En gemensam världshandicap i golf år 2020

De första detaljerna kring det nya världshandicapsystemet där dagens sex stora system ska bli ett har presenterats. Från 2020 kommer golfare att kunna jämföra sig med varandra och spela på lika villkor överallt.

Det är viktigt att golfaren under 2018 och 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt.

Den största skillnaden mot dagens system är att spelarens handicap kommer att baseras på snittet av de åtta bästa av de tjugo senast registrerade handicapronderna.

Birgitta Ljung, ledamot av Svenska Golfförbundets regelkommitté, är en av de europeiska representanterna i den 20 personer stora kommitté av handicapexperter från de nuvarande sex handicapsystemen som arbetar fram den nya modellen.

– Ett handicapsystem som gäller i hela världen är fantastiskt bra för spelet och speciellt för den resande golfaren. Grunden att världshandicapsystemet bygger på snittscorer kommer från det amerikanska systemet, men de flesta detaljer har man lärt från Europa, säger Birgitta Ljung.

Golfspelaren behöver bara ta reda på sin spelhandicap, spela och registrera scoren efter ronden i datasystemet Min Golf där sedan aktuell handicap visas.

– Eftersom världshandicapsystemet bygger på snittscorer är det viktigt att golfaren under 2018 och 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Ju bättre underlag, desto mer riktig handicap får spelaren 2020, säger Claes Grönberg, regelansvarig på Svenska Golfförbundet.

Några av nyheterna i World Handicap System (WHS):

  • Snittet av de åtta bästa handicapronderna av de tjugo senaste blir spelarens handicap.
  • För att en formsvacka inte ska kunna höja en spelares handicap alltför mycket på kort tid finns ett tak, en maximal höjning under en tolvmånadersperiod.
  • Slagspel och poängbogey är spelformer som gäller för handicapronder. Här kan dock länderna göra egna utvidgningar och godkänna någon ytterligare spelform.

Golfvärlden har sedan länge enats om att använda samma golfregler (sedan 1952), amatörregler och utrustningsregler, nu var det dags för handicapen. Initiativet kom från regelorganisationerna Royal & Ancient och United States Golf Association som inledde arbetet för över fem år sedan. De stora vinnarna när även handicapsystemet blir gemensamt är spelarna, som lättare kan jämföra sig med varandra världen över.

Mer information och svar på vanliga frågor finns på golf.se/varldshandicapsystemet. Fler detaljer inför ändringen 2020 kommer att presenteras efter hand.

För mer information

Claes Grönberg, regelansvarig Svenska Golfförbundet
E-post: claes.gronberg@golf.se
Tel: 08-622 15 82