Ledigt jobb: bankonsulent till södra Sverige

Sök tjänsten som rådgivare inom banskötsel i Skåne och Blekinge. Relevant utbildning och flera års erfarenhet inom golf- och grönytebranschen är ett krav.

En viktig uppgift inom Svenska Golfförbundet är den rådgivning och service som ges till landets golfklubbar inom området banskötsel. En av våra sju bankonsulenter går i pension vid halvårsskiftet 2019 och vi söker nu en efterträdare på heltid till arbetsområdet som omfattar cirka 70 golfanläggningar i Skåne och Blekinge. Välkommen att söka ett intressant och omväxlande arbete i idrottsmiljö. 

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att ge råd och service till golfanläggningar i frågor om skötsel och anläggande av golfbanor samt kring miljöarbete och lokal och regional samverkan. Bankonsulenterna medverkar också som utbildare i SGF:s banskötselutbildningar på alla nivåer och vid sammankomster i distrikten.

Andra arbetsuppgifter är att delta i utredningar eller som sakkunnig i det FoU-arbete som genomförs av vår nordiska forskningsstiftelse Sterf, samt i informationsarbete mot myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet om golfbanor, deras skötsel, miljöpåverkan och potential för bredare samverkan i samhället.

Ansökningskriterier:

– God praktisk och teoretisk bakgrund inom lantmästar-, landskapsingenjörs-, trädgårdsingenjörs- eller agronomprogrammet eller likvärdig utbildning och/eller praktisk erfarenhet
– Sannolikt flera års arbetslivserfarenhet inom golf-, lantbruks- eller trädgårdsnäring
– Intresserad av idrott i allmänhet och det är en fördel om du spelar golf
– Intresserad av golfbanans plats i samhället och förstå potentialen i externa samarbeten
– Lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och kunna verka som föreläsare/utbildare
– Stor social kompetens och genuint intresserad av att stödja golfklubbarnas utvecklingsarbete

Du bör vara bosatt inom arbetsområdet och ha förståelse för att vissa arbetsuppgifter utförs under obekväm arbetstid

Tjänsten är på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vi bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete och arbetar för jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Skicka din ansökan senast 1 december 2018 per post till Svenska Golfförbundet, Att: Håkan Stålbro, Box 110 16, 100 61 Stockholm eller via e-post till hakan.stalbro@golf.se, ange "Ansökan bankonsulent" i ämnesraden.

Frågor om tjänsten kan ställas till:

Håkan Stålbro, chef ban- spel- och tävlingsutveckling
Tel. 08-622 15 75, e-post hakan.stalbro@golf.se

Kim Sintorn, bankonsulent
Tel. 070-636 82 80, e-post kim.sintorn@golf.se

Vid fackliga frågor, kontakta Anneli Engardt, tel. 08-622 15 02, e-post anneli.engardt@golf.se