Häng med i utvecklingen av ett mer inkluderande Golfsverige. Inom ramen för Vision 50/50 erbjuder SGF ett unikt webbaserat utbildningsprogram i golf, idrott och jämställdhet för landets golfklubbar och distriktsförbund.

I Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 får golfklubbar och distriktsförbund vara med på en utvecklingsresa inom golf, idrott och jämställdhet. Genom filmer, poddar, texter, quiz och mallar får deltagarna kunskap, insikter och verktyg för ett långsiktigt förändringsarbete.

Till utbildningswebben (extern länk)

Deltagare om utbildningen

Fulltecknat 2018–2019!

Utbildningen har plats för cirka 28 klubbar och distrikt årligen och det är fulltecknat till säsongen 2018–2019. Anmälan till 2019–2020 öppnar under våren 2019. I väntan på att din klubb ska gå programmet, kontakta gärna din klubbrådgivare för information om hur klubben kan komma igång. Ta också del av andra klubbars tips och goda exempel och börja spana på hur det ser ut i er verksamhet redan nu.

 1. Klubbar och distrikt säsongen 2018–2019
 2. Sammanställning i bokstavsordning av de 23 golfklubbar och fyra golfdistriktsförbund som antagits till klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 under perioden 2018–2019. 

  Alvesta GK
  Billeruds GK
  Bro-Bålsta GK
  Carlskrona GK
  Dalsjö GK
  Glasrikets GK
  Göteborgs GDF
  Holms GK
  Ingelsta GK
  Kungliga Drottningholms GK
  Kävlinge GK
  Ljunghusens GK
  Lycksele GK
  Motala Golfklubb
  Ringenäs GK
  Saltsjöbadens GK
  Sjöbo GK
  Skaftö GK
  Stockholms GDF
  Sundsvalls GK
  Torshälla GK
  Torslanda GK
  Umeå GK
  Wermdö G&CC
  Värmlands GDF
  Åkargårdens GK
  Östergötlands GDF

 3. Klubbar och distrikt säsongen 2017–2018
 4. Här är en sammanställning i bokstavsordning per distrikt av de 42 golfklubbar och sju golfdistriktsförbund som antagits till klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 under perioden 2017–2018. 

  Blekinge
  Karlshamns GK

  Bohuslän-Dal
  Bohuslän-Dal GDF
  Lyckorna GK

  Dalarna
  Hagge GK
  Rättviks GK

  Gästrike-Hälsinge
  Gästrike-Hälsingland GDF
  Gävle GK

  Göteborg
  Albatross GK
  Sjögärde GK
  Öijared GK

  Halland
  Tönnersjö GK

  Jämtland-Härjedalen
  Jämtland-Härjedalens GDF

  Medelpad
  Timrå GK
  Öjestrand GC

  Norr- och Västerbotten
  Bodens GK
  Luleå GK
  Norrmjöle GK
  Skellefteå GK
  Umeå-Sörfors GK

  Skåne
  Bjäre GK
  Bosjöklosters GK
  Skånes GDF
  Söderslätts GK
  Trelleborgs GK
  Österlens GK

  Småland
  A6 GK
  Ekerum GK
  Eksjö GK
  Nybro GK
  Saxnäs GK

  Stockholm
  Jarlabanke GK
  Åkersberga GK

  Södermanland
  Kallfors GK
  Nyköpings GK
  Vidbynäs Golf 

  Västergötland
  Borås GK
  Köpings GK
  Lidköpings GK
  Onsjö GK
  Västergötlands GDF

  Västmanland
  Västerås GK
  Västmanlands GDF

  Örebro län
  Kårsta GK
  Örebro City G&CC
  Örebro Läns GDF

  Östergötland
  Bråvikens GK
  Landeryds GK
  Linköpings GK
  Vadstena GK

 5. Pilotklubbar 2015–2017
 6. Mellan 2015 och 2017 inledde SGF ett pilotprojekt inom ramen för Vision 50/50. Under två år utbildades åtta utvalda golfklubbar i genus och organisation vid åtta workshoptillfällen och ett antal arbetsmöten på hemmaplan. Deras arbete och input har varit en bärande del i framtagandet av klubbutvecklingsprogrammet.

  Pilotklubbar: 

  Allerum
  Barsebäck
  Bokskogen
  Chalmers
  Haverdal
  Lundsbrunn
  Piteå
  Östersund-Frösö

  Mer om pilotprojektet

Några röster om programmet

Så här säger några av deltagarna i pilotprojektet 2015–2017:

– Den här processen har skapat många positiva sidoeffekter. Det handlar mycket om att vara en del av samhället idag för att vara relevanta även imorgon. 
Peter Kollert, Bokskogens GK

– Det här är en självklarhet om man vill hänga med i utvecklingen i samhället. 
Lilian Berndtsson, Chalmers GK

– Vi ser en ny generation som har nya värderingar och nya förväntningar på golfen och därför måste golfen förnya sig för att matcha övriga samhället. 
Jenni Lundh, Östersund-Frösö GK

– Organisationer och företag som är mixade i ledning och på medarbetarsidan levererar som regel bättre verksamhet och bättre lönsamhet. 
Ove Marklund, Piteå GK

När man tittar långsiktigt på framtiden har en klubb inte råd att inte vara med.
Alison Blair Dieden, Allerum GK

Klubbledningens engagemang avgörande

Vision 50/50 är ett långsiktigt utvecklingsarbete där det inte finns några genvägar eller snabba lösningar till en lyckad arbetsprocess. Det får full effekt först när arbetet systematiserat drivs av och är fullt förankrat i klubbledningen och integreras i klubbens övergripande verksamhet.

Därför är villkoret för att bli antagen till programmet att följande roller på golfklubben är med styrgruppen och aktivt deltar i hela utbildningen:

 • Styrelseledamot (helst ordförande)

 • Klubbchef/kanslisamordnare eller motsvarande

 • Tränare alternativt idrottsansvarig

Så går utbildningen till

Golfklubben utser en styrgrupp som har huvudansvaret för förändringsprocessen, samt en bred referensgrupp som bidrar med insikter och blir ambassadörer för arbetet. Utbildningen genomförs både vid fysiska träffar och individuellt lärande via den digitala plattformen. Klubben äger sin egen utvecklingsresa med stöd av Svenska Golfförbundets klubbrådgivare. Det finns också möjlighet att ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas idrottskonsulenter. 

Innehållet är uppdelat i tre ronder och i samråd med klubbrådgivaren upprättar klubben en realistisk tidplan utifrån sina förutsättningar. Rekommendationen är att genomföra utbildningen under tolv månader. 

 • Rond 1: Utan spaning – ingen aning (rekommendation: maj–okt)

  Deltagarna får en grundläggande utbildning i genus och organisation. De får också spana på och göra en nulägesanalys av sin egen verksamhet.

 • Rond 2: Klara, färdiga... (rekommendation: okt–apr)

  Skapa problemformuleringar och sätt upp mål och mätpunkter. Se över styrdokument som vision och verksamhetsidé. Identifiera nya rutiner och aktiviteter som leder till förändring. 

 • Rond 3: ... GÅ! (rekommendation: påbörjas i april)

  Kunskap kring att leda i förändring, behålla fokus och omsätta arbetet till praktiska handlingar. Motstånd i förändringsarbete och tips på sätt att hantera detta. Avslutning och avstamp till en fortsättning på det långsiktiga utvecklingsarbetet.

För tränaren: Redo för golf

Tränaren är en given deltagare i klubbens utvecklingsresa. I utbildningsprogrammet finns en separat idrottsmodul, kallad Redo för golf, ett nytt koncept för introduktionsutbildning av nya golfspelare framtagen av SGF i samarbete med PGA. Ett känt skäl till att många lämnar golfen är att de inte känner sig välkomna in i klubbgemenskapen. Därför ligger fokus på en inkluderande utbildningsmiljö. I Redo för golf får spelaren snabbt komma i kontakt med spelet på banan och varje individ får möjlighet att utvecklas i sin takt. Redo för golf är endast tillgängligt för tränare i golfklubbar som går utbildningsprogrammet Vision 50/50.

Om programmet

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 lanserades i maj 2017 och är framtaget av Svenska Golfförbundet i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. Materialet bygger på forskning, fakta, insikter och lärande från pilotarbetet med åtta golfklubbar under 2015–2017. I programmet medverkar bland andra:

Sophie Linghag, forskare i genus och organisation och medförfattare till boken ”Det ordnar sig”. Har en treårig forskningstjänst hos SGF och Ersta Sköndals högskola finansierad av Riksbankens Jubileumsfond

Jenny Svender, jämställdhetsansvarig på Riksidrottsförbundet

Jesper Fundberg, maskulinitetsforskare

Anna Wahl, forskare i genus och organisation och medförfattare till boken ”Det ordnar sig”

Annica Lundström, nationell förändringsledare för Vision 50/50 på SGF

Claes Björklund, ordförande i tränarorganisationen PGA och ansvarig för utvecklingsprogrammets tränarmodul Redo för golf

Carin Koch, f.d. proffsgolfare, Solheim Cup-kapten och ambassadör för Vision 50/50

Niklas Hyland, filmmakare och reporter, som intervjuat ideella och anställda från Bokskogens Golfklubb, Landeryds Golfklubb och Östersund-Frösö Golfklubb

Mer om idrott och jämställdhet

Golfsveriges Vision 50/50-arbete har pågått sedan 2013. Syfte, målsättning och all annan information om Idrottssveriges mest ambitiösa jämställdhetsarbete finns samlat på golf.se/vision5050. Läs också goda exempel från golfklubbar som går utbildningen.

Vid frågor, kontakta:

Annica