Verksamhetsrevisorerna granskar genomförandekedjan från förbundsmöte till golfklubb.

Uppdraget

Verksamhetsrevisionens främsta syfte är att granska i vilken omfattning fattade beslut genomförs inom samtliga nivåer inom SGF och att identifiera brister i den komplexa genomförandekedjan från förbundsmöte till golfklubb. 

Riktlinjer för SGF:s verksamhetsrevision (beslutade vid FM 2018)

Verksamhetsrevisorer

Verksamhetsrevisorer är Lars Nordin, Södermanlands GDF (vald till 2019) och Gerd Stenström, Vinbergs GK (vald till 2018).

2017

Verksamhetsrevisorernas rapport 2017
Förbundsstyrelsens svar på verksamhetsrevisorernas rapport 2017