Förbundsmötet är Svenska Golfförbundets årsmöte. Alla är välkomna som åhörare, yttranderätt har dock endast de 75 ombuden. Ombud är de av golfdistriktsförbunden utvalda representanterna för just det distriktet. Antal ombud per distrikt baseras på hur många golfklubbar = medlemmar i förbundet, som ingår i distriktet.

Golftinget arrangeras på hösten alternativt i samband med Förbundsmötet i april, där personer verksamma i Golfsverige samlas för att diskutera aktuella och viktiga ämnen. 2015 skedde Golftinget i samband med just Förbundsmötet och gruppvis diskuterades och lades fram förslag till framtida verksamhetsinriktning inom olika områden.

Verksamhetsseminarierna sker på vinter och vår, då formatet för seminarierna känns igen och ämnena är ständigt aktuella. Vi har en gemensam start på morgonen och avslutning på dagen, däremellan fyra parallella block för ledning, administration, bana och tränare. Vår ambition är att bjuda på en dag som engagerar och ger något för alla på klubben. Du som är verksam på golfanläggning är välkommen att delta. Inbjudan till 2016 års seminarier kommer under hösten.

Styrelseseminarierna sker under hösten och vänder sig till dig som arbetar med styrelsefrågor i klubb eller distrikt, eller har arbetsledande ställning på en klubb. Under två kvällar i höst får du som är ledamot i en styrelse, valberedning, kommittéer, anställda och andra som påverkar klubbens utveckling, chans att kommentera, diskutera och lyssna till årets heta ämnen.

Läs mer om våra seminarier