Motion till RF och SOK: Samordna de operativa elitresurserna

Samordningen av resurser mellan Sveriges Olympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet är mycket bristfällig. Detta trots stor kompetens i båda organisationerna. Den slutsatsen drar Svenska Golfförbundet efter sin utvärdering av OS i Rio och skickar nu en motion till båda organisationerna.

Efter 112 år återkom golf som olympisk idrott i Rio 2016. Efter olympiska spelen har Svenska Golfförbundet (SGF) utvärderat sitt arbete, inklusive hur stödsystemen ser ut i allt från ekonomi till kompetens, för att framtida idrottsprestationer ska bli ännu bättre.

SGF har hittat förbättringsmöjligheter när det gäller samordningen av resurser mellan Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Riksidrottsförbundet (RF). Därför har SGF skickat en motion till SOK:s årsmöte 2017 och Riksidrottsmötet (RIM) 2017. Förslaget i sin helhet handlar om att samordna operativa resurser bättre och inte om en organisationsöversyn.

– Vi är i grunden nöjda med den samverkan vi har med både SOK och RF, men sammantaget ser vi hur ineffektiv rollfördelningen är. Eftersom uppdragen för organisationerna ofta tangerar varandra förväntas vi i praktiken samverka med både SOK och RF kring samma frågor, säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

– Vi har sett att SOK:s sportchef inte är fullt inkluderad i hur RF fördelar sitt projektstöd för elitverksamhet. Omvänt har RF låg kunskap om SOK:s riktade stöd och vad som prioriteras. Situationen är olycklig och det är uppenbart för oss att resurserna inte används på ett optimalt sätt. Vi har också anledning att tro att denna bild delas av många andra idrotter, säger Gunnar Håkansson.

 

Motionen i sin helhet, se bifogad pdf

 

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Håkansson
Generalsekreterare Svenska Golfförbundet
gunnar.hakansson@golf.se
08-622 15 25