/portal/katrinelund 


  SMÅLANDS GDF
  Kansli
  Box 61
  567 22 Vaggeryd
  Kontaktperson: Hans Pettersson, 0730-79 88 28
  www.smalandsgolf.com 

  Jönköping
  Sandagymnasiet
  Kontaktpersoner:
  Skolledare: Tommy Tomth, 076-119 85 36
  Idrottslärare: Niklas Eriksson, 070-490 94 90 niklas@a6gk.se 
  Jacob Flood, 070-836 93 75
  Daniel Rehncrona, 070-825 63 44, pro@jonkopingsgk.se
  Rickard Rehnström, 073-674 53 35
  A6 Golfklubb: Kansli, 036-30 81 90
  Jönköpings Golfklubb: Kansli, 036-765 67
  www.sandagymnasiet.se

  Kalmar
  Calmare Internationella skola
  Kontaktpersoner:
  Skolledare: Mattias Mild, 0480-262 45
  Idrottslärare: Marcus Rydholm, 070-814 76 64
  Kalmar Golfklubb: Pierre Hadevik, 070-605 48 86
  www.cis.se 

  Växjö
  ProCivitas Privata Gymnasium
  Kontaktpersoner
  Ansvarig NIU: Stefan Gustafsson stefan.gustafsson@procivitas.se
  Rektor: Johan Kåberg, johan.kaberg@procivitas.se 
  Växjö GK: Lars Edvinsson, 070-891 79 99
  http://www.procivitas.se/vaxjo/


  ÖSTERGÖTLANDS GDF

  Gransbovägen 48
  590 72 Ljungsbro
  Kontaktperson: Anders Björling, 070-509 73 27
  www.ostgolf.se 

  Linköping
  Linköpings kommunala gymnasieskolor
  Kontaktpersoner:
  Skolledare: Margareta Edvardsson, 013-20 63 91
  Idrottslärare: Petter Ederö, 073-434 30 33
  Landeryds GK:  Björn Sturehed, 070-828 17 72
  www.linkoping.se

  Åtvidaberg
  Bildningscentrum Facetten
  Kontaktpersoner:
  Skolledare: Mikael Nord, 070-688 27 48
  Idrottslärare: Markus Otternäs, 073-679 00 58
  Åtvidabergs Golfklubb: Kansli, 0120-354 25
  www.bildningscentrum.se


  VÄSTERGÖTLANDS GDF
  Stenmursgatan 1 A
  523 38 Ulricehamn
  Kontaktperson: Kjell Fasth, 070-817 22 06
  www.vgdf.se

  Borås
  SvenEriksons gymnasiet
  Kontaktpersoner:
  Skolledare: Anders Nilsson, 076-888 59 13
  Idrottslärare: Raimo Sjöberg, pro@borasgolfklubb.se
  www.boras.se/svenerikson
  Ladda ned mer info om gymnasiet här


  ÖREBRO GDF

  Lindhultsvägen 4
  702 30 Örebro
  Kontaktperson: Marie Seleskog, 019-31 18 11
  http://olgf.nu/

  Örebro
  Virginska skolan
  Kontaktpersoner:
  Skolledare: Sandra Mattsson, 076-5511360
  Idrottslärare: Martin Sterner, 070-542 86 72
  www.elitidrottsgymnasietorebro.se 
  Ladda ned mer information om gymnasiet här  VÄRMLANDS GDF
  Idrottens Hus, Box 10
  651 02 Karlstad
  www.golfivarmland.se 

  Karlstad
  Karlstads-Hammarö idrottsgymnasium
  Kontaktpersoner:
  Idrottsintendent: Kim Johansson, 070-001 81 28
  Idrottslärare: Birger Kjellstedt, 070-632 32 75
  http://karlstad.se/utbildning-och-barnomsorg/gymnasium/idrott/


  STOCKHOLMS GDF
   
  Vågsjö Gård
  187 69 Täby
  Kontaktperson: Ulf Geijerman, 08-771 68 64
  www.sgdf.se 

  Haninge
  Fredrika Bremer gymnasiet
  Kontaktpersoner:
  Skolledare: Gunilla Melin, 08-606 77 75
  Idrottslärare: Lars Bjurström, 073-368 83 44
  Haninge Golfklubb: 08-500 32 850
  www.fredrika.se

  Upplands-Bro
  Upplands-Bro gymnasium
  Kontaktpersoner:
  Skolledare: Magnus Odung, 08-581 692 85
  Idrottslärare: Johan Almgren, 070-858 40 46
  Kungsängen GC: Henric Bergqvist, 08-584 50 730
  http://www.upplands-brogymnasiet.se/

  Åkersberga
  Österåkers gymnasium
  Kontaktpersoner:
  Adm.chef: Annika Helin, 08-540 817 21
  Idrottslärare: Peter Michols, 070-85 86 100
  Österåkers Golfklubb: Peter Michols, 08 -540 851 65
  www.osteraker.se/osterakersgymnasium


  UPPLANDS GDF

  Kontaktperson: Anders Wasberg, 070-521 51 60
  http://www.upplandsgolf.se/

  Uppsala
  Celsiusskolan
  Kontaktpersoner:
  Skolledare: Henrik Gaddefors,  073-433 85 68
  Idrottslärare: Johan Malmsten, Upsala Golfklubb, 072-180 38 88,
  Fredrik Hedlund, Söderby Golfklubb 070-658 31 51
  Teamansvarig: Johan Malmsten, Upplandsidrotten, 072-180 38 88 
  www.celsiusskolan.uppsala.se
  Ladda ned en presentation om NIU Uppsala här


  GÄSTRIKE-HÄLSINGE GDF

  Daniel Tilas väg 4
  811 92 Sandviken
  Kontaktperson: Kjell Bengtsson, 070-170 92 22
  https://gastrikehalsingegolfforbund.wordpress.com/

  Gävle
  Borgarskolan
  Kontaktpersoner:
  Skolledare: Tore Lennartsson, 070-082 65 87
  Idrottslärare: Per Liv, 070-397 33 68
  Gävle Golfklubb: Peter Stenberg (klubbchef) 070-615 15 75
  www.borgarskolan.gavle.se


  ÅNGERMANLANDS GDF

  Lantmannavägen 5
  891 30 ÖRNSKÖLDSVIK
  Kontaktperson: Anette Orav, 0660-820 55

  Örnsköldsvik
  Nolaskolans gymnasium
  Kontaktpersoner:
  Skolledare: Thomas Larserud, 0660-889 43
  Idrottslärare: Petter Hägglund, pro@puttom.se
  Veckefjärdens GC: 0660-29 33 55
  www.nola.ornskoldsvik.se 


  NORR & VÄSTERBOTTENS GDF

  Stackgatan 22 A
  931 50 Skellefteå
  Kontaktperson: Adrian Bordeianu, 070-648 05 05
  www.nvgf.se

  Umeå
  Dragonskolan
  Kontaktpersoner:
  Skolledare: Henrik Ragnvaldsson, 090-16 24 53
  Idrottslärare: Fredrik Larsson, facit.larsson@live.se
  Umeå Golfklubb: Mathias Ferry, mathiasferry@hotmail.com
  www.umea.se/dragon

Efter gymnasiet

Om du är intresserad av att studera i USA är ett första viktigt råd att vara ute i mycket god tid. Den första kontraktstiden för coacher på universiteten går ut i början av november och de är mycket intresserade av att ha sina ”rekryter” klara då. Hinner du inte under den perioden finns en andra kontraktstid från mitten av april fram till skolstart. Risken är dock att de scholarship-pengar som finns tillgängliga kan vara förbrukade. 

För dig som funderar på att studera vidare efter gymnasiet finns också skolor i Sverige som har en bra utbildning kombinerad med golf.

Här hittar du eftergymnasiala utbildningar