Senaste nytt om Golfens dag

Här kan du läsa nyheter om golfens egen samlingsdag som har premiär den 20 maj 2017.

Nyheter

 1. 324 klubbar anmälda
 2. Golfens dag

  324 klubbar anmälda

  Ljuset har återvänt och snart gör våren entré på riktigt. Med en sen vår är det än viktigare att vi genomför Golfens dag med full kraft. SGF har rest runt i landet med årets verksamhetsseminarier och träffat närmare 330 klubbar. Intresset för Golfens dag har varit stort vilket är väldigt roligt. Ett antal nya klubbar har anslutit vilket gör att vi i detta nu är 324 anmälda klubbar till Golfens dag lördag den 26 maj.

  Annonsbidragets utformning

  Genom ett nytt sponsorsamarbete med Golfstore och Dormy har vi erbjudit alla distrikt att samordna marknadsföringen regionalt tillsammans med anmälda klubbar. På så vis får vi tre delar som samverkar för att nå ut med budskapet om Golfens dag – centralt, distrikt och klubb.

  Varje klubb som deltar förbinder sig att satsa ekonomiskt för att bidra till annonseringen. Vill din klubb vara med? Ta kontakt med ditt distrikt  och bidra med din kunskap hur annonsbidraget kommer till användning på bästa sätt.

  Samverkan fungerar

  Flertalet klubbar lyckades skapa en Golfens dag som blev hela klubbens dag tack vare samverkan med andra föreningar, partners, klubbens entreprenörer, lokala medier och andra organisationer. När fler samarbetar och marknadsför en gemensam aktivitet skapas möjligheter att locka såväl befintliga medlemmar och nya intresserade prova-på golfare till Golfens dag.

  Som inspiration har vi en videohälsning från Mora GK som berättar om hur de genomförde en lyckad Golfens dag i samarbete med den lokala hockey- och innebandyklubben. Filmen hittar du här på sidan.  

  Börja också att fundera på ert erbjudande till besökarna och vilka aktiviteter ni kommer att genomföra efter Golfens dag. Ett anpassat erbjudande kan göra skillnaden som lockar till återbesök och ett medlemskap. I kommunikationspaketet finns tips och idéer.

 3. Utökat kommunikationspaket och fler mallar
 4. Golfens dag

  Utökat kommunikationspaket och fler mallar

  Golfens dag är ett treårigt projekt 2017–2019 som vi utvecklar tillsammans för att förbättra varje år och maximera genomslaget. Inför årets Golfens dag presenterar vi följande nyheter.

  Utvecklad marknadsföring tack vare nya partners

  I år siktar vi på ett utökat kommunikationsmaterial som blir möjligt genom ett nytt partnersamarbete med Golfstore och Dormy. Det gör att vi kan utveckla marknadsföringen och producera film för webb och sociala medier som kan användas av SGF, klubbar, partners och samarbetsorganisationer. 

  Friskvårdsbidrag + Golfens dag = oändliga möjligheter 

  Vilken fantastisk nyhet att golfen från och med i år inkluderas i friskvårdsbidraget! Det ökar bland annat möjligheterna att paketera ett bra erbjudande till besökarna på Golfens dag. Läs allt om friskvårdsbidraget.

  Mallförslag till uppföljningsaktiviteter

  En framgångsfaktor hos de klubbar som lyckades i fjol var att de skapade aktiviteter för alla besökare – medlemmar, nya golfare, nyfikna besökare och partners. Men det viktigaste kanske är det som händer efter den 26 maj. I kommunikationsmaterialet finns nu två nyheter med syfte att underlätta uppföljningen av besökarna:

  1. Ett förslag på en tvåveckorsintroduktion till golfen som ni kan bygga vidare på och skapa ert lokala erbjudande med utbildning, spel på banan, medlemskap och spelavgifter.

  2. En mall för BRA-modellen – behålla, rekrytera och aktivera med förslag på nyckeltal att följa upp under året inom respektive område.

  Dessutom finns nu en mall för projektplan samt mall för kommunikationsplan som projektledare kan använda som stöd till planeringen av Golfens dag. 

  Allt kommunikationsmaterial inklusive de nya dokumenten finns att ladda ner här.

  Skribent

  Porträttbild på Claes.
 5. Kampanjmaterial och en "BRA" Golfens dag
 6. Golfens dag

  Kampanjmaterial och en "BRA" Golfens dag

  Nu finns första delen av kommunikationspaketet för Golfens dag 2018 tillgängligt för klubbar att använda. Dessutom introduceras begreppet BRA (Behålla – Rekrytera – Aktivera) för att utveckla arbetet med att attrahera och behålla medlemmar.

  Kampanjbild för Golfens dag 2018. På bilden syns logotypen för Golfens dag, 26 maj 2017 samt fem glada golfspelare i olika åldrar.

  Nu är det första kampanjmaterialet för Golfens dag 2018 tillgängligt. Med det som grund kan deltagande klubbar och anläggningar påbörja kommunikationen kring Golfens dag 2018 på hemsida, i nyhetsbrev och/eller i sociala medier. I paketet finns just nu:

  • Golfens dag-loggor i olika format
  • Kampanjbilder i olika format
  • Malltexter till olika kanaler

  Under första delen av 2018 kommer vi successivt att fylla på med mer material som filmer, annonsmallar, affischer, beachflaggor med mera.

  Ladda ner materialet här 

  Tips för en BRA Golfens dag!

  Golfens dag syftar till att locka nya golfspelare till klubben, men det krävs mer för att få dessa att bli till nya medlemmar. Vi behöver därför utveckla våra arbetssätt och få en mer heltäckande loop i arbetet med rekrytering. Vi introducerar nu därför begreppet BRA: Behålla – Rekrytera – Aktivera:

  Behålla: För att behålla medlemmar över tid behöver de engageras, i fallet Golfens dag genom att ta med en kompis till klubben. I utvärderingarna såg vi att de klubbar som fick störst effekt i samband med Golfens dag lyckades med detta. 

  Rekrytera: Rekrytering kommer fortsatt att vara Golfens dag huvudbudskap. En positiv totalupplevelse – som innehåller ett gott mottagande, roliga aktiviteter för hela familjen och ett genomtänkt erbjudande – skapar förutsättningar för ett bra utfall.

  Aktivera: En gång är ingen gång sägs det. För att Golfens dag inte ska bli en engångsföreteelse är det viktigt att bjuda in nya besökare till uppföljningsaktiviteter och få dem att komma ut på banan och testa igen och igen. Det är kanske den avgörande punkten för att få fler att förstärka sin relation med golfspelet och golfklubben.

  Vår förhoppning är att BRA som utgångspunkt bättre ska hjälpa Golfsverige i arbetet med att rekrytera och aktivera nya, samt behålla befintliga medlemmar.

   

 7. Uppladdningen inför 2018 har inletts
 8. Golfens dag

  Uppladdningen inför 2018 har inletts

  Ett massivt arbete från alla inblandade under premiären av Golfens dag resulterade i en härlig manifestation för golfen i hela Sverige den 20 maj 2017. 320 klubbar deltog och samarbeten mellan klubbar, medlemmar och partners skapade nya band som stärker golfen.

  Logo Golfens dag den 26 maj 2018.

  2018 är Golfens dag planerad till lördagen den 26 maj. Årets genomförande och utvärdering har varit väldigt lärorik och vi arbetar nu med att utveckla konceptet och få ännu bredare uppmärksamhet nästa år.

  ”Dubbelt upp” kommer fortsatt att utgöra temat, med grundtanken att befintliga golfare tar med en icke-golfare, men med ett förstärkt fokus på familjen. Vi arbetar just nu med kommunikation- och marknadsföringspaketet för 2018 som vi planerar att presentera under oktober.

  Alla klubbar och anläggningar som deltog 2017 behöver inte göra någon ny anmälan utan är direktanmälda. Om ni vill göra någon justering gällande er klubbs projektledare så är ni välkomna att mejla ändringen till claes.bjorklund@golf.se.

  Börja redan nu att fundera över vad ni på er klubb vill åstadkomma och varför ni vill vara med på Golfens dag 2018. Som inspiration, se filmen här ovan och besökarnas bilder från årets Golfens dag på golfensdag.se

 9. 2017: Målet är nått – över 250 klubbar anmälda!
 10. Golfens dag

  2017: Målet är nått – över 250 klubbar anmälda!

  Nästa mål är ett riktigt bra genomförande på alla anläggningar med ökat intresse för golfen och många nöjda gäster. Som inspiration har vi satt ihop ett dokument med tips på aktiviteter för en lyckad Golfens dag.

  Arbetet med Golfens dag är i full gång både nationellt och ute hos klubbarna som anmält sig. I början av mars har vi nått målet på 250 deltagande anläggningar under premiäråret 2017 vilket känns väldigt roligt! Många fler är naturligtvis välkomna att vara med. Kanske når vi närmare 300 redan i år?

  Nu är det dags att börja detaljplanera evenemanget enligt de tre faserna vi identifierat för att få önskad effekt – ökat intresse för golfen, många och nöjda gäster samt fler nya eller återvändande golfspelare.

  – Fas 1: november–maj – Planering, information och förankring
  – Fas 2: lördag 20 maj – Genomförande
  – Fas 3: juni–oktober – Utvärdering och uppföljning

  Utöver några enkla obligatoriska punkter är deltagande klubbar helt fria att arrangera och planera er egen Golfens dag, och fylla den med de aktiviteter som anser är bäst för att nå klubbens egna målsättningar med Golfens dag.

  Samtidigt vi vill gärna inspirera och stötta med tips på aktiviteter inom respektive fas. Vi har därför satt ihop ett dokument med allt från råd kring kommunikation mot olika målgrupper till förslag på program och aktiviteter, tips på hur ni arrangerar ett familjevänligt event och hur ni följer upp deltagarna efter den 20 maj.

  Läs och ladda ned dokumentet med tips här!

 11. 2017: Hallå där Ljusdals GK – 200:e klubben att anmäla sig
 12. Golfens dag

  2017: Hallå där Ljusdals GK – 200:e klubben att anmäla sig

  Optimismen inför årets golfsäsong är stor och det brinner av entusiasm ute i Golfsverige. Det finns en förväntan kopplat till att utveckla verksamheterna på landets anläggningar. Under årets SGF verksamhetsseminarier svarar över 90 procent av deltagarna att de anser att deras klubb ska vara med på Golfens dag 2017. Kul! 

  Tisdag den 21 februari anmälde sig den 200:e klubben till Golfens dag. Vi ringde upp Ljusdals GK:s projektledare och pro, Ulf Norrby, för att höra om klubbens förväntningar på Golfens dag.

  ###

  Claes Björklund: Hej Ulf, hur har ni det?
  Ulf Norrby: Här är det bra bortsett från den så kallade vintern. Tyvärr är det mycket is på banan. Vi har inlett operationen med att få bort isen så att gräset kan få lite syre. Det är hopp om det.

  CB: Vad har ni för förväntningar på Golfens dag?
  UN: Idag har vi runt 700 medlemmar. Vi har ett stort behov av nya och fler medlemmar. Golfens dag blir en viktig dag. Vi tycker att det är bra med en nationell dag för att sprida golfen. Självklart vill vi synas och hoppas att så många som möjligt kommer ut till banan och blir intresserade. Banan ligger centralt placerad vilket möjliggör att man kan cykla och promenera från stan. Vi tänker marknadsföra evenemanget på stan och i skolorna veckorna innan så att vi lockar både unga och gamla.

  CB: Kommer ni att samarbeta med någon annan golfklubb?
  UN: Det är långt till närmsta grannklubb. Men vi kommer att försöka skapa ett samarbete med andra idrottsföreningar och ska arbeta så att Golfens dag kommer med som ett evenemang i ”Ljusdal i centrum”, som är kommunens marknadssida.

  CB: De som kommer ut till er, vad kan de förvänta sig?
  UN: Vi erbjuder ett färdigt koncept till de som kommer. Dels får de testa att spela och uppleva Ljusdals GK, dels snickrar vi på ett uppföljningsprogram med spel och träning för respektive målgrupp. Det kommer helt enkelt att bli en trevlig och rolig dag!

  CB: Lycka till med arrangemanget!
  UN: Tack detsamma!

  ###

  Vi hoppas kunna samla på oss fler goda exempel från de arrangerande klubbarna. Om ni vill tipsa oss om ett gott exempel är ni välkomna att maila till mig på claes.bjorklund@golf.se.

  Lycka till med planeringen av Golfens dag!

  Skribent

  Porträttbild på Claes.
 13. 2017: Tre tips för en lyckad Golfens dag
 14. Golfens dag

  2017: Tre tips för en lyckad Golfens dag

  Anmälningarna rullar in och i slutet av januari är fler än 140 klubbar anmälda. Vi arbetar aktivt för att nå årets mål om 250 klubbar. Golfens dag är en stor rekryteringsaktivitet som i kombination med den positiva publiciteten runt golfen kan resultera i att fler människor än någonsin söker sig till en golfanläggning i Sverige under 2017!

  Det finns dock ett antal utmaningar inför Golfens dag och här är tre frågor som varje klubb redan nu bör arbeta med:

  1. Vem gör vad och när!

  För att lyckas med Golfens dag behöver klubben fördela ansvar och uppgifter samt fundera på vad ni ska göra för att följa upp alla besökare. Planera in aktiviteter, speltillfällen och träningar efter Golfens dag som kan få de nya golfarna att fastna för sporten.

  2. Vårt avlånga land!

  En del klubbar norröver har kanske inte öppnat banan den 20 maj. Ta chansen att arrangera Golfens dag i parken, på torget eller fotbollsplanen i stället. På våren är många sugna på att lära sig golf, och Golfens dag på en central plats på orten kan vara startskottet på en livslång kärlek till spelet.

  3. Låt besökarna spela!

  Att träffa bollen rent och få en känsla för spelet är en nyckel för att fastna. Låt alla besökare spela på en specialanpassad bana den 20 maj. SGF:s Golfäventyrsväska med allt material som behövs för 30- och 50-banor finns att beställa här. Klubbar som är anmälda till Golfens dag och riskerar att ha en snötäckt golfbana erhåller dessutom ett specialpris på väskan.

  Marknadsmaterial för klubbar

  SGF har tagit fram material som klubbar kan använda för att marknadsföra sin Golfens dag, som logotyp, banners, Facebook-bilder, förslag på texter samt en projektledarmall. Marknadsmaterialet finns att ladda ned här. Vi kommer under vintern att utöka med affischer, rörligt material och ett par olika annonsformat som klubbarna är fria att använda.  

  Lycka till med planeringen!

 15. 2017: Stort intresse – anmälningarna strömmar in
 16. Golfens dag

  2017: Stort intresse – anmälningarna strömmar in

  Den 15 november öppnade intresseanmälan på sajten för att arrangera Golfens dag den 20 maj 2017. I början av februari hade 169 klubbar anmält sig. Även om det är en bit kvar till målet på 250 deltagande klubbar så är den positiva starten ett kvitto på att satsningen är välkommen över hela landet.

  För att garantera din golfklubbs plats på golfensdag.se och i planerade tackannonser efter genomfört evenemang måste anmälan vara inne senast den 1 april 2017. Anmälningsformuläret hittar du här.

  I samband med vinterns verksamhetsseminarier kommer SGF att informera mer om Golfens dag och bland annat presentera kommunikationspaketet som tas fram för att underlätta arbetet för klubbarna. Anmälan till verksamhetsseminarierna sker här. Mer information och nyheter finns på golfensdag.se.

  Hösten 2016 drog ett intensivt arbete igång och projektgruppen har samtalat och kommunicerat med

  – Samtliga golfdistriktsförbund
  – Organisationerna PGA, GAF, SGA och SGLF samt deras medlemmar
  – Detaljister som Golfstore och Pro Quality
  – Butiker som Dormy och Innesvingen
  – Svenska Golfrestauranger

  Gensvaret från dessa aktörer har varit väldigt positivt.

  – En samlingsdag för golfen kan öka intresset på landets golfanläggningar under våren och sommaren, säger Torbjörn Johansson på Golf Administratörernas Förening (GAF).

  Välkommen med din klubbs anmälan!

  Skribent

  Porträttbild på Claes.
 17. 2017: Anmäl er anläggning till Golfens dag
 18. Golfens dag

  2017: Anmäl er anläggning till Golfens dag

  Det har blivit vinter i stora delar av Sverige och planeringen av ett nytt spännande golfår är igång för fullt. Vi hoppas att så många anläggningar som möjligt väljer att lägga in ett Golfens dag-event i sitt aktivitetsschema lördag den 20 maj 2017. Målsättningen är att hela Golfsverige tillsammans, på ett inspirerande och kraftfullt vis, ska välkomna nya och nyfikna golfspelare lagom till vårvärmen.

  Anmälan öppnar
  Nu har vi öppnat upp intresseanmälan för alla golfklubbar och anläggningar som är intresserade av att arrangera Golfens dag. Vid anmälan ber vi er bland annat ange den person som kommer att verka som projektledare för Golfens dag, samt anläggningens besöksadress som kommer att ligga till grund för en kartfunktion vi ska skapa här på sajten.

  Alla arrangörer som anmäler sig senast 1 april kommer att vara sökbara på golfensdag.se samt finnas med i de tackannonser som publiceras efter Golfens dag. Men det kommer att skickas en hel del inspiration och information till projektledarna redan under vintern och våren, så anmäl er gärna så snart som möjligt för att inte missa något.

  Anmäl er anläggning här

 19. 2017: Temat är klart – nu dubblar vi golfupplevelsen
 20. Golfens dag

  2017: Temat är klart – nu dubblar vi golfupplevelsen

  Det är dubbelt så roligt att dela glädjen i golfen med en kompis eller en familjemedlem. Därför har vi valt "Dubbelt upp" som tema för Golfens dag 2017.

  Sedan lanseringen av Golfens dag för tre veckor sedan har vi mötts av många positiva kommentarer. Golfsveriges största organisationer står bakom aktiviteten. Nu vill vi att Sveriges klubbar hoppar på tåget för att manifestera golfens styrkor under denna gemensamma dag. Det är på golfanläggningarna det händer!

  Varje klubb/anläggning planerar och arrangerar sin Golfens dag kring ett gemensamt årligt tema. Temat för 2017 är ”Dubbelt upp”. Vi vill signalera att det är dubbelt så roligt att dela glädjen och upplevelserna från golfen med en kompis eller familjemedlem. Tänk dig känslan av att göra ett hole-in-one utan att någon ser det...!

  Syftet med Golfens dag är att tillvarata det stora intresset för golf och rekrytera nya spelare. Vi hoppas att Golfsverige med gemensamma krafter kan locka upp till 15 000 besökare till landets golfanläggningar. SGF och övriga organisationer kommer att sprida Golfens dag nationellt medan klubben/anläggningen bjuder in till sitt arrangemang lokalt. De klubbar och anläggningar som är med och arrangerar Golfens dag 2017 kommer att få ta del av ett marknadsföringspaket med kampanjmaterial som ska underlätta arbetet.

  Ett bra, välorganiserat och välkomnande arrangemang är viktigt men det är uppföljningen som blir det avgörande om klubben kommer att lyckas rekrytera nya medlemmar. För att få verklig effekt är ett av målen därför att deltagande klubbar ska genomföra uppföljningsaktiviteter under säsongen. Det kan handla om allt från grillkväll till provspel på banan, träningstillfällen och Grönt Kort-kurs.

  Anmälan för att arrangera Golfens dag öppnar i mitten av november, men redan idag kan det vara bra att utse en lokal ambassadör på anläggningen som ansvarar för att projektleda evenemanget och blir kontaktperson gentemot SGF.

  Nyheter och information kommer regelbundet att publiceras här på sajten. Redan nu finns svar på ett antal frågor som rör syfte och mål, hur en Golfens dag kan se ut och hur det kan marknadsföras att läsa här.  

  Skribent

  Porträttbild på Claes.

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.