Råd och övning

Här hittar du tävlingsregler för råd och övning.

 1. Råd i lagtävlingar
 2. I enlighet med anmärkningen till Regel 8 får varje lag utse en person som (utöver de personer som spelarna kan be om råd enligt Regel 8) får ge råd till lagmedlemmarna. En sådan person (som måste vara ... /som inte får vara ...) måste namnges till tävlingsledningen innan personen ger råd. 

 3. Råd i lagtävlingar - fördjupning
 4. Tävlingsregel

  Ur Regel 8 Anmärkning: "Tävlingsledningen får, i tävlingsreglerna för en lagtävling (Regel 33-1) tillåta varje lag att utse en person som får ge råd (inklusive att visa en linje för puttning) till lagmedlemmarna."
  Om tävlingsledningen vill begränsa valet av lagledare (t.ex. att lagledaren måste vara amatör, medlem i viss klubb, inte vara professionell spelare etc.) kan denna begränsning sättas in i regelns parentes.
  Lagkaptenen ska namnges till tävlingsledningen innan personen ger råd och bör bära armbindel eller annan lätt synlig identifiering (gärna med namn och "Kapten/Captain/Coach" eller liknande). Om detta inte skett är personen enligt Definitioner någon utomstående.
  Notera: När en lagkapten själv spelar för laget får lagkaptenen bara ge råd till sin partner i foursome eller fyrboll. När lagkaptenen avslutat den fastställda ronden får kaptenen återigen ge råd till övriga spelande lagkamrater.

  Advice in Team Competitions
  In accordance with the Note to Rule 8 of the Rulesof Golf, each team may appoint one person (in addition to the persons from whom advice may be asked under that Rule) who may give advice to members of that team. Such person (if it is desired to insert any restriction on who may be nominated insert such restriction here) must be identified to the Committee before giving advice.

  Referenser:  RfG Regel 8 Anm. och Bilaga I Del B 6; Decision 8/1, Decision 8/2 och Decision 8-1/24. 

 5. Lagkapten får inte beträda green
 6. Lagkaptenen får inte beträda greenerna under en fastställd rond.

 7. Lagkapten får inte beträda green - fördjupning
 8. Tävlingsregel

  Tävlingsledningen kan förbjuda lagkaptener, som getts tillåtelse att ge råd och rätt att visa en linje för puttning, att beträda greenerna under en fastställd rond.

  Team Captain Must Keep off Putting Greens
  The team captain must keep off putting greens during the stipulated round.

  Referenser: RfG Regel 8 Anmärkning och Decision 8-2b/4.

 1. Områden där övning är tillåten
 2. Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för tävlingen ... är övning tillåten på korthålsbanan/9-håls banan/... banan/det tillfälliga övningsområdet vid ... .

 3. Områden där övning är tillåten - fördjupning
 4. Tävlingsregel

  Regel 7 Anmärkning: "Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) förbjuda övningsspel på tävlingsbanan på dag för en matchtävling eller tillåta övningsspel (Regel 33-2c) på tävlingsbanan, eller del av denna, före eller mellan ronder på dag för en slagspelstävling."
  Regel 33-2c: "Om det inte finns något övningsområde tillgängligt utanför tävlingsbanan, bör tävlingsledningen, om det är möjligt, fastställa det område där spelaren får öva på en dag för tävling. På dag för en slagspelstävling bör tävlingsledningen inte tillåta övning på eller till en green eller från något hinder på tävlingsbanan."

  Areas where Practice Is Allowed
  Before or between a stipulated round or a play-off, on any day of the stroke play competition.../match play competition ..., practice is allowed on the pitch and putt course/the 9-hole course/the ... course/the temporary practice area at ... .

  Referenser: RfG Regel 7 Anmärkning och Regel 33-2c; Decision 7-1b/1.

 5. Övning mellan hålen förbjuden
 6. Mellan spelet av två hål får spelaren inte slå något övningsslag på eller nära det senast spelade hålets green och får inte prova ytan på det senast spelade hålets green genom att rulla en boll.

  Plikt för brott mot tävlingsregeln:
  Matchspel - Förlust av nästa hål.
  Slagspel - Två slag på nästa hål.
  Matchspel eller slagspel - Om ett regelbrott sker på det sista hålet i ronden, får spelaren plikten på detta hål.

 7. Övning mellan hålen förbjuden - fördjupning
 8. Tävlingsregel

  Ur Regel 7-2 Anmärkning 2: "Tävlingsledningen kan, i tävlingsreglerna (Regel 33-1) förbjuda:
  a. övning på eller nära det senast spelade hålets green, och
  b. att rulla en boll på det senast spelade hålets green."

  Practice between Holes Prohibited
  Between the play of two holes, a player must not make any practice stroke on or near the putting green of the hole last played and must not test the surface of the putting green of the hole last played by rolling a ball.

  Penalty for breach of condition:
  Match play - Loss of Next Hole.
  Stroke Play - Two strokes at the next hole.
  Match play or stroke play - In the case of breach at the last hole of the stipulated round, the player incurs the penalty at that hole.

  Referenser: RfG Regel 7-2 Anmärkning 2 och Bilaga I Del B 5b; Decision 7-2/3. 

 9. Övning förbjuden på tävlingsbanan i matchspel
 10. Före eller mellan fastställda ronder någon av tävlingsdagarna, är övning förbjudet på tävlingsbanan.

  Plikt för brott mot bestämmelsen: Diskvalifikation.

 11. Övning förbjuden på tävlingsbanan i matchspel - fördjupning
 12. Tävlingsregel

  Ur RfG Regel 7-1a: "På dag för en matchtävling får en spelare öva på banan före en fastställd rond."
  Regel 7-1, Anmärkning: "Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) förbjuda övningsspel på tävlingsbanan på dag för en matchtävling eller tillåta övningsspel (Regel 33-2c) på tävlingsbanan, eller del av denna, före eller mellan ronderna på dag för en slagspelstävling."

  Practice Prohibited on the Competition Course In Match Play
  Before or between stipulated rounds on any day of the competition, practice is prohibited on the competition course.

  Penalty for Breach of Condition: Disqualification.

  Referenser: RfG Regel 7-1 Anmärkning. 

 13. Övning på tävlingsbanan tillåten i slagspel
 14. Övning på tävlingsbanan före och mellan de fastställda ronderna eller ett play-off på någon av dagarna för slagspelstävlingen är tillåten.

 15. Övning på tävlingsbanan tillåten i slagspel - fördjupning
 16. Tävlingsregel

  RfG Regel 7 Anmärkning: "Tävlingsledningen kan i tävlingsreglerna (Regel 33-1) tillåta övning (Regel 33-2c) på tävlingsbanan, eller del av denna, före eller mellan ronderna på dag för en slagspelstävling." 

  Practice on the Competition Course in Stroke Play Allowed
  Practice on the competition course before or between stipulated rounds or a play-off on any day of the stroke play competition is allowed.

  Referenser: RfG Regel 7-1 Anmärkning; Decision 7-1b/6.