Stimulansbidrag för handigolf

Svenska Golfförbundet ger tillsammans med Folksam ett stimulansbidrag på totalt 200 000 kronor till golfklubbar/anläggningar som har eller vill starta handigolfverksamhet.

Folksams företagslogga

Bidraget från Svenska Golfförbundet och Folksam är en satsning för att utveckla golf för personer med funktionsnedsättning så att det blir en naturlig del av en golfklubbs/anläggnings verksamhet.

Satsningen syftar till att rekrytera och behålla spelare med funktionsnedsättning i golfklubben/anläggningen. 

Målet är att:

  • utveckla golfklubbar/anläggningar

  • öka tillgängligheten

  • rekrytera och utveckla ledare

  • samverka med handikapporganisationer, särskolor, kommunen etc

Kraven för att söka bidraget är att klubben/anläggningen:

  • handigolf ska vara förankrat i styrelsen

  • ni ska ha ansökt idrottslyftspengar från Juniorlyftet paket 6 Handigolf 

  • aktivt rekryterar golfare med funktionsnedsättning

  • har regelbunden golfträning för spelare med funktionsnedsättning

  • erbjuda utbildning till sina ledare i utbildningsmaterialet Handigolf – se möjligheter

Ansökan med bifogad verksamhetsplan skickas till Helena Brobeck, helena.brobeck@golf.se. Sista ansökningsdag är 15 mars 2018.

Klubbar som fick stimulansbidrag 2017
(10 000 kr vardera):

Abbekås, Borås, Dalsjö, Degeberga-Widtsköfle, Eslöv, Hässelby, Kallfors, Lerjedalen, Lundsbrunn, Lyckorna, Lysegården, Skövde, Sollentuna, Storsjöbygden, Surahammar, Tjörn, Vara-Bjertorp, Viksjö, Växjö, Åkagården.