Tävlingsledning och Regler (TLR) är Svenska Golfförbundets utbildningsstrategi som tillför regelkunskap till alla som är verksamma som tävlingsledare, och tävlingsledarkunskap till alla som är verksamma som domare i golftävlingar.

För utbildare – material för att genomföra utbildningarna

TLR Intro

För dig som vill hjälpa till men inte vill bli expert.

TLR Intro är ett stöd för golfklubben/anläggningen vad gäller utbildning av den stora volym av tävlingsledare som ansvarar för vanliga tävlingar på klubben, det vill säga tävlingsledaren på golfklubben som vill hjälpa till men inte vill bli expert.

GIT Tävling är huvudämnet, som sedan kompletteras med många "regel- och tävlingspraktiska" frågor. Själva spelreglerna i regelboken utelämnas nästan helt.

De tävlingsledare som sedan vill fördjupa sin kunskap går vidare till TLR 1 och TLR 2.

TLR Intro arrangeras av respektive golfklubb/anläggning.

 1. Utbildningsmaterial för TLR Intro
 2. Samtliga dokument i zip-fil att ladda ner och extrahera

  Presentation

  Bakgrundstext

  Lärarhandledning

  Kursintyg

För att ladda ned komplett material för TLR Intro, klicka här. Efter nedladdning, högerklicka på zip-filen och välj "extrahera" eller "packa upp" för att få fram dokumenten.

TLR 1

För dig som vill hjälpa till på större klubbtävlingar.

TLR 1 används för att utbilda tävlingsledare till större klubbtävlingar och tävlingar på distriktsnivå. Huvudämnen är tävlingsorganisation, tävlingsbestämmelser och spelregler. Utbildningen ger en bred baskunskap i dessa ämnen och även en viss inblick i GIT Tävling.

De tävlingsledare som vill höja sin regelkompetens ytterligare tar sedan nästa steg, det vill säga TLR 2.

TLR 1 bör helst arrangeras av golfklubb/anläggning eller golfdistrikt.

För att ladda ned komplett material för TLR 1, klicka här. Efter nedladdning, högerklicka på zip-filen och välj "extrahera" eller "packa upp" för att få fram dokumenten.

TLR 2

För dig som vill arbeta på distrikts- och nationella tävlingar.

TLR 2 tar vid där TLR1 slutade. Nu handlar det om mer komplicerade tävlingsledarfrågor och en djupdykning i de absolut viktigaste spelreglerna. Allt för att göra tävlingsledaren/domare redo för stora tävlingar på distrikts- och nationell nivå.

TLR 2 är också Sveriges högsta regelutbildning och ses som en självklar grund inför distrikts- respektive förbundsdomartester.

TLR 2 bör helst arrangeras av golfdistrikt eller Svenska Golfförbundet.

 1. Utbildningsmaterial för TLR 2
 2. Avbrott i spelet

  Avgörande vid lika resultat - checklista

  Avgörande vid lika resultat - presentation

  Avgörande vid lika resultat - textdokument

  Decisions övningsuppgifter - presentation

  Decisionsamlingen - presentation

  Decisionövning - facit

  Decisionövning - frågor

  Definitioner

  Definitionerna - presentation

  Domare i slag- och matchtävling

  Förbereda tävlingsbana - bakgrundstext

  Förbereda tävlingsbana - presentation

  Lärarhandledning - regeldelen

  Lärarhandledning - övergripande

  Presentation av kursupplägg

  Regel 1 - bakgrundstext

  Regel 1 - presentation

  Regel 1 - övningsuppgifter

  Regel 12 - bakgrundstext inkl. övningsuppgifter

  Regel 12 - presentation

  Regel 13 - bakgrundstext

  Regel 13 - presentation

  Regel 13 - övningsuppgifter

  Regel 16 - bakgrundstext

  Regel 16 - presentation

  Regel 16 - övningsuppgifter

  Regel 18 - bakgrundstext

  Regel 18 - presentation

  Regel 18 - övningsuppgifter

  Regel 18 - mall 1

  Regel 18 - mall 2

  Regel 18 - mall 3

  Regel 19 - bakgrundstext

  Regel 19 - presentation

  Regel 19 - övningsuppgifter

  Regel 19-5b

  Regel 20 - bakgrundstext

  Regel 20 - när ska bollen droppas om 1

  Regel 20 - när ska bollen droppas om 2

  Regel 20 - presentation

  Regel 20 - vem får lyfta, droppa, placera spelarens boll

  Regel 20 - övningsuppgifter

  Regel 24 - bakgrundstext

  Regel 24 - presentation

  Regel 24 - övningsuppgifter

  Regel 25 - bakgrundstext

  Regel 25 - presentation

  Regel 25 - övningsuppgifter

  Regel 26 - bakgrundstext

  Regel 26 - presentation

  Regel 26 - övningsuppgifter

  Regel 26 - mall

  Regel 27 - bakgrundstext

  Regel 27 - presentation

  Regel 27 - övningsuppgifter

  Regel 28 - bakgrundstext

  Regel 28 - presentation

  Regel 28 - övningsuppgifter

  Regel 3-3 - presentation

  Regel 33 - användbara decisions

  Regel 33 - bakgrundstext

  Regel 33 - presentation

  Regel 3-3 - mall

  Regel 34 - användbara decisions

  Regel 34 - bakgrundstext

  Regel 34 - presentation

  Regel 6 - bakgrundstext

  Regel 6 - presentation

  Regel 6 - övningsuppgifter

  Regel 6 - mall

  Scorekortshanteringen - bakgrundstext

  Scorekortshanteringen - presentation

  Skillnad match- och slagspel 1

  Skillnad match- och slagspel 2

  Speltempo - bakgrundstext RfG

  Speltempo - bakgrundstext SoT

  Speltempo Pace of Play - presentation

  Svensk-engelsk ordlista för golfdomare

  Kursintyg

För att ladda ned komplett material för TLR 2, klicka här. Efter nedladdning, högerklicka på zip-filen och välj "extrahera" eller "packa upp" för att få fram dokumenten.

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.