Att ha tävlingar på klubben är både kul och lärorikt. Men det handlar också om att hålla många bollar i luften och veta vad man ska tänka på. Det får ni hjälp med här!

Att arrangera en tävling är en viktigt del utvecklingen av spelet golf. Därför är det viktigt att golfklubbar i Sverige förstår värdet och finner en glädje i att  genomföra tävlingar. En klubb som upplåter sin bana för tävling är alltid ansvarig för arrangemanget även om  en extern tävlingsarrangör anlitas. Därför är det viktigt för golfklubbar att känna till att alla tävlingar i Sverige ska spelas inom ramen för bestämmelserna i kapitel 1, 3 och 4 i Spel- och tävlingshandboken.

 1. Information inför 2018
 2. Manualer och bestämmelser
 3. Tävlingar som spelas på svenska golfklubbar har Svenska Golfförbundet, Golfdistriktsförbundet där tävlingen spelas eller den klubb där tävlingen spelas som huvudman. De tävlingar där SGF är huvudman har gemensamma bestämmelser som presenteras i aktuell manual.

  SGF Senior Tour 2018

  Future Series 2018

  Handigolf Tour 2018

  SGF Juniortävlingar 2017

  SGF Golf Ranking 2018

  SM Klubblag 2018       Teknisk vägledning SM Klubblag GIT Tävling

  SM-veckan 2018

  Övriga tävlingar med prispengar 2018

   

  Tävlingsvinster i golftävlingar (amatörregler och beskattning)

 4. Handböcker
 5. Handböckerna finns att beställa hos SISU Idrottsböcker.

  Spel- och tävlingshandboken 2016 (bläddringsbar)

  Spel- och tävlingshandboken 2016 (pdf)

  Rules of Golf 2016 (med decisions)

  Regler för Golfspel 2016

  EGA Handicapregler från 1 januari 2016

  SGF:s Regelkort - A4

  SGF:s Regelkort - engelska A4

  SGF:s Regelkort - A5

  SGF:s Regelkort - engelska A5

  A5 varianterna av SGF:s Regelkort skrivs ut dubbelsidigt (blir då en A4) och delas lämpligen delas ut till deltagarna vid tävling.

 6. Tävlingar för barn
 7. Golftävlingar för barn, 12 år och yngre, ska utformas utifrån syftet att så många som möjligt ska uppleva dem stimulerande och roliga. Men de måste bli en del av leken och ha som mål att barnet har roligt och lär sig idrotten.

  Vi vill att barn ska träna, spela och tävla och fokusera på personbästa. Vid klubbtävlingar och distriktstävlingar får barn väldigt gärna tävla, men utan fokus på resultat – de får finnas med i startlistor men inte i resultatlistor. Läs mer på sidan tävlingar för barn 2018.

SGF Golf Ranking

Vill du att tävlingen ska vara rankinggrundande? Kolla in sidan för rankinglistor och spelarprofiler.

Här presenteras tävlingsutbudet

 1. DM/KM
 2. Beställ KM-utmärkelser på Sporrongs Webshop här

  Endast golfklubbar kan beställa och har tidigare fått ett lösenord.

  Många klubbar och distrikt önskar rekommenderade datum för KM och DM för damer och herrar som underlag för sin planering.

  Krockar med de internationella och nationella tourtävlingarna samt tävlingsverksamheten i övrigt har visat sig vara oundvikliga, samtidigt som de geografiska klimatförutsättningarna i Sverige inte underlättar en sådan rekommendation. Därför finns inga rekommenderade datum för DM eller KM från Svenska Golfförbundet.

 3. Swedish Golf Tour
 4. Swedish Golf Tour drivs från och med 2018 av Svenska Golfförbundet. 

  Svenska Golfförbundet är ansvariga för att driva och utveckla Swedish Golf Tour på lång sikt. Vissa tävlingar på Swedish Golf Tour ingår även i Nordic Golf League (NGL) eller Ladies European Tour Access Series (LETAS).
  Golfklubbarna i Sverige som arrangerar deltävlingarna på Swedish Golf Tour är den kanske allra vikti­gaste parten. Genom klubbarnas lokala försäljning möjliggörs att tävlingarna har bra prissummor.

  Tävlingarna genomförs av SGF:s tävlingsenhet, med hjälp av en tournament director, förbundsdomare och en tournament coordinator per tävling. Samt sist men inte minst, ett stort antal klubbfunktionärer vid aktuell tävling.

  För frågor om Swedish Golf Tour, kontakta Frida Bräster om det gäller herrar och Sofia Pettersson om det gäller damer. 

 5. Future Series
 6. Future Series är tävlingar på nivån under Swedish Golf Tour.

  På Future Series får de spelare som ännu inte lyckats spela in sig på Swedish Golf Tour chansen att tävla i väl genomförda tävlingar och om prispengar på upp till 120 000 kr. Spelarens intjänade prispengar (poäng) på Future Series räknas också in på Swedish Golf Tour Ranking vilket ger en möjlighet att spela in sig på Swedish Golf Tour. Samtidigt kan arrangörsklubbar stimuleras att få tävlingen att växa till Swedish Golf Tour eller ännu större.

  För att få ingå i Future Series ska den totala prissumman ska vara mellan 20 000–50 000 kronor för damer och mellan 50 000–120 000 kronor för herrar. Kostnaden för en tävling i Future Series är 3000 kr plus moms. Då ingår att SGF fakturerar arrangörsklubben för prispengarna, betalar ut prispengarna, skickar kontrolluppgift till pristagarna och att tävlingen ingår i SGF Golf Ranking 

  Alla tävlingar med prispengar måste genomföras i en speciell klubb i GIT Tävling som administreras av SGF. För att få arrangera tävlingar med prispengar måste tillstånd erhållas och en klubb kan ansöka om detta på hemsidan. För att få arrangera tävlingar ingående i Future Series måste dessutom en överenskommelse träffas med SGF.

  Information till spelare angående Future Series

  För frågor om Future Series kontakta Magnus Grankvist.

 7. Tävlingar med prispengar
 8. Golfklubbar som vill arrangera tävlingar med prispengar måste ha tillstånd av Svenska Golfförbundet. Ansökan görs på nedan länk. Tävlingen ska uppfylla vissa krav och kostnaden för att få tillstånd är 1 800 kr plus moms. I tillståndet ingår att SGF fakturerar arrangörsklubben för prispengarna, betalar ut prispengarna, skickar kontrolluppgift till pristagarna och att tävlingen ingår i SGF Golf Ranking 

  De allmänna och specifika krav som tävlingen måste uppfylla finns angivna i manualen för SGF Golf Ranking och i manualen för tävlingar med prispengar. Manualerna hittar du här.

  Tävlingar med prispengar måste också genomföras i en speciell klubb i GIT Tävling som administreras av SGF. SGF lägger upp tävlingen i GIT Tävling och arrangörsklubben får en behörighetslänk som de administrerar tävlingen genom.

  Ansökningsformulär för tävling med prispengar (för arrangörsklubb)

  Från och med 2016 måste spelare med spelarkategori NA betala en avgift för att få delta i tävlingar med prispengar. Avgiften betalas här 

  Tävlingar med prispengar - för spelare

  För frågor om tävlingar med prispengar kontakta Magnus Grankvist.

 9. Arrangörer internationella tävlingar
 10. Klubbar som önskar arrangera internationella tävlingar (t ex EM eller VM) hittar information under Mästerskap, Arrangörer EM/VM. Ytterligare information lämnas av Magnus Grankvist.

 11. SM Klubblag
 12. Sista anmälningsdag för deltagande är 15 februari.

  Slutlig indelning presenteras senast 1 mars under Mästerskap.

  • Lag-SM spelas över sex ronder under fyra dagar.

  • Division 1 spelas fem ronder under tre dagar.

  • Division 2 spelas över fyra ronder under två dagar.

  Under Manualer och bestämmelser finns fullständiga bestämmelser.

 13. SGF Juniortävlingar
 14. All information avseende arrangemang av SGF Juniortävlingar finns på denna länk:

  Tävlingsarrangör SGF Juniortävlingar

 1. Klassificering av tävlingar
 2. Alla tävlingar registreras i GIT tävling.

  En klassificering kan göras för nedanstående öppna tävlingar som då syns i tävlingskalendern på golf.se:

  • Juniortävlingar

  • Generationstävlingar

  • Handicaptävlingar

  • Handigolftävlingar

  • Nationella damdagar

  • Seniors/Senior Ladies

  • Äkta Makar

 3. Riksomfattande tävlingar
 4. Arrangör av tävling som spelas på flera klubbar i fler än ett distrikt - så kallad riksomfattande tävling - bör, innan tävlingen startar, få tävlingsbestämmelserna godkända av SGF.

  Arrangerande klubbar ansvarar för genomförandet och för att tävlingarna genomförs enligt spelets regler och godkända tävlingsbestämmelser, se Riksomfattande tävlingar.

 5. Tävlingar med final utomlands
 6. För tävlingar med finalspel utomlands gäller enligt amatörreglerna att tillstånd måste erhållas av det nationella golfförbundet.

  För att få tillstånd krävs att

  • det är en finalresa och inte ett pris

  • antalet finalister är minst 15 personer

  • finalisterna utsetts på minst fem kvalplatser

  • kvaltävlingarna har var och en varit öppna för minst 15 deltagare

  • det finns hederspris att tävla om i finalen

  Arrangörens ansökan om tillstånd ska innefatta ekonomisk kalkyl, där det framgår vilka kostnader per deltagare som täcks av arrangören. Det totala marknadsvärdet av det som erbjuds deltagarna i finalen får inte överstiga 20 000 kronor per deltagare. Tillstånds­givandet kan innebära vissa kostnader för arrangören.