Tumba-stipendium för ja till friskvårdsbidrag

Årets Sven Tumba-stipendiat heter Urban Rydin. Han kommer från Lund och är näringspolitisk rådgivare på LRF Konsult i Malmö. Rydin får stipendiet för sitt arbete som ledde fram till att golfen sedan 1 januari 2018 omfattas av det så kallade friskvårdsbidraget.

Sven Tumba-stipendiet delas ut till personer som verkar i Sven Tumbas anda, genom att våga vara nyskapande, gå sina egna vägar och på sitt sätt skapa intresse och förståelse för golf som sport. Under många år har Urban Rydin arbetat målmedvetet med att förändra ett regelverk som många idrotter, och inte minst golfen, tyckt varit orättvist.

– Resultatet av arbetet är att regelverket nu ändrats, och sedan årsskiftet 2018 är golf som idrott fullt berättigat till friskvårdsbidrag. Detta är en stor och viktig insats som också avslutade golfens 20-åriga kamp för rättvisa, säger Svenska Golfförbundets generalsekreterare Gunnar Håkansson som överlämnade stipendiet till Urban Rydin i samband med golfens årliga förbundsmöte i helgen.

Sven Tumba kommer för alltid att vara ihågkommen som en av de viktigaste personerna inom svensk golf. I samband med hans 80-årsdag 2011 instiftade Svenska Golfförbundet det stipendium som syftar till att uppmuntra inspiratörer och entreprenörer som verkar i Sven Tumbas anda. Prissumman är 20 000 kronor.

– Jag är väldigt glad för att ha bidragit till att förändra en djup orättvisa bland idrotter och förstås hedrad att få detta stipendium som bär en sådan idrottslegends namn. Att få stipendium hade jag inte räknat med, sa en glad och överraskad Urban Rydin.
 

Juryns motivering:
”Årets Tumbastipendiat har arbetat under många år för att förändra ett regelverk som många idrotter, inte minst golfen, tyckt varit orättvist. Utifrån sin position som skattechef på LRF har han målmedvetet prövat rimligheten i dagens tillämpning genom att låta domstolar ta ställning till att friskvårdsbidrag bör gälla för enklare former av golf som spel på drivingrange och pay & play. Resultatet av hans arbete är att golf som idrott sedan den 1 januari 2018 är fullt berättigat till friskvårdsbidrag. Detta är en insats han för evigt blir ihågkommen för, då det också avslutade golfens 20-åriga kamp för rättvisa.”
 

Läs mer om Tumba-stipendiet och SGF:s övriga stipendier på golf.se/stipendier.

Mer om golfen och friskvårdsbidraget på golf.se/friskvardsbidrag. Bakgrunden, inklusive Urban Rydins målmedvetna arbete, finns här

Bilderna får användas fritt vid publicering gällande Sven Tumba-stipendiet 2018. Ange Foto: Patrik Lagerkvist 
 

För ytterligare information, kontakta:
Roger Andersson
Marknads- och kommunikationschef, Svenska Golfförbundet
E-post: roger.andersson@golf.se Tel: 070-634 50 12