Här hittar du allt inför Svenska Golfförbundets årsmöte 2024. Dessutom protokoll, handlingar och livesändning från 2023.

Kungörelse: förbundsmöte 21 april 2024

Svenska Golfförbundets medlemmar är välkomna till förbundsmöteshelg den 20–21 april 2024. Platsen är Scandic Infra City i Upplands Väsby norr om Stockholm. 

En kvinna i kavaj står vid en talarstol och håller ett anförande. I bakgrunden syns en skärm med SGF-logga.

✽ Rådslag lördag 20 april ca. kl. 13.00, följt av förbundsmötesmiddag.
✽ Förbundsmöte söndag 21 april kl. 09.00.

Senast 28 februari 2024 publiceras kallelse med föredragningslista, valberedningens förslag med nomineringar samt övriga möteshandlingar. 

Kallelsen med länk till anmälan skickas via e-post till samtliga golfklubbar, golfdistriktsförbund och förtroendevalda inom SGF, samt för kännedom till golfbolag och golfens branschorganisationer. 

Motionera till förbundsmötet

Har ditt golfdistrikt ett förslag ni vill ta upp vid förbundsmötet? Den 30 november ska distriktsförbundets egna motioner, samt yttranden över era golfklubbars eventuella motioner, vara SGF tillhanda.

Ta chansen att påverka Golfsverige! Ladda ner mall för motioner här.

Förbundsmöteshelgen 2023

Publik tittar upp på en skärm där man ser en leende Linn Grant i golfkeps, med texten Segrare i Scandinavian Mixed.
Under golftinget bjöds deltagarna på en mäktig tillbakablick på det framgångsrika golfåret 2022.

Den 22–23 april 2023 hölls Svenska Golfförbundets golfting och förbundsmöte. Stort tack till alla som var på plats och bidrog till en givande helg med framtidsspaningar, beslut och utmärkelser. 

Förbundshelgen startade med ett golfting, med djupdykning i tre aktuella och viktiga ämnen för Golfsverige: idrottsframgångar, ekologisk hållbarhet och strategi. Se det på YouTube.

Bilder från helgen, inklusive de pristagare och stipendiater som hyllades vid lördagens förbundsmötesmiddag, kan laddas ner här

På söndagen hölls SGF:s årsmöte. Mötet öppnades av ordförande Maria Möller och leddes sedan av mötesordförande Anna Iwarsson, vice ordförande i riksidrottsstyrelsen och ordförande i Svenska Gymnastikförbundet. Se det på Facebook.

Ladda ner förbundsmötesprotokollet

Handlingar enl. område

 • Förbundsmöteshandlingar 2024

  Här kommer du att hitta samtliga möteshandlingar till 2024 års förbundsmöte, sorterade enligt område. De publiceras i enlighet med demokratiprocessen:

  – 31 januari – preliminära handlingar från förbundsstyrelsen. Preliminär rambudget, propositioner samt förbundsstyrelsens preliminära svar på inkomna motioner. 

  – 28 februari – definitiva möteshandlingar. Kallelse, föredragningslista, valberedningens förslag, motioner, propositioner, förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter, årsredovisningar, revisonsrapporter samt ev. övriga möteshandlingar.

  För handlingar från förbundsmötet 2023, scrolla längst ner på sidan. 

Handlingar enl. dagordning

 • Dagordning med möteshandlingar

  Här kommer du från och med 28 februari hitta samtliga möteshandlingar till 2024 års förbundsmöte, sorterade enligt dagordningen. Det kommer att göra handlingarna enkla att följa under mötets gång.

Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Golfsverige bygger på demokratisk grund med samverkan mellan klubb, distrikt och förbund. Processen fram till förbundsmötet i april följer en beslutad demokratiprocess som du hittar här. Du kan också ladda ner den som PDF här.

Tidigare protokoll och möteshandlingar

Samtliga förbundsmötesprotokoll från år 1999 och framåt finns att läsa här.

Klicka nedan för att ta del av livesändning, protokoll och samtliga möteshandlingar från förbundsmötet den 23 april 2023. 

 1. Protokoll och möteshandlingar FM 2023
 2. Nedan är samtliga möteshandlingar från förbundsmötet 23 april 2023, sorterade enligt område. Du kan också titta på inspelningarna från förbundsmöteshelgen:

  – Se Framtidsforum på YouTube
  – Se förbundsmötet på Facebook

  Protokoll och övergripande dokument

  Protokoll
  Kallelse
  Röstlängd
  Dagordning
  Fullmakt för ombud
  Arbetsordning och vägledning för ombud

  Motioner och yttranden

  Motion 1: Göteborgs GDF om genomförande JSM Klubblag 
  – Motion 1: Förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

  Motion 2: Vreta Kloster GK om ersättning för B-tävlingar – inklusive distriktets yttrande
  Motion 2: Förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

  Motion 3: Stockholms, Skånes och Göteborgs GDF om förändring av arrangörsersättning för juniortävlingar
  Motion 3: Förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

  Motion 4: Umeå GK om resekostnadsstöd till följd av ökade omkostnader – inklusive distriktets yttrande
  Motion 4: Förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut

  Förbundsstyrelsens förslag

  Proposition: Ändring av SGF:s stadgar avseende verksamhetsrevisorer, verksamhetsinriktning, golf som friluftsaktivitet samt kallelseförfarande
  Förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2024
  Förbundsstyrelsens förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorerna
  Resultat av utredning efter FM 2022: ramavtal med vinterträningsanläggning i Europa (bakgrund, ej för beslut på FM 2023)

  Valberedningens förslag

  Valberedningens förslag till ordförande och sekreterare för mötet
  Valberedningens förslag till protokolljusterare och rösträknare för mötet
  Valberedningens förslag till antal ledamöter i förbundsstyrelsen
  Valberedningens förslag till ersättning till förbundsstyrelsen
  Valberedningens förslag till antal verksamhetsrevisorer
  Valberedningens förslag till förbundsstyrelse, verksamhetsrevisorer, revisorer och Juridiska Nämnden
  Valberedningens verksamhetsberättelse 2022–2023
  Förslag till ordförande och ledamöter i valberedningen

  Årsredovisningar och revisionsberättelser

  Årsredovisning 2022 Svenska Golfförbundet + SGF-koncernen
  Årsredovisning 2022 SGF Affärsutveckling AB
  Årsredovisning 2022 SGF Event AB
  Årsredovisning 2022 SGF Golfsystem AB

  Revisionsberättelse 2022 Svenska Golfförbundet + SGF-koncernen
  Revisionsberättelse 2022 SGF Affärsutveckling
  Revisionsberättelse 2022 SGF Event
  Revisionsberättelse 2022 SGF Golfsystem

  Verksamhetsrevisorernas rapport 2022

  Verksamhetsberättelse

  SGF verksamhetsberättelse 2022 – enkelsidor
  SGF verksamhetsberättelse 2022 – uppslag

För mer information, kontakta

Thomas.