Idrott ger livskvalitet, glädje och friskvård för personer med funktionsnedsättning. Välkommen till ett seminarium om hur parabowling och handigolf kan bidra till rehabilitering.

Anmälan

Välkommen med din anmälan. Seminariet hålls på sju orter och pågår mellan klockan 16.00 och 18.00. Välj det tillfälle som passar dig bäst.

Anmälningsformulär: klicka här 

Golf är bra rehabilitering. Det tränar upp motorik, koordination och balans i ett socialt sammanhang.

Svenska Bowlingförbundet och Svenska Golfförbundet bjuder in dig som arbetar som fysioterapeut, arbetsterapeut eller liknande inom rehab till ett seminarium om hur parabowling och handigolf kan bidra till ett friskare och mer socialt liv med idrott året runt och livet ut.

"Golf är en lågintensiv idrott och därför bra i rehabiliteringssyfte. På ett lustfyllt sätt tränar du upp motorik, koordination och balans i ett socialt sammanhang."
Sten Forsberg, förbundsläkare Svenska Golfförbundet

Genom att inleda samarbete med rehabsektorn vill vi ge fler med fysisk funktionsnedsättning möjlighet att öka sin livskvalitet genom idrotten, med särskilt fokus på kvinnor och flickor.

Innehåll

Vi kommer att berätta om: 

 • Hur golf och bowling kan stärka rehabiliteringsprocessen för personer med fysisk funktionsnedsättning.

 • Hjälpmedel som gör det möjligt för alla att spela bowling och golf, oavsett funktionsnedsättning.

 • Hur bowling och golf ger ökad rörelseförståelse genom svingar, rörelser, koordination och koncentration.

 • Hur klubbarna och hallarna tillsammans med förbunden anordnar verksamhet med utbildade ledare och instruktörer.

Medverkande

Du får möta representanter från idrottsförbunden samt aktiva spelare och ledare från lokala golfklubbar och bowlinghallar som erbjuder parasport. De kommer att ge konkret information om sin verksamhet och möjliga samarbeten med rehabsektorn.

Orter och datum

Seminariet pågår mellan klockan 16.00 och 18.00 och hålls på sju olika orter och datum:

 • Borås 25 mars: Borås Golfklubb, 504 95 Östra Vik

 • Arboga 28 mars: Arboga Golfklubb, Haketorp 530, 732 91 Arboga

 • Malmö 3 april: Malmö Burlöv Golfklubb, Segesvängen 5, 212 27 Malmö

 • Stockholm 8 april: Sollentuna Golfklubb, Skillingegården, 192 77 Sollentuna

 • Östersund 10 april: Östersunds Bowlinghall, Bangårdsgatan 2, 8331 34 Östersund

 • Växjö 24 april: Växjö Golfklubb, Araby Herrgård, 352 60 Växjö

 • Borlänge 25 april: Dalsjö Golfklubb, Dalsjö 3, 784 78 Borlänge

Bildtext: Möt människorna som valt golfen i en video från utbildningsmaterialet Handigolf – se möjligheter om hur golfklubbar och anläggningar på bästa sätt tar emot golfspelare med någon form av funktionsnedsättning. Bläddra för bilder från handigolf och parabowling. 

För mer information, kontakta projektledare:

Porträttbild på John Lindberg.