MoreGolf Mastercard Tour kampanjar för “Kolla Bollarna”

Den svenska proffstouren för herrar inleder under 2021 ett samarbete med Ung Cancer för att öka medvetenheten om testikelcancer hos unga vuxna.

Med en mix av humor och allvar informerar kampanjen om hur självexaminering av pungen går till för att upptäcka symptom, samt var man kan söka hjälp och vilka steg en eventuell behandling omfattar.

Samarbetet startar under andra kvartalet och löper sedan under hela 2021 med aktiveringar i Svenska Golfförbundets mediekanaler, sociala medier och aktiviteter i samband med tävlingar på MoreGolf Mastercard Tour. Kampanjmaterialet har tagits fram av reklambyrån Volt i Stockholm.

– Vi är glada över att kunna bidra till att öka kunskapen om testikelcancer och hur det kan upptäckas i tid. Arbetet Ung Cancer gör kring ”Kolla Bollarna” är viktigt och vi ser det som en självklarhet att MoreGolf Mastercard Tour verkar för fler värden än enbart den sportsliga utvecklingen av svensk proffsgolf, säger Frida Bräster, ansvarig för MoreGolf Mastercard Tour på Svenska Golfförbundet.

Ung Cancer driver sedan tidigare kampanjen Kolla Bollarna som fokuserar på testikelcancer. Den vanligaste cancerformen bland unga vuxna i Sverige. Sjukdomen kan bli lindrigare om den upptäcks i tid och det är här kampanjen med MoreGolf Mastercard Tour kommer in i bilden.

– Via golfbanorna når vi ut med ett viktigt budskap som annars riskerar att hamna i skymundan. Dessutom på ett sätt som når nya grupper av människor och avdramatiserar ett ämne som kan vara känsligt, säger Emma Tonnes, Generalsekreterare Ung Cancer. 
 

Mer om ”Kolla Bollarna"

Testikelcancer är den vanligaste cancerformen bland unga vuxna. Med kampanjen ”Kolla Bollarna” vill föreningen Ung Cancer sprida enkel och tydlig information om sjukdomen – allt från hur man själv undersöker sin pung och upptäcker symptom till var man söker hjälp och vilka steg man sedan får gå igenom. Syftet är att informera och lyfta diskussionen kring testikelcancer för att få fler unga vuxna med pung att kolla sina bollar. Läs mer på kollabollarna.nu.
 

Mer om MoreGolf Mastercard Tour

MoreGolf Mastercard Tour är en proffstour för herrar i Norden, som drivs av Svenska Golfförbundet tillsammans med PGA of Sweden. Här får golfspelare från flera länder möjlighet att tävla, utvecklas och spela sig vidare till de högsta nivåerna i Europa. MoreGolf Mastercard Tour arrangerar 15 tävlingar 2021 varav tolv i Sverige. Läs mer på moregolfmastercardtour.com.
 

För mer information, kontakta:

Mathias Resare, marknadschef Svenska Golfförbundet
mathias.resare@golf.se, 072-547 61 89

Maja Frendin, kommunikatör och presskontakt Ung Cancer
maja@ungcancer.se

 

______________________________________

Om Svenska Golfförbundet
Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund med 448 klubbar och 538 962 medlemskap fördelade på 21 distrikt. SGF:s vision är Världens bästa golf – för alla och förbundet arbetar för att öka synligheten kring golf som motions- och tävlingsidrott och golfens stora samhällsnytta. Läs mer på golf.se.
 

Om Ung Cancer
Ung Cancer finns till för unga vuxna genom att ge psykosocialt stöd och fylla det gap som ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet utanför. Vi skapar mötesplatser och ger personligt, rehabiliterande och ekonomiskt stöd. Vi informerar och debatterar för att bekämpa fördomar, minska rädsla och skapa förändring i vård och samhälle. Läs mer på ungcancer.se.