Två av tre barn i Sverige rör sig för lite. Därför är Svenska Golfförbundet engagerade i Svenska Spels och Riksidrottsförbundets satsning på att få fler i rörelse. Golf är en idrott för alla – hela livet.

Se kampanjfilmen från Riksidrottsförbundet och Svenska Spel:

Svenska barn och vuxna rör på sig för lite. Det visar flera studier. Centrum för idrottsforskning, har larmat om att två av tre 4-åringar inte når upp till världshälsoorganisationens (WHO) rekommendation om 60 minuter fysisk aktivitet per dag.

Idrotten är givetvis en del i att förbättra detta där vi vill bidra. Detta är också ett led i att visa hur vi kan jobba bredare med idrott där hälsa, rörelse och livslångt idrottande får större fokus i verksamheten. 

Med ett omfattande treårsavtal i grunden, där Svenska spel stöttar Riksidrottsförbundets arbete med utvecklingsresan en ny syn på träning och tävling, lyfter man nu fram projektet ”Framåt för fler i rörelse” i en gemensam kampanj för att belysa hälsoriskerna med en stillasittande livsstil.

Mer om kampanjen hos Svenska Spel och Riksidrottsförbundet. 

För mer information kontakta

Porträttbild på John Lindberg.