Golfklubbar, tränare, tävlingsledare, domare och alla golfspelare är välkomna att använda regelbanken vid exempelvis en frågesport eller för att testa sina regelkunskaper.

Vi kommer årligen att se över regelfrågebanken genom att lägga till nya frågor, men också ta bort frågor om regeländringar föranleder detta. Regelkunskap är färskvara. Använd regelfrågebanken för att träna dig själv och andra!

Frågor

Regelfrågebanken – Vilken påföljd? 

Regelfrågebanken – Rätt eller fel?

Regelfrågebanken – True or False?

Regelfrågebanken – Flervalsfrågor

Regelfrågebanken – Multiple Choice