Mats Enquist slutar på Svenska Golfförbundet

Efter sex år på posten som generalsekreterare på Svenska Golfförbundet har Mats Enquist i samråd med förbundsstyrelsen beslutat att lämna sitt uppdrag under våren.

Efter sex år på posten som generalsekreterare på Svenska Golfförbundet har Mats Enquist i samråd med förbundsstyrelsen beslutat att lämna sitt uppdrag under våren.

-- Styrelsen och jag har delvis olika syn på verksamheten och i viktiga framtidsfrågor. Därför känns det rätt att lämna posten som generalsekreterare nu, säger Mats Enquist.

-- Under sina sex år har Mats som generalsekretare varit en mycket kompetent och drivande kraft. Det är många stora och viktiga frågor inom golfen som krävt stort engagemang och tunga arbetsinsatser. Beslutet att Mats slutar är taget i bästa samförstånd och han kommer att bistå i överlämnandet till sin efterträdare, säger förbundsstyrelsens ordförande Björn Nordberg .

Frågor besvaras av:

Ordförande Björn Nordberg Mobil 070-572 31 99

Generalsekreterare Mats Enquist Mobil 070-593 77 71