Ansök till golfens jämställdhetsutbildning

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. Inom ramen för Vision 50/50 erbjuder SGF sedan 2017 ett utbildningsprogram för landets golfklubbar på området golf, idrott och jämställdhet.

Vill er klubb vara med på vägen mot ett mer jämställt och inkluderande Golfsverige? Ansökningstiden för våren 2018 är slut, men att det går bra att kontakta din klubbrådgivare för information om hur klubben kan komma igång.

Med start i maj 2018 erbjuds 28 golfklubbar plats på jämställdhetsutbildningen Vision 50/50 2018–2019. Den webbaserade utbildningen är framtagen av Svenska Golfförbundet i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På utbildningsplattformen finns filmer, poddar, texter, quiz och mallar som bygger på forskning, fakta samt insikter och lärande från pilotarbetet med åtta golfklubbar åren 2015–2017 samt fyrtiotvå golfklubbar som just nu går programmet.

Deltagare om utbildningen:

Kunskap och konkret verktygslåda

Genom utbildningen får golfklubben kunskap, metoder och en konkret verktygslåda som stöd för att uppnå långsiktiga förändringar som leder till en attraktivare verksamhet och fler medlemmar.

Klubben får en dokumenterad överblick av nuläge, önskat läge och nyckeltal som gör att klubben kan skapa en handlingsplan och mäta utvecklingen mot en mer inkluderande miljö med fler golfare på alla nivåer.

Ansökningsperiod

Ansökningstiden för det andra utbildningsåret har passerat. I början på april meddelas vilka klubbar som blivit utvalda och i mitten av maj 2018 startar vi upp med kick off träffar på utvalda orter. Tid och plats meddelas när det står klart vilka klubbar som antagits till programmet.

Antagningskriterier

Vision 50/50 är ett långsiktigt utvecklingsarbete där det inte finns några genvägar eller snabba lösningar. Det får full effekt först när arbetet systematiserat drivs av och är fullt förankrat i styrelse och klubbledning och är integrerat i klubbens övergripande verksamhet.

Mot bakgrund av det, samt erfarenheter från arbetet i pilotklubbarna och pågående klubbar, är villkoret för att bli antagen till programmet att följande roller/funktioner på golfklubben aktivt deltar i hela utbildningen.

1. Styrelse

2. Klubbledning (klubbchef/kanslisamordnare eller motsvarande)

3. Tränare alternativt idrottsansvarig

Så här går utbildningen till

Varje golfklubb utser en styrgrupp där ovanstående funktioner ska ingå. Styrgruppen har huvudansvaret för klubbens förändringsprocess. Utbildningen är webbaserad och genomförs både i form av fysiska möten och individuellt via den digitala plattformen med stöd av SGF:s klubbrådgivare.

Innehållet är uppdelat i två ronder och i samråd mellan golfklubb och klubbrådgivare upprättas en tidplan som är realistisk utifrån klubbens förutsättningar. Vår rekommendation är att genomföra utbildningen under 12 månader. Lokalt kan klubben även ta hjälp av sin SISU-konsulent. Glöm inte att det är klubben som äger sin utvecklingsresa men med stöd av klubbrådgivarna och SISU Idrottsutbildarna.

Rond 1: Utan spaning – ingen aning! (rekommendation: maj–oktober)

Här får klubben en grundläggande utbildning i genus och organisation, samt gör en nulägesanalys och en jämställdhetsskattning av sin egen verksamhet.

Rond 2: Klara, färdiga, GÅ! (rekommendation: oktober–februari)

I den andra ronden skapar klubben problemformuleringar utifrån nulägesanalysen, sätter upp vision, mål och mätpunkter samt utvärderar rutiner och aktiviteter i verksamheten som kan behöva förändras. Detta omsätts sedan till praktiska handlingar och klubben får utbildning kring motstånd i förändringsarbete och sätt att hantera detta.

För tränaren – Redo för golf

Tränaren är en given deltagare i klubbens utvecklingsresa och i utbildningsprogrammet finns en separat idrottsmodul, kallad Redo för golf. Det är ett nytt koncept/metod för introduktionsutbildning av nya golfspelare framtagen av SGF i samarbete med PGA där fokus ligger på en välkomnande och inkluderande utbildningsmiljö. En känd faktor till att många lämnar golfen är att man inte känner sig välkommen in i klubbgemenskapen. I Redo för golf får spelaren snabbt komma i kontakt med spelet på banan och varje individ får möjlighet att utvecklas i sin takt. Redo för golf är endast tillgängligt för tränare i golfklubbar som går utbildningsprogrammet Vision 50/50.

 

Lär dig mer om idrott och jämställdhet redan idag

SGF:s arbete med Vision 50/50 har pågått sedan 2013 och det finns mycket information och kunskap samlat på golf.se/vision5050. Där finns syfte och målsättning med förändringsarbetet sammanställt, pilotklubbarnas arbete är dokumenterat i workshop-rapporter och du hittar länktips till intressanta och inspirerande artiklar om jämställdhet.

Annica