Tävlingskommittéordförande

Ordförande i golfdistriktsförbundens tävlingskommitté ansvarar för tävlingsverksamheten inom respektive distrikt.

Alla större tävlingar inom distriktet bör planeras i samråd med tävlingskommittéordförande (TK) och ska anmälas till denne senast i mitten av december året före genomförandet.

TK-ordförande i samtliga golfdistriktsförbund träffas årligen för erfarenhetsutbyte och planering av Svenska Golfförbundets tävlingskalender.

Kontaktuppgifter till respektive TK-ordförande finns på golfdistriktsförbundets hemsida. 

Lista över golfdistriktsförbunden