Häng med i utvecklingen av ett mer inkluderande Golfsverige. Inom ramen för Vision 50/50 erbjuder SGF ett unikt webbaserat utbildningsprogram i golf, idrott och jämställdhet för landets golfklubbar och distriktsförbund.

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 riktar sig till golfklubbar och golfdistriktsförbund som under cirka ett år får vara med på en utvecklingsresa inom idrott, jämställdhet och organisation. I programmet finns filmer, poddar, texter, quiz och mallar som ger deltagarna kunskap, insikter och stöd för ett långsiktigt förändringsarbete. Målet är en mer jämställd och inkluderande miljö och större andel kvinnor som spelare och ledare.

Till utbildningswebben (extern länk)

Deltagare om utbildningen

Fulltecknat 2018–2019!

Utbildningen har plats för cirka 28 klubbar och distrikt årligen och det är fulltecknat till säsongen 2018–2019. Anmälan till 2019–2020 öppnar under våren 2019. I väntan på att din klubb ska gå programmet, kontakta gärna din klubbrådgivare för information om hur klubben kan komma igång. Ta också del av andra klubbars tips och goda exempel och börja spana på hur det ser ut i er verksamhet redan nu.

 1. Klubbar och distrikt säsongen 2018–2019
 2. Sammanställning i bokstavsordning av de 23 golfklubbar och fyra golfdistriktsförbund som antagits till klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 under perioden 2018–2019. 

  Alvesta GK
  Billeruds GK
  Bro-Bålsta GK
  Carlskrona GK
  Dalsjö GK
  Glasrikets GK
  Göteborgs GDF
  Holms GK
  Ingelsta GK
  Kungliga Drottningholms GK
  Kävlinge GK
  Ljunghusens GK
  Lycksele GK
  Motala Golfklubb
  Ringenäs GK
  Saltsjöbadens GK
  Sjöbo GK
  Skaftö GK
  Stockholms GDF
  Sundsvalls GK
  Torshälla GK
  Torslanda GK
  Umeå GK
  Wermdö G&CC
  Värmlands GDF
  Åkargårdens GK
  Östergötlands GDF

 3. Klubbar och distrikt säsongen 2017–2018
 4. Här är en sammanställning i bokstavsordning per distrikt av de 42 golfklubbar och sju golfdistriktsförbund som antagits till klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 under perioden 2017–2018. 

  Blekinge
  Karlshamns GK

  Bohuslän-Dal
  Bohuslän-Dal GDF
  Lyckorna GK

  Dalarna
  Hagge GK
  Rättviks GK

  Gästrike-Hälsinge
  Gästrike-Hälsingland GDF
  Gävle GK

  Göteborg
  Albatross GK
  Sjögärde GK
  Öijared GK

  Halland
  Tönnersjö GK

  Jämtland-Härjedalen
  Jämtland-Härjedalens GDF

  Medelpad
  Timrå GK
  Öjestrand GC

  Norr- och Västerbotten
  Bodens GK
  Luleå GK
  Norrmjöle GK
  Skellefteå GK
  Umeå-Sörfors GK

  Skåne
  Bjäre GK
  Bosjöklosters GK
  Skånes GDF
  Söderslätts GK
  Trelleborgs GK
  Österlens GK

  Småland
  A6 GK
  Ekerum GK
  Eksjö GK
  Nybro GK
  Saxnäs GK

  Stockholm
  Jarlabanke GK
  Åkersberga GK

  Södermanland
  Kallfors GK
  Nyköpings GK
  Vidbynäs Golf 

  Västergötland
  Borås GK
  Köpings GK
  Lidköpings GK
  Onsjö GK
  Västergötlands GDF

  Västmanland
  Västerås GK
  Västmanlands GDF

  Örebro län
  Kårsta GK
  Örebro City G&CC
  Örebro Läns GDF

  Östergötland
  Bråvikens GK
  Landeryds GK
  Linköpings GK
  Vadstena GK

 5. Pilotklubbar 2015–2017
 6. Mellan 2015 och 2017 inledde SGF ett pilotprojekt inom ramen för Vision 50/50. Under två år utbildades åtta utvalda golfklubbar i genus och organisation vid åtta workshoptillfällen och ett antal arbetsmöten på hemmaplan. Deras arbete och input har varit en bärande del i framtagandet av klubbutvecklingsprogrammet.

  Pilotklubbar: 

  Allerum
  Barsebäck
  Bokskogen
  Chalmers
  Haverdal
  Lundsbrunn
  Piteå
  Östersund-Frösö

  Mer om pilotprojektet

Några röster om programmet

Så här säger några av deltagarna i pilotprojektet 2015–2017:

”På Bokskogen har den här processen skapat många positiva sidoeffekter. Det handlar mycket om att vara en del av samhället idag för att vara relevanta även imorgon.” 
Peter Kollert, Bokskogens GK

”Det här är en självklarhet om man vill hänga med i utvecklingen i samhället.”
Lilian Berndtsson, Chalmers GK

”Vi ser en ny generation som har nya värderingar och nya förväntningar på golfen och därför måste golfen förnya sig för att matcha övriga samhället.”
Jenni Lundh, Östersund-Frösö GK

”Organisationer och företag som har en mixad ledning, även på medarbetarsidan, levererar som regel bättre verksamhet och bättre lönsamhet.” 
Ove Marklund, Piteå GK

”När man tittar långsiktigt på framtiden har en klubb inte råd att inte vara med.”
Alison Blair Dieden, Allerum GK

Inga genvägar till en lyckad arbetsprocess

Vision 50/50 är ett långsiktigt utvecklingsarbete där det inte finns några genvägar eller snabba lösningar. Det får full effekt först när arbetet systematiserat drivs av och är fullt förankrat i klubbledningen och integreras i klubbens övergripande verksamhet.
Därför är villkoret för att bli antagen till programmet att följande roller/funktioner på golfklubben är med i klubbens processgrupp och aktivt deltar i hela utbildningen:

 • Styrelseledamot (helst ordförande)

 • Klubbchef/kanslisamordnare eller motsvarande

 • Tränare alternativt idrottsansvarig

Så går utbildningen till

Varje golfklubb utser en styrgrupp där ovanstående funktioner ska ingå. Styrgruppen har huvudansvaret för klubbens förändringsprocess. Utbildningen är webbaserad och genomförs både i form av fysiska träffar och individuellt lärande via den digitala plattformen med stöd av SGF:s klubbrådgivare.

Innehållet är uppdelat i tre ronder och i samråd mellan golfklubb och klubbrådgivare upprättas en tidplan som är realistisk utifrån klubbens förutsättningar. Vår rekommendation är att genomföra utbildningen under 12 månader. Lokalt kan klubben även ta hjälp av sin SISU-konsulent. Glöm inte att det är klubben som äger sin utvecklingsresa men med stöd av klubbrådgivarna och SISU Idrottsutbildarna.

 • Rond 1: Utan spaning – ingen aning (rekommendation: maj–okt)

  Här får klubben en grundläggande utbildning i genus och organisation, spanar samt gör en nulägesanalys av sin egen verksamhet.

 • Rond 2: Klara, färdiga... (rekommendation: okt–apr)

  I den andra ronden skapar klubben problemformuleringar utifrån nulägesanalysen, ser över styrdokument som vision och verksamhetsidé, sätter upp mål och mätpunkter för Vision 50/50-arbetet samt utvärderar rutiner och aktiviteter som kan behöva förändras i verksamheten. 

 • Rond 3: ... GÅ! (rekommendation: påbörjas i april)

  Den tredje ronden handlar om att leda i förändring, behålla fokus och omsätta arbetet till praktiska handlingar. Klubben får också utbildning kring motstånd i förändringsarbete och tips på sätt att hantera detta. Ronden avslutar utbildningen men är också ett avstamp till en fortsättning på det långsiktiga utvecklingsarbetet.

För tränaren: Redo för golf

Tränaren är en given deltagare i klubbens utvecklingsresa. I utbildningsprogrammet finns en separat idrottsmodul, kallad Redo för golf, ett nytt koncept för introduktionsutbildning av nya golfspelare framtagen av SGF i samarbete med PGA. Ett känt skäl till att många lämnar golfen är att de inte känner sig välkomna in i klubbgemenskapen. Därför ligger fokus på en inkluderande utbildningsmiljö. I Redo för golf får spelaren snabbt komma i kontakt med spelet på banan och varje individ får möjlighet att utvecklas i sin takt. Redo för golf är endast tillgängligt för tränare i golfklubbar som går utbildningsprogrammet Vision 50/50.

Om programmet

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 lanserades i maj 2017 och är framtaget av Svenska Golfförbundet i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. Materialet bygger på forskning, fakta, insikter och lärande från pilotarbetet med åtta golfklubbar under 2015–2017. I programmet medverkar bland andra:

Sophie Linghag, forskare i genus och organisation och medförfattare till boken ”Det ordnar sig”. Har en treårig forskningstjänst hos SGF och Ersta Sköndals högskola finansierad av Riksbankens Jubileumsfond

Jenny Svender, jämställdhetsansvarig på Riksidrottsförbundet

Jesper Fundberg, maskulinitetsforskare

Anna Wahl, forskare i genus och organisation och medförfattare till boken ”Det ordnar sig”

Annica Lundström, nationell förändringsledare för Vision 50/50 på SGF

Claes Björklund, ordförande i tränarorganisationen PGA och ansvarig för utvecklingsprogrammets tränarmodul Redo för golf

Carin Koch, f.d. proffsgolfare, Solheim Cup-kapten och ambassadör för Vision 50/50

Niklas Hyland, filmmakare och reporter, som intervjuat ideella och anställda från Bokskogens Golfklubb, Landeryds Golfklubb och Östersund-Frösö Golfklubb

Mer om idrott och jämställdhet

SGF:s arbete med Vision 50/50 har pågått sedan 2013 och det finns mycket information och kunskap samlat på golf.se/vision5050. Där finns syfte och målsättning med förändringsarbetet sammanställt, pilotklubbarnas arbete är dokumenterat i workshop-rapporter och du hittar länktips till intressanta och inspirerande artiklar om jämställdhet.

För eventuella frågor, kontakta:

Annica