Är du vår nästa landslagscoach?

Swedish Golf Team söker en tränare på deltid för coachuppdrag, där merparten av uppdraget ligger inom "Framtid Pojkar".

Svenska Golfförbundet söker tränare för coachuppdrag inom landslagsverksamheten Swedish Golf Team. Vi har behov av en coachinsats som motsvarar cirka 50 procent av en heltid. Beroende på de sökande och deras förutsättningar kan lösningen bli att vi uppdrar två eller tre personer att dela på uppdraget.

Merparten av uppdraget ligger inom det vi kallar Framtid Pojkar och spelarna är i åldern 13–18 år. Tillsammans med ansvarig för pojkverksamheten kommer du att planera och genomföra de aktiviteter som utgör verksamheten. Största delen av tiden innebär genomförande av läger och tävlingar i Sverige och utomlands. En del av uppdraget blir att vara delaktig i planering, utveckling och genomförande av Supercamp.

Du ingår i vårt team av coacher som tillsammans utvecklar sig själva och verksamheten framåt. Vår vision är ”Att utvecklas som spelare och människa genom golfen”. Vi utgår från spelarutvecklingshjulet när vi arbetar med spelarna. Hjulet består av fem delar (processer) – Teknik, Strategi, Socialt, Fysiskt och Mentalt. Du kommer att träffa drivna kollegor och lära dig vår verksamhet från grunden.

Uppdraget startar den 1 januari 2019 och löper över ett år i taget. Ersättning utgår per dag, antingen genom arvode eller fakturering. Då uppdraget inte är på heltid behöver du parallellt med landslagsverksamheten vara verksam som coach/tränare där dina uppgifter till stor del handlar om att utveckla satsande juniorer.

Du som söker ska:

– vara genuint intresserad av att utveckla satsande spelare
– vara verksam på klubb/anläggning med spelarutveckling av satsande juniorer
– vara intresserad av att utveckla dig själv som person och i rollen som coach
– vara intresserad av att tillsammans med andra coacher utveckla spelare i ett
gemensamt koncept
– se dig själv i en framtida karriär som coach/tränare för elitspelare på hög nivå
– ha gått eller gå relevant utbildning för uppdraget

Sista dag för ansökan är den 15 november 2018. Skicka CV samt personligt brev där du beskriver varför just du passar för uppdraget. Mejla ansökan till katarina.vangdal@golf.se. Ange ”Ansökan landslagscoach” i ämnesraden.

Hör gärna av dig om du har frågor om uppdraget.

Kontaktpersoner:

Katarina Vangdal
Förbundskapten
Mobil: 0708-58 42 01
E-post: katarina.vangdal@golf.se

Ola Lindgren
Headcoach herr
Mobil: 0708-863 37 17
E-post: ola.lindgren@golf.se 

Om Swedish Golf Team

Det här är det som alla coacher inom vår verksamhet förväntas agera efter. 

Vision
Att utvecklas som spelare och människa genom golfen. 

Värdegrund
Silen:
Hälsa
Glädje
Ansvar
Ärlighet

Mål med verksamheten
Internationella framgångar på högsta mästerskaps- och tournivå

Ständig utveckling
Att organisera och genomföra en verksamhet som utifrån tillgängliga resurser möjliggör för spelarna att komma till högsta tournivå. Verksamheten ska utformas och organiseras utifrån de förutsättningar som råder.

Kännetecken för coacherna

Ständig utveckling
Alla kan bli bättre och ingen kan allt. Att bli bra som spelare kräver ständig utvecklig, detsamma gäller för coacher.

Arbetsetik
Att vara coach innebär ett stort ansvar och sker ofta under förutsättningen att coachen fattar egna beslut. Det ligger ett stort ansvar hos varje coach att genomföra verksamheten efter de regler och ramar som gäller.

Lojalitet
Vi är ett lag. Teamkänsla och teamförståelse på alla nivåer är viktiga ingredienser i vår verksamhet. Vi ska tillsammans nå framgång därför är det viktigt att vår verksamhet utåt uppfattas som EN verksamhet.

Ständig utvärdering
Vår verksamhet granskas av många aktörer varför vi måste veta var vi är och vart vi ska. Att utvärdera sig själv och sin verksamhet och därför en naturlig del för att föra verksamheten framåt.

”Leading by example”
Vi ska alltid utgå ifrån att de beteenden vi har påverkar andra. Det vi förväntar oss av spelare, tränare och coacher ska vi göra/vara själva. Vi ska vara förebilder.