Vad behöver du träna mer på? Höj kvaliteten på träningen genom att sätta mätbara och jämförbara mål.

Det här är syftet med tester

Syftet med tester är att höja kvalitén i träningen genom att göra den mätbar och jämförbar. Endast med de förutsättningarna kan du få progression och utveckling i din träning. Mätbar träning gör att individen sporras att träna mer och bättre, alltså motivation. Progression gör att du får koll på din färdighetsnivå och vet när du ska avancera till en högre/tuffare nivå, både vad gäller mängd och svårighetsnivå.

Tester är ett bra instrument att jämföra sig med sig själv och sin egen utveckling. Det förtydligar vilka områden som är undersatta och behöver tränas mer på. Tester är bra tävlingsinslag i träningen som främjar koncentration och stresshantering.

 1. Puttester
 2. Här kan du läsa mer om olika puttester som ofta används inom landslaget.

  Teknik och sikte

  Sikttest
  Ett test på hur bra du kan sikta in klubbladet mot målet. Det är speciellt viktigt på korta puttar. De som har en bra sammanlagd score på detta test samt på "Bollstart med speed" är ofta mycket bra inom 2 meter.
  Ladda hem Sikttestet här

  Bollstart med speed
  Ett tekniktest som kombinerar bollstart med hastighet på korta puttar. De som har en bra sammanlagd score på detta test samt "Sikttest" är ofta mycket bra inom 2 meter.
  Ladda hem Bollstart med speed här

  Visatest
  Ett tekniktest som kombinerar bollstart och hastighet. Det är speciellt anpassat till de som använder sig av delmål.
  Ladda hem Visatestet här


  Längdkänsla

  Lagputt
  Ett tävlingslikt test av längdkänsla på 8-22 meter med olika puttar hela tiden. Testet går också bra att använda på banan under till exempel ett inspelsvarv.
  Ladda hem Lagputtestet här

  54:an
  Detta är ett mängdtest på längdkänsla med olika lut på 6-10 meter. Testet analyserar också om du är offensiv eller defensiv från olika sidolut.
  Ladda hem testet 54:an här


  Greenläsning

  Greenläsning
  Ett komplext test med fokus på hur bra du är på att läsa puttlinjen från olika längder. Du måste också ha bra bollstart och längdkänsla för att scora bra på det här testet.
  Ladda hem Greenläsningstestet här


  Sänkövning

  50-bollsövningen
  Ett test på hur bra du är på att sänka korta och mellanlånga puttar (1-5 meter). Det är upplagt som 50 hål slagspel med olika puttar hela tiden. 
  Ladda hem 50-bollsövningen här

  2-6:an
  Ett test som inkluderar 60 puttar med olika lutningar på 2-6 meter. Målet är att sänka många puttar men testet kan också användas till att analysera dina missade puttar. Du får svar på om du är offensiv eller defensiv, missar högt eller lågt och om du har en tendens till att missa höger eller vänster.
  Ladda hem testet 2-6:an här

 3. Närspelstester
 4. Här kan du läsa mer om vilka närspelstester som ofta används inom landslaget.

  8-bollsövningen

  Ett test på ditt närspel. För att scora bra på det här testet behöver du behärska chippar, pitchar, lobbar och bunkerslag från olika avstånd. Du byter läge varje gång och får därmed reda på hur bra du är på att lyckas på ett försök. Du återkommer till samma läge fem gånger och testet visar därmed också vilken förmåga du har att lära av tidigare försök.
  Ladda hem 8-bollsövningen här

 5. Övriga tester
 6. Här finns övriga tester som används inom landslaget.

  "Beat the Best"

  Beat the Best är ett speltest där du kan tävla mot den bästa PGA-tourspelaren i varje del av spelet. Testet besår av 100 slag, där varje slag representerar 1 procent av slag utförda på PGA-touren 2013. Du kan testa dig själv på en specifik del av spelet eller göra hela testet. Testet kan göras på övningsområdet eller på banan.
  Ladda hem Beat the Best här

  Drivertest damer

  Ett test för tjejer för att se hur bra de är på att använda drivern, både längd och i sidled.
  Ladda hem Drivertest för damer här

  Drivertest herrar

  Ett test för killar för att se hur bra de är på att använda drivern, både längd och i sidled.
  Ladda hem Drivertest för herrar här

Peter Hanson kör Trackman Combined