Häng med i utvecklingen av ett mer jämställt och inkluderande Golfsverige. Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets utbildning för landets alla golfklubbar och distrikt inom området golf, idrott och jämställdhet.

Framtidssäkra golfklubben

Som en del i golfens långsiktiga förändringsarbete Vision 50/50 erbjuds landets golfklubbar och golfdistriktsförbund att gå Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. Utbildningen lanserades i maj 2017 och är framtagen av Svenska Golfförbundet (SGF) i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. Materialet bygger på forskning, fakta, insikter och lärande från pilotarbetet med åtta golfklubbar under 2015–2017.

Kunskap och konkret verktygslåda

Utöver en personlig utveckling i form av kunskap och insikter, får golfklubben metoder och en konkret verktygslåda som stöd för att göra långsiktiga förändringar som skapar en attraktivare verksamhet och därigenom lockar fler medlemmar.

Ni får en dokumenterad överblick av nuläge, önskat läge och nyckeltal som gör att ni kan skapa en handlingsplan och mäta utvecklingen mot en mer inkluderande miljö med fler golfare på alla nivåer.

Som stöd finns SGF:s klubbrådgivare och SISU:s idrottskonsulenter, som kan agera som processledare för utbildningen och förändringsarbetet på klubben.

I utvecklingsprogrammet medverkar bland andra:

Sophie Linghag, forskare i genus och organisation och medförfattare till boken ”Det ordnar sig”. Har en treårig forskningstjänst hos SGF och Ersta Sköndals högskola finansierad av Riksbankens Jubileumsfond

Jenny Svender, jämställdhetsansvarig på Riksidrottsförbundet

Jesper Fundberg, maskulinitetsforskare

Anna Wahl, forskare i genus och organisation och medförfattare till boken ”Det ordnar sig”

Annica Lundström, nationell förändringsledare för Vision 50/50 på SGF

Claes Björklund, ordförande i tränarorganisationen PGA och ansvarig för utvecklingsprogrammets tränarmodul Redo för golf

Carin Koch, f.d. proffsgolfare, Solheim Cup-kapten och ambassadör för Vision 50/50

Niklas Hyland, filmmakare och reporter, som intervjuat ideella och anställda från Bokskogens Golfklubb, Landeryds Golfklubb och Östersund-Frösö Golfklubb

Fulltecknat 2017–2018!

Utbildningen har plats för cirka 50 klubbar och distrikt årligen och platserna för första omgången tog snabbt slut. Anmälan till 2018–2019 öppnar under våren 2018.

I väntan på att din klubb ska gå programmet, ta gärna del av pilotklubbarnas tips och goda exempel och börja spana på hur det ser ut i er verksamhet redan nu.

 1. Anmälda klubbar och distrikt 2017
 2. Här är en sammanställning i bokstavsordning per distrikt av de 42 golfklubbar och sju golfdistriktsförbund som antagits till klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 under perioden 2017–2018. 

  Blekinge
  Karlshamns GK

  Bohuslän-Dal
  Bohuslän-Dal GDF
  Lyckorna GK

  Dalarna
  Hagge GK
  Rättviks GK

  Gästrike-Hälsinge
  Gästrike-Hälsingland GDF
  Gävle GK

  Göteborg
  Albatross GK
  Sjögärde GK
  Öijared GK

  Halland
  Tönnersjö GK

  Jämtland-Härjedalen
  Jämtland-Härjedalens GDF

  Medelpad
  Timrå GK
  Öjestrand GC

  Norr- och Västerbotten
  Bodens GK
  Luleå GK
  Norrmjöle GK
  Skellefteå GK
  Umeå-Sörfors GK

  Skåne
  Bjäre GK
  Bosjöklosters GK
  Skånes GDF
  Söderslätts GK
  Trelleborgs GK
  Österlens GK

  Småland
  A6 GK
  Ekerum GK
  Eksjö GK
  Nybro GK
  Saxnäs GK

  Stockholm
  Jarlabanke GK
  Åkersberga GK

  Södermanland
  Kallfors GK
  Nyköpings GK
  Vidbynäs Golf 

  Västergötland
  Borås GK
  Köpings GK
  Lidköpings GK
  Onsjö GK
  Västergötlands GDF

  Västmanland
  Västerås GK
  Västmanlands GDF

  Örebro län
  Kårsta GK
  Örebro City G&CC
  Örebro Läns GDF

  Östergötland
  Bråvikens GK
  Landeryds GK
  Linköpings GK
  Vadstena GK

Citat från pilotklubbarna som startat förändringsarbetet

”På Bokskogen har den här processen skapat många positiva sidoeffekter. Det handlar mycket om att vara en del av samhället idag för att vara relevanta även imorgon.” 
Peter Kollert, Bokskogens GK

”Det här är en självklarhet om man vill hänga med i utvecklingen i samhället.”
Lilian Berndtsson, Chalmers GK

”Vi ser en ny generation som har nya värderingar och nya förväntningar på golfen och därför måste golfen förnya sig för att matcha övriga samhället.”
Jenni Lundh, Östersund-Frösö GK

”Organisationer och företag som har en mixad ledning, även på medarbetarsidan, levererar som regel bättre verksamhet och bättre lönsamhet.” 
Ove Marklund, Piteå GK

”När man tittar långsiktigt på framtiden har en klubb inte råd att inte vara med.”
Alison Blair Dieden, Allerum GK

Inga genvägar till en lyckad arbetsprocess

Vision 50/50 är ett långsiktigt utvecklingsarbete där det inte finns några genvägar eller snabba lösningar. Det får full effekt först när arbetet systematiserat drivs av och är fullt förankrat i klubbledningen och integreras i klubbens övergripande verksamhet.
Därför är villkoret för att bli antagen till programmet att följande roller/funktioner på golfklubben är med i klubbens processgrupp och aktivt deltar i hela utbildningen:

 

 • Styrelseledamot (helst ordförande)

 • Klubbchef/kanslisamordnare eller motsvarande

 • Tränare alternativt idrottsansvarig

Så går utbildningen till

Klubben utser en processgrupp på 3­–5 personer som går igenom utbildningen och leder förändringsarbetet. Utbildningen är webbaserad och genomförs både i form av fysiska möten och via den digitala plattformen.

Innehållet är uppdelat i tre ronder, där varje rond inleds med en kickoff för er som deltar under utbildningsåret. Det följs upp av individuellt lärande samt tre gemensamma klubbträffar.

 • Rond 1: Utan spaning – ingen aning (maj–oktober)

  Här får ni en grundläggande utbildning i genus och organisation, samt gör en nulägesanalys och en jämställdhetsskattning av er verksamhet.

 • Rond 2: Klara, färdiga... (oktober–februari)

  I den andra ronden skapar ni problemformuleringar utifrån nulägesanalysen, sätter upp vision, mål och mätpunkter samt utvärderar rutiner och aktiviteter i verksamheten som kan behöva förändras.

 • Rond 3: ...gå! (mars–maj)

  I utbildningens sista rond tar ni arbetet från kunskap till praktik. Resultaten från rond två sammanställs till en konkret handlingsplan med vision, mål och mätpunkter. Dessutom får ni lära er om motstånd i förändringsarbete och sätt att hantera det.

För tränaren – Redo för golf

I utbildningsprogrammet finns en separat modul som vänder sig direkt till tränaren, kallad Redo för golf. Ett nytt koncept för utbildning av nya golfspelare framtaget av PGA i samarbete med SGF. Redo för golf är ett parallellt spår in i golfen jämte Grönt kort som har ett större fokus på den sociala aspekten. Redo för golf-utbildningen är endast tillgängligt för tränare i golfklubbar som går utbildningsprogrammet.

Lär dig mer om idrott och jämställdhet

SGF:s arbete med Vision 50/50 har pågått sedan 2013 och det finns mycket information och kunskap samlat på golf.se/vision5050. Där finns syfte och målsättning med förändringsarbetet sammanställt, pilotklubbarnas arbete är dokumenterat i workshop-rapporter och du hittar länktips till intressanta och inspirerande artiklar om jämställdhet.

För eventuella frågor, kontakta:

Annica