Ordningsföreskrifter

Exempel på ordningsföreskrifter man kan ha på klubben.

 1. Företräde banpersonal
 2. Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

 3. Företräde för grupp på hål med högre nummer
 4. Grupp som spelar på hål med högre nummer  har företräde framför grupp på hål med lägre nummer.

 5. Företräde för icke golfspelare
 6. På hål … är det förbjudet att spela så länge det finns personer på ….

 7. Företräde vid green/tee
 8. Spelare på tee/green på hål ... bör lämna företräde för spelare som kommer från hål ... .

 9. Greenfee och spelrättskontroll
 10. Kontroll av greenfee och spelrätt utförs dagligen och person med golfutrustning på banan, som inte löst greenfee eller saknar spelrätt, kan avvisas och få betala dubbla gällande greenfee.

 11. Golfskor
 12. Golfskor med dubbar av metall eller plast får inte användas på banan … och/eller i … .

 13. Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater
 14. Spelarna bör försäkra sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare.

 1. Frosttäckta greener
 2. Det är förbjudet att gå på greener och övningsgreener täckta av frost.

 3. Lägga tillbaka torv
 4. Uppslagen torv på spelfältet skall återplaceras. På tee bör slagmärken fyllas igen med lagningssand.

 5. Miljökänsligt område förbjudet att beträda
 6. Det är förbjudet att gå in i det miljökänsliga området på/invid hål ... skyltat och markerat med ... .

 7. Klubbens slagmattor måste användas
 8. Klubbens slagmattor måste användas när bollen ligger på den finklippta delen av spelfältet/på hela spelfältet. När bollen ligger i en sluttning och den inte vill ligga kvar på mattan får spelaren flytta mattan och bollen till den närmaste punkt, som inte är närmare hålet eller i ett hinder där bollen blir kvar på mattan och spela från denna plats. Chipslag utan slagmatta är tillåtna.

 9. Startintervall
 10. För att skapa bättre speltempo på banan är startintervallet på första tee ... minuter. Även om det är möjligt att slå ut får gruppen inte starta tidigare.

 1. Avvakta med spel från tee
 2. Spel från tee på hål ... får, av säkerhetsskäl, inte ske när det finns spelare på ... green.

 3. Banarbete pågår på hål…
 4. Det är bara tillåtet att spela när banarbetarna givit klartecken.

 5. Bryta in på hål
 6. Det är förbjudet att bryta in på hål … om det finns spelare på föregående hål/tee/green/fairway.

 7. Dimma

 8. Vid dimma måste nedslagsområdet för spelarens slag kunna ses. Vid spel från första tee måste ... kunna ses.

 9. Gångvägen till nästa tee måste användas
 10. Gångvägen från ... green till ... tee måste, av säkerhetsskäl, alltid användas.

 11. Ljussignal
 12. På hål … är det förbjudet att spela så länge ljussignalen blinkar/visar rött sken.

 13. Olämplig spelriktning från tee
 14. Vid spel från tee på hål ... är det av säkerhetsskäl olämpligt att avsiktligt spela över ... /mot ... .

 15. Område som det av säkerhetsskäl är förbjudet att gå in i
 16. Av säkerhetsskäl är det är förbjudet att gå in i området utanför banans gräns invid hål ... som är skyltat och markerat som out of bounds.

 1. Ringklocka på hål …
 2. På hål … är det förbjudet att spela från tee innan ringklockan hörts.

 3. Se efter att det är klart att spela
 4. Det är förbjudet att slå på hål … utan att först ha gått upp i ... och sett efter att framförvarande grupp är utom räckhåll.