Bättre kvalitet och bra miljö - målet för golfens forskning

På förmiddagen onsdag den 10 maj är det dags att preparera försöksgreenerna på Fullerö GK för det forsknings- och utvecklingsprojekt som är förlagt i Västerås.

Här testar Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU) och Stiftelsen för forskning och utveckling av grönytor för golf (SFG) olika strategier för gräsets övervintring som kommer alla Skandinaviens golfare till godo.

Övervintringsförsöken handlar om att pröva olika strategier på olika delar av greenerna för att få fram nya rekommendationer för gräsets härdning på hösten samt den tidiga vårtillväxten – med syfte att förlänga spelsäsongen och få bra kvalitet med minimerade vinterskador. Strategierna man testar på Fullerö GK handlar om flera olika gödselstrategier, tre olika grässorter, täckning under vinter eller vår samt skötsel med eller utan bekämpningsmedel.

Gräsets övervintring är ett av sju prioriterade forskningsområden som alla golfare i Sverige, Norge, Danmark och Finland är med och finansierar. Övriga områden är: gräsguide för nordiska förhållanden, bra bekämpningsmedel på kort och lång sikt, gödslingsrekommendationer för att spara pengar och miljö, handledning för vård av natur & kulturvärden, vattenhushållning och vattenkvalitet, samt effektivt utnyttjande av energi.

Välkommen till Fullerö GK på onsdag den 10 maj kl 9.00 – 12.00

Kom och träffa representanter för Svenska Golfförbundet, forskare på SLU samt banpersonal på Fullerö GK i arbete på försöksgreenerna!

Mer information

För mer information kan du besöka hemsidan http://fou.golf.se eller kontakta:

Maria Strandberg FoU och Miljöansvarig på Svenska Golfförbundet Mobil 070-620 17 87

Magnus Barth Klubb & Anläggningschef på Fullerö GK Mobil 070-661 36 66

Bakgrund

Svenska Golfförbundets vision för golfanläggningar är; Att tillhandahålla golfanläggningar av hög standard, garantera ett hållbart nyttjande av naturresurser samt bidra till en hälsosam miljö. För att skapa förutsättningar för en långsiktig kunskapsuppbyggnad, FoU, inrättade SGF tillsammans med Swedish Greenkeeper Association (SGA) år 2001 Stiftelsen för forskning och utveckling av grönytor för golf. Stiftelsen bygger på ett samarbete mellan golfförbunden i Danmark, Finland, Norge och Sverige samt SGA. Målet för stiftelsen är att initiera, samordna och finansiera forskning och utveckling som är angelägen för golfen i Skandinavien.

På Svenska Golfförbundets förbundsmöte 2005 beslutade Golfsverige att öka anslagen till forskningen kring skötsel av grönytor från 1:- /medlem till 10:-/medlem under år 2006. Hårdare lagar, krav på miljöhänsyn samt önskemål om en längre spelsäsong gör att golfanläggningarna i Skandinavien väljer att satsa extra pengar för att få den nya kunskap som forskningen ger.