Samverkansprocessen mellan golfklubb, golfdistriktsförbund och Svenska Golfförbundet följer en mall som du ser nedan.

Samverksansprocessen i Golfsverige

 • April – förbundsmöte

  Vid förbundsmötet beslutas om Svenska Golfförbundets verksamhetsinriktning, rambudget och övriga styrande beslut.

 • Maj–augusti – prioriteringar till verksamhetsplan

  I maj/juni diskuterar förbundsstyrelsen prioriteringar till verksamhetsplan. I juni/augusti gör golfdistriktsförbunden detsamma. I augusti sker en erfa-träff med golfdistriktsförbunden där resultatet blir gemensamma prioriteringar inför kommande verksamhetsplan.

 • Oktober–november – distriktens höstmöten

  Höstmötena resulterar i synpunkter på de gemensamma prioriteringarna till verksamhetsplan samt krav och önskemål på Svenska Golfförbundets verksamhetsinriktning.

 • Februari – beredningsmöte inför förbundsmötet

  Här diskuterar förbundsstyrelsen, golfdistriktens ordföranden, valberedningen och verksamhetsrevisorerna verksamhetsinriktning, rambudget, propositioner och motionssvar.

 • Mars–april – distriktens vårmöten

  Resultatet från distriktens vårmöten är golfklubbars ställningstaganden till förbundsmöteshandlingarna.

 • April – förbundsmöte

  Och så börjar processen om igen.