600 000 golfare uppmanas protestera

Idag uppmanas Golfsveriges 600 000 medlemmar att protestera. Golf anses vara för exklusiv och svårtillgänglig för att klassas som friskvård.

Idag uppmanas Golfsveriges 600 000 medlemmar att protestera.
Golf anses vara för exklusiv och svårtillgänglig för att klassas som friskvård.

– Det är fel! Regeln som utestänger golf från friskvårdsaktiviteterna är 20 år gammal. Idag är golfen både billigare och mer lättillgänglig. Vi kräver att golf i likhet med andra idrotter räknas som friskvård, säger Golfförbundets Generalsekreterare Mats Enquist, som idag drar igång en namninsamling.

Idag får Sveriges 499 golfklubbar information om namninsamlingen mot Regeringens syn på golf. I Sverige får inte en arbetsgivare erbjuda sina anställda golf som friskvård utan att det ses som en skattepliktig förmån. Golf är en av få friskvårdsaktiviteter som är exkluderade. Exempelvis massage, fotboll, tennis, bandy, karate, gym, färg- och aromterapi går däremot bra. Generalsekreterare Mats Enquist är kritisk till regelverket.

– Att en sport med 600 000 utövare i Sverige är exklusiv och otillgänglig är för mig ofattbart. Vi har medlemmar i alla åldrar och i alla samhällsgrupper runt om i hela Sverige. Golf är Sveriges näst största sport efter fotbollen, en folksport, billig och lättillgänglig för alla. Det förlegade regelverket håller inte. Vi kräver en förändring!

Golf förebygger folksjukdomar Att golf är en bra motionsform är det ingen tvekan om. Forskning om fysisk aktivitet visar att det förebygger våra vanligaste folksjukdomar. Studier på golfare visar motsvarande resultat. Golf kan särskilt förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och övervikt. En golfrunda på 18 hål motsvarar ungefär 10 kilometers promenad som tar cirka 4 timmar i anspråk. Golf är en dessutom en unik motionsform eftersom i princip alla kan vara med, oberoende av konditionsnivå, ålder, kön eller funktionshinder.

Även Skatteutskottet kritiskt I våras kom Skatteutskottet med en rekommendation till Regeringen. De pekar på att utvecklingen inom golfsporten har gjort golf både billigare och mer lättillgängligt. Därför ber Skatteutskottet Regeringen att se över det nuvarande regelverket för att inkludera golf i det skattefria området.

Mer information lämnas av: Mats Enquist, Generalsekreterare Svenska Golfförbundet Mobil 0705-93 77 71