Styrelseseminarier

2015 års styrelseseminarier har genomförts på 15 orter i landet. Under två kvällar fick ni som är ledamöter i styrelse, valberedning, kommittéer, anställda och andra som påverkar klubbens utveckling, chansen att kommentera, diskutera och lyssna till årets heta ämnen.

Styrelseseminarium kväll 1 - Svenska Golfförbundet lanserar tillväxtprogram

Målsättningen med det nya programmet, som är en del av höstens styrelseseminarium, är att golfanläggningar ska nå ökad tillväxt genom förbättrad struktur och arbetssätt som även leder till minskad stress och förbättrad arbetsmiljö.

Metodiken bygger på More Than Golfs principer. Klubbar som använder den har ökat sina intäkter med 5–15 procent genom faktabaserade underlag för mer korrekta beslut vilka leder till ökad tillväxt.

Bild på en golfbana i kvällsljus.

– Om man vet vilken målgrupp man ska tilltala då vet man om och varför man ska tilltala mer kvinnliga golfare, ta en större roll i samhället, attrahera fler juniorer och så vidare. En viktig del i budskapet är att man får lära sig hur man arbetar med sin prissättning och beläggning för ökad lönsamhet, vilket också är en viktig del i varför SGF vill genomföra det här, säger Per Svensson från Svenska Golfförbundet och en av föreläsarna under höstens styrelseseminarier.

Under seminariet får styrelseledamöterna lära sig att göra träffsäkrare prognoser med gemensamma nyckeltal för avstämning, och en mall för aktivt visionsarbete och verksamhetsplaner.

Ett antal klubbar har redan gått igenom den nya metodiken och fått goda insikter.

Patrick Ekman, Sjögärde GK.

– More Than Golf-metodiken har gett Sjögärde GK ett arbetssätt som får styrelse och anställd personal att jobba strukturerat med ökade intäkter och på samma gång få nöjdare medlemmar, personal och gäster. Vi har fått en låda med verktyg, där mätning och uppföljning är viktiga delar som hjälper oss att hållbart utveckla vår kära klubb, säger Patrick Ekman, ordförande i Sjögärde GK.

Anette Knutsson, Lundsbrunn GK.

– Utbildningen har gett mig insikt i hur man bäst kan optimera sin lönsamhet på klubben och har på kort tid gett mig nya infallsvinklar på prissättningen av klubbens tjänster, säger Anette Knutsson, klubbchef på Lundsbrunn GK. Jag har fått verktyg till att enkelt och snabbt kunna följa upp verksamheten med både beläggning och lönsamhet för att kunna ta beslut om verksamheten framåt och snabbt kunna vidta åtgärder. Jag vill verkligen rekommendera de som har möjlighet att gå denna kurs eller åtminstone sätta sig in i detta system.

Seminariet leds av Fredrik Kocon från företaget Mer än golf AB och av Per Svensson från Svenska Golfförbundet.

Styrelseseminarium kväll 2 – Golfnyttan i samhället

Den här kvällen ger vi fler exempel på hur Golfnyttan i samhället utvecklat och förbättrat golfklubbars och golfanläggningars varumärke.

Vi visar på och samtalar kring strategier och kommunikativa grepp som direkt avgör den framgång du önskar alternativt kommer att få.

Vilken roll kan våra nya golfwebb komma att spela? Vi presenterar golf.se och hur den används på ett modernt sätt.

Allmännytta kontra egennytta, vilka är utmaningarna, vilka är fallgroparna? Vi presenterar nya studier kring de kommunikationsvägar som visat sig framgångsrika och de som sällan fungerar i relation till golfarna och vår omvärld.

Kvällen följer upp styrelseseminarium 1 där fokus är metoder för hur golfklubben och golfanläggningen kan nå ökad tillväxt genom förbättrad struktur och bättre arbetssätt som även leder till minskad stress och förbättrad arbetsmiljö.

Läs mer om Golfnyttan i samhället

Presentationer och dokument