Till handigolfansvariga i distrikten

Tips och råd till ansvariga för handigolfverksamhet i golfdistriktsförbunden.

Handigolf ska få en bredare bas i Golfsverige och därför har distrikten en viktig roll för att involvera fler golfklubbar att starta handigolfverksamhet och utbilda ledare.

Distriktens roll

- Stimulera golfklubbar att bli en aktiv handigolfklubb
- Stötta befintliga golfklubbar
- Utveckla tävlingsutbud/träningsutbud i distrikten/regionen
- Kommunicera ut till Golfsverige om distriktens handigolfverksamhet

Erfaträff Bosön

Dokumentation ERFA-träff med handigolfansvariga, Bosön 18-19 februari 2017

Tips från grupparbetet 18 februari 2017

Föreläsare Anna Iwarsson Förändringsarbete

Erfaträff Bosön

Dokumentation ERFA träff med handigolfansvariga, Bosön 3-4 februari 2018

Tips från grupparbete 4 februari 2018

Föreläsare Anna Iwarsson förändringsarbe