Svenska Golfförbundet i strategiskt avtal med Telenor

Genom ett femårigt avtal med blir Telenor ny strategisk affärspartner till Svenska Golfförbundet inom telekom. Avtalet omfattar leverans av tele- och datakommunikation till Svenska Golfförbundet. Därutöver blir Telenor ny huvudsponsor för Scandinavian Masters, en av de mest ansedda tävlingarna på PGA European Tour som förra året lockade över 100 000 besökare.

Genom ett femårigt avtal med blir Telenor ny strategisk affärspartner till Svenska Golfförbundet inom telekom. Avtalet omfattar leverans av tele- och datakommunikation till Svenska Golfförbundet och möjlighet att leverera tjänster till deras 500 anslutna golfklubbar liksom deras medlemmar. Därutöver blir Telenor ny huvudsponsor för Scandinavian Masters, en av de mest ansedda tävlingarna på PGA European Tour som förra året lockade över 100 000 besökare.

- Avtalet med Svenska Golfförbundet ger oss en otroligt bra plattform för att nå ut till en medveten målgrupp som gärna tar till sig nya tjänster, säger Mats Lundquist, affärsområdeschef för Telenors företagskunder. Utöver leveransen till Svenska Golfförbundets kontor och möjligheten att deras anslutna golfklubbar väljer Telenor som leverantör kommer vi även i kontakt med utövarna. Närmare fyra av tio svenska VD:ar spelar golf vilket gör golfen till en viktig arena för att nå ut med vårt budskap till både befintliga och potentiella kunder.

Utöver sponsorsatsningen på Scandinavian Masters och leveransen av kommunikationstjänster till Svenska Golfförbundet (SGF) kommer Telenor också att utveckla mobila innehållstjänster speciellt anpassade för golfspelarna.

- Avtalet med Telenor är en viktig milstolpe för svensk golf, säger Per Adler, chef för Svenska Golfförbundets affärsutveckling. Samarbetet är inte bara ett sponsorskap i vanlig mening utan är utformat så att både vi och Telenor går in i en gemensam affär som verkligen gynnar båda parter. Utöver de mer traditionella delarna i avtalet med leverans av tjänster och sponsring av tävlingar ser jag också fram emot de nya mobila innehållstjänster som svenska golfare kommer att få se framöver, vilka är ett resultat av det här samarbetet.

Det femåriga avtalet mellan Svenska Golfförbundet och Telenor innehåller följande tre delar:

• Ramavtal om leverans av kommunikationstjänster Telenor levererar datakommunikation och telefoni till SGF:s lokaler i Stockholm. Med tjänsten Telenor One ges kontoret en mobil anslutning och medarbetarna har endast en mobiltelefon som ersätter den fasta kontorstelefonen men med bibehållen växelfunktionalitet. Affären omfattar medarbetarna hos SGF samt att ramavtalet ger SGF:s cirka 500 golfklubbar möjlighet att bli kund till Telenor enligt samma villkor som SGF.

- Fasta telefoner är ett minne blott för fler och fler verksamheter. Med växelfunktionalitet direkt i mobilen vilket ger ökad flexibilitet och tillgänglighet samt sänkta kostnader så inser allt fler företag att den gamla tidens telefonilösningar med fasta växlar på kontoret där medarbetarna sitter med två telefoner inte är ett optimalt upplägg, säger Mats Lundquist.

• Utveckling av mobila innehållstjänster Tjänster via mobilen handlar ofta om att göra vardagen både enklare och mer lustfylld. Det är i dagsläget inte bestämt vilka mobila tjänster som ska tas fram, men det har diskuterats att golfarna framöver ska kunna se golfsändningar, boka starttider till sin runda, hålla reda på poäng och mycket mera via sin mobiltelefon. Och när GPS (positionering) kommer i mobiltelefonen blir det en spännande funktion att utveckla tjänster ifrån.

- Golfare är en perfekt målgrupp för att introducera nya innovativa mobila innehållstjänster. Samtidigt som det är en sport med många traditioner är utövarna nyfikna och öppna för nya lösningar. Det är bara att se hur starkt fäste design och nytänkande har inom klädkollektionerna och där exempelvis dagens golfklubbor är ett resultat av avancerat ingenjörsarbete, säger Per Adler.

• Sponsoravtal av Scandinavian Masters Scandinavian Masters är en av PGA European Tours mest prestigefyllda tävlingar. Tävlingen har sedan starten 1991 vuxit i intresse och förra året lockade den över 100 000 besökare när den spelades på Barsebäck. I år spelas tävlingen på Arlanda Stad och som huvudsponsor har Telenor närvaro på tävlingen bland annat genom att leverera data- och telekommunikationstjänster till tävlingens klubbhus, press- och VIP-läktare samt sponsorby.

- Scandinavian Masters är den största internationella golftävlingen vi har i Sverige och det är väldigt roligt att ha med Telenor som partner, säger Fredrik Nilsmark, VD på Scandinavian Masters. Tävlingen har utvecklats mycket de senaste åren och är idag ett viktigt näringslivsevent. Med lika många besökare på tävlingen som invånare i en medelstor stad är det viktigt att kunna erbjuda väl fungerande telekomtjänster och här ser jag fram emot att arbeta med Telenor som enligt min uppfattning är Sveriges vassaste leverantör av data- och telekommunikation.

För mer information, vänligen kontakta: Elisabeth Petersson, informationschef Telenors mobila tjänster elisabeth.petersson@telenor.com, +46 709 61 42 07

Per Adler, chef för Svenska Golfförbundets affärsutveckling per.adler@sgf.golf.se, +46 70 578 79 35

Om Telenor Telenor r i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, såsom mobil och fast telefoni samt datatjänster. Med kunden i fokus erbjuder Telenor sina tjänster till såväl privatpersoner som företag. Telenor representeras i Sverige även av Bredbandsbolaget, Glocalnet och Canal Digital och har totalt ca 2 200 anställda. Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag med en omsättning under 2006 på cirka 91,1 miljarder norska kronor. Telenor är marknadsledande i Norge inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution, och har en betydande internationell verksamhet, speciellt inom mobilkommunikation. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL) och på Nasdaq i New York (TELN).

Om Svenska Golfförbundet ”Alla som vill ska ha möjlighet att spela golf efter sina förutsättningar”. Detta innebär att det ska finnas en mångfald av anläggningar, olika former av finansiering för att spela golf och möjlighet för alla att utvecklas i och utöva golf oavsett ambitionsnivå, ålder, kön, ekonomiska och fysiska förutsättningar. Ovanstående är grundläggande för allt arbete inom Svenska Golfförbundet – Sveriges näst största idrottsförbund bestående av 499 golfklubbar med 595 000 medlemmar fördelade på 21 golfdistrikt och med det centrala kansliet i Golfens Hus i Danderyd utanför Stockholm.