Genom Golfens dag tillvaratas det stora intresse som finns kring golfen i Sverige då besökare får en positiv kontakt med golf på landets klubbar och anläggningar. Här samlas all information som golfklubbar och andra arrangörer behöver för att arrangera Golfens dag.

Anmäl er klubb till Golfens dag 2018

Premiären 2017 resulterade i en härlig manifestation för golfen i hela landet då hela 320 golfklubbar och anläggningar arrangerade Golfens dag. Målet är att minst lika många ska vara med 2018. 

Klubbar och anläggningar som var med 2017 är automatiskt med 2018 och behöver inte anmäla sig igen. För att ändra klubbens uppgifter, till exempel byta projektledare, mejla claes.bjorklund@golf.se.

Nya klubbar och anläggningar som inte var med 2017 men vill anmäla sig till 2018 går in på anmälningslänken nedan och fyller i samtliga uppgifter. Klubben kommer att synas på golfensdag.se och projektledaren kommer att få nyhetsbrev med tips, inspiration och viktig information om Golfens dag.

Länk till anmälan (för nya klubbar)

Se filmer om premiären av Golfens dag 2017

Senaste nytt

Det här är Golfens dag

Golfens dag är en nationell samlingsdag för golf som drivs nationellt av Svenska Golfförbundet tillsammans med Golfsveriges största organisationer och arrangeras av landets golfklubbar inklusive träningsanläggningar, pay & play-anläggningar med mera. 

Tanken är att vi tillsammans kan tillvarata det stora golfintresset i Sverige, marknadsföra hela industrin och öka synligheten kring de fördelar golf har när det gäller friskvård, miljö och besöksnäring.

Boka in datumen för Golfens dag

 • 25 maj 2019

Frågor & svar

 1. Vad är Golfens dag?
 2. Syftet med Golfens dag är att tillvarata det stora intresset för golf och nå nya spelare. Golfens dag är Golfsveriges enskilt största rekryteringsaktivitet som ska ge så många människor som möjligt en positiv kontakt med golf.

  Genom Golfens dag kan golfklubbarna utveckla sin verksamhet och värva nya medlemmar och vi kan gemensamt marknadsföra hela golfindustrin. Premiären var 20 maj 2017 då 320 golfklubbar och anläggningar anordnade Golfens dag.

  Det är Golfsveriges största organisationer – Golf & Companies (Golf & Co), PGA of Sweden (PGA), Golf Administratörernas Förening (GAF), Swedish Greenkeepers Association (SGA) och Svenska Golfförbundet (SGF) – som står bakom idén om en samlingsdag för att visa upp golfen för en bredare allmänhet.

  Projektet drivs nationellt av Svenska Golfförbundet och samarbetsorganisationerna och arrangeras ute på landets golfklubbar och golfanläggningar.

 3. Vad är målsättningen för 2018?
 4. 2017 deltog 320 klubbar/anläggningar och målet för 2018 är att minst lika många ska vara med. Vi hoppas att Golfsverige med gemensamma krafter kan nå följande mål:

  – 320 klubbar/anläggningar som arrangerar Golfens dag
  – 320 klubbar/anläggningar som påbörjar en plan för rekrytera och behålla
  – 19 000 deltagare, i genomsnitt cirka 60 deltagare per klubb*
  – Minst två uppföljningsaktiviteter per deltagande klubb
  – Räckvidd (annonsering, tidningsartiklar och sociala medier) 15 miljoner personer**

  * Baserat på 320 deltagande klubbar
  ** Räckvidd 2017: 13,2 miljoner

 5. Vilket blir temat för 2018?
 6. Temat för 2018 är ”Dubbelt upp”. Huvudtanken med temat är att klubbens medlemmar tar med en kompis eller familjemedlem.

  Vi vill signalera att det är dubbelt så roligt att dela glädjen och upplevelserna från golfen med en kompis eller familjemedlem. I samband med Golfens dag vill vi att hela klubben engagerar sig så att Golfens dag blir en stor manifestation med ett bra mottagande för nya golfspelare och en dag att visa hela klubben för befintliga medlemmar. De klubbar som lyckades väldigt bra med Golfens dag 2017 samverkade med sina partners och med andra föreningar i närområdet.

  I övrigt kan temat bestå av att klubben serverar dubbelburgare, två-för-en-erbjudanden i shop, restaurang och drivingrange, kvitt eller dubbelt-tävlingar, två-och-två-aktiviteter… bara fantasin sätter gränser. 

 7. Vilken är målgruppen för Golfens dag?
 8. 2018 är fokus för Golfens dag såväl på potentiellt nya golfspelare som befintliga medlemmar – alltså både rekrytera och behålla! Vi vill att det skapas en härlig dag på klubben där nya besökare välkomnas.

  Vi sätter extra fokus på att befintliga medlemmar ska ta med kompisar eller familj som är nyfikna på golf till anläggningen.

  Golfens dag är också tänkt att stötta Svenska Golfförbundets nationella mål att till 2020 öka antalet medlemmar med 20 000 nya golfare, varav 10 000 kvinnor och 5 000 juniorer. Därför ser vi att just kvinnor och juniorer är en extra viktig målgrupp för Golfens dag. 

 9. Vi vill arrangera Golfens dag på vår anläggning. Hur gör vi?
 10. Vad roligt att ni vill vara med och manifestera golfens styrkor under denna gemensamma dag!

  Ni anmäler er klubb eller anläggning via ett anmälningsformulär som kommer att vara öppet från mitten av november till 30 april. I anmälan ska ni bland annat fylla i vem som är projektledare och kontaktperson för eventet och vilka tider som gäller för eventet (vår rekommendation är 11.00–14.00).

  Var din klubb med och arrangerade Golfens dag 2017 är ni direktanmälda till 2018. Vill ni byta projektledare kan ni mejla namn och e-postadress till claes.bjorklund@golf.se.  

  Deltagande klubbar kommer att synas i kartan på golfensdag.se samt i kommunikation och annonsering efter aktiviteten.

 11. Vad ska ingå i ett Golfens dag-evenemang?
 12. Det finns ingen fast mall för ett Golfens dag-evenemang. Allt beror på anläggningens förutsättningar och kreativitet.

  Det finns några obligatoriska punkter som arrangören ska genomföra för att vara en del av Golfens dag och få tillgång till den nationella kampanjen. Utöver dessa har klubben helt fria händer att skapa ett roligt, välkomnande och spännande event.

  De obligatoriska delarna är:

  – Information om Golfens dag på hemsida och/eller Facebook-evenemang
  – Ambassadör på plats hela dagen för välkomnande och registrering av besökare 
  – Förhålla sig till temat ”Dubbelt upp”
  – Prova-på-golf (t.ex på 30/50-bana, övningsområde, drivingrange, korthål)
  – Junioranpassat
  – Uppföljning och rapport efter Golfens dag

  Vi vill samtidigt gärna inspirera och stötta med tips på valfria aktiviteter. Därför har vi satt ihop ett dokument med allt från råd kring kommunikation mot olika målgrupper till förslag på program och aktiviteter, tips på hur ni arrangerar ett familjevänligt event och hur ni följer upp deltagarna efter den 26 maj. Läs och ladda ned dokumentet.

 13. Hur marknadsförs Golfens dag?
 14. Marknadsföringen av Golfens dag sker parallellt av Svenska Golfförbundet, övriga organisationer och arrangerande golfklubbar och golfanläggningar.

  SGF och organisationerna sprider Golfens dag nationellt via egna kanaler som hemsida, sociala medier och nyhetsbrev. Dessutom via PR och nationell annonsering med tyngdpunkt i digitala och sociala medier. All trafik drivs till golfensdag.se där en sammanställning av alla deltagande klubbar ska finnas så att besökaren kan hitta en anläggning i närheten.

  Klubben marknadsför och bjuder in till sitt evenemang. Viktiga kanaler är hemsida, nyhetsbrev, sociala medier och lokalpress. Det enskilt viktigaste och enklaste sättet att locka besökare till anläggningen är dock genom att engagera klubbens medlemmar och få dem att ta med sig familj och vänner. 

  SGF tar fram material som klubbar kan använda i form av logotyp, banners, Facebook-bilder och förslag på texter till nyhetsbrev, pressutskick med mera. Första delen av marknadsmaterialet för 2018 finns tillgänligt och kan laddas ner här, för att sedan utökas med mer material fram till och med mars 2018. Det kommer då att finnas affischer, rörligt material och ett par olika annonsformat som klubbarna är fria att använda. 

 15. Hur gick premiären av Golfens dag 2017?
 16. Ett massivt arbete från alla inblandade under premiären av Golfens dag resulterade i en härlig manifestation för golfen i hela Sverige den 20 maj 2017.

  Ladda ned den kompletta utvärderingsrapporten här eller läs en sammanfattning nedan.

  Målet på 250 deltagande klubbar slogs med råge då 320 klubbar deltog. Samarbeten mellan klubbar, medlemmar och partners skapade nya band som stärker golfen. I utvärderingen har vi kunnat se ett antal framgångsfaktorer hos de klubbar som lyckades extra bra med Golfens dag:

    1. Återkommande och intressanta nyheter i sociala medier

    2. Skapa engagemang bland medlemmarna – en vi-känsla

    3. Mer än golf

    4. Samarbete med partners, företag och andra föreningar

    5. Snabb återkoppling till besökarna

  Utfall i siffror

  Deltagande klubbar: 320 stycken

  Nya besökare: cirka 14 000 på golfklubbarna

  Pressmeddelanden: 3 nationella utskick inför Golfens dag 2017

  Artiklar i media: 318 tidningsartiklar om Golfens dag i lokal och nationell dagspress samt golfmedia under perioden 1 mars – 31 maj. Total räckvidd artiklar: 11,8 miljoner personer nådda. 

  Nationell annonsering:

  – Sociala medier: I SGF:s sociala medier var räckvidden drygt 350 000 (Facebook cirka 346 500 nådda och cirka 132 000 visningar, Instagram cirka 8 300 visningar).

  – Bokningsmejl: Golfens dag-bannern visades 731 092 gånger i bokningsmejlen

  – Övrig annonsering: (Svensk Golf, Golf Digest, Golfguiden, Golfbloggen) räckvidd cirka 450 000 personer.

  – Total räckvidd annonsering: 1 531 000 personer nådda 

Handigolf på Golfens dag

Golfare med funktionsnedsättning är en viktig grupp för SGF att rekrytera till golfen. Bjud gärna in dem till golfens dag och ta kontakt med någon Handikapporganisation i er kommun eller ta kontakt med  Handigolfansvariga i ditt golfdistriktsförbund.

För mer information ta kontakt med Helena Brobeck på Svenska Golfförbundet.

Här är ett exempel hur Linköping jobbar:

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.