Ta del av golfens verksamhetsinriktning med vision, verksamhetsidé, värdegrund och övergripande mål.

För att förbundsstyrelsen ska kunna leda och styra verksamheten fattar förbundsmötet varje år beslut om en verksamhetsinriktning för verksamheten inom Svenska Golfförbundet (SGF).

Verksamhetsinriktningen är ett dokument som behandlar vision, verksamhetsidé, värdegrund, ett övergripande mål samt ett antal målområden. Syftet med dokumentet är att ha en gemensamt beslutad verksamhetsinriktning som utgör vägledning för förbundets, distriktens och klubbars utveckling.

SGF:s verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning för 2017–2018 (Beslutad vid förbundsmötet april 2016)
– Fullständig version
– Kort version

Verksamhetsinriktning för 2019–2020 (Beslutad vid förbundsmötet april 2018)  
 Fullständig version
 Kort version

Efter att verksamhetsinriktningen beslutats på förbundsmötet (FM) fattas också beslut om rambudget (medlemsavgifter) som ska följa verksamhetsinriktningen.

Förbundsstyrelsen är styrelse i Svenska Golfförbundet och inför FM högst ansvarig för all verksamhet inom SGF. Den arbetsprocess som SGF nu följer beslutades av FM 2009: Svenska Golfförbundets demokratiprocess.