Golfsverige måste utvecklas i takt med samtiden för att behålla medlemmar och samtidigt öka attraktionskraften hos grupper vi inte når idag. Det är en av de viktigaste utmaningarna inom svensk golf. Därför finns satsningar på inkludering som Vision 50/50, footgolf och handigolf.

Varför Vision 50/50?

Golf erbjuder ett livslångt idrottande där alla kan spela tillsammans – unga som gamla, män som kvinnor, motionärer som proffs. Ändå lyckas inte golfen attrahera kvinnor i samma utsträckning som män. Precis som många andra idrotter är golf utvecklad av män och för män, vilket har satt normer för spelet och golfens traditioner och gjort att villkoren för att känna sig självklar som golfspelare är olika för kvinnor och män. Normer vi nu måste identifiera och utmana för att bli relevanta i framtiden.

Ladda ner faktabroschyren

Så här ser Golfsverige ut

Idag har vi 28 procent kvinnliga golfmedlemmar, vilket är högt i en global jämförelse men långt ifrån sin potential. Likt stora delar av Idrottssverige har golfen också en ojämn könsfördelning i ledande positioner.

Filmer om Vision 50/50

Bläddra bland filmer som inspirerar, berör och ger insikter till varför golfen behöver arbeta med jämställdhet och inkludering.

Jämställdhetsutbildning för golfklubbar

I maj 2017 lanserades Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50, en digital utbildning i idrott, golf och jämställdhet som erbjuds svenska golfklubbar och golfdistriktsförbund. Utbildningen är utvecklad av SGF i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker, och är den första i sitt slag i Idrottssverige.

Programmet bygger på forskning, fakta, insikter och lärande från arbetet med åtta pilotklubbar under 2015–2017. På plattformen finns filmer, poddar, texter, quiz, uppgifter och malldokument som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben.

Utbildningen har plats för cirka 28 klubbar och distrikt årligen och det är fulltecknat till säsongen 2018–2019. Anmälan till 2019–2020 öppnar under våren 2019. I väntan på att din klubb ska gå programmet, kontakta gärna din klubbrådgivare för information om hur klubben kan komma igång. Ta också del av andra klubbars tips och goda exempel och börja spana på hur det ser ut i er verksamhet redan nu. 

Läs mer om utbildningen

Deltagare om utbildningen

Krönikor Vision 50/50

Tre röster om Vision 50/50

 1. Gunnar Håkansson, generalsekreterare SGF
 2. Svenska Golfförbundets generalsekreterare Gunnar Håkansson är, tillsammans med Maivor Isaksson i förbundsstyrelsen, en av de starkaste drivkrafterna bakom Vision 50/50.

  – Jag ser personligen Vision 50/50 som en av de viktigaste utmaningarna för svensk golf. En del handlar om de rent idrottsliga förutsättningarna. I förhållande till slagstyrka spelar kvinnor längre banor än män, vilket både är orättvist och mindre roligt. Dessutom är stora delar av verksamheten utvecklad utifrån vad männen vill med sin golf. För att få fler kvinnor att börja spela och sedan stanna i golfen måste det erbjudas koncept och aktiviteter som passar den kvinnliga målgruppen.

  – En annan del handlar om ett större samhällsperspektiv, där golfen kan bli mer legitim i en tid när jämställdhet blir allt viktigare. Vi får ökad acceptans som en idrott i tiden, en samhällsnyttig sport som vill och kan utvecklas.

  – Fler kvinnor i golfen leder också till fler juniorer och hela familjer och ett trevligare klimat på och runt golfbanan. Det finns ingenting som motsäger att golfen kan nå 50/50 om vi vill, vilket vore en fantastisk bedrift för svensk golf och svensk idrott.

  – Jag är övertygad om att de golfklubbar som aktivt börjar arbeta med de här frågorna kommer att stå som vinnare i morgon, genom fler och nöjdare medlemmar och en idrottsverksamhet som är attraktiv för nästa generation.

 3. Annica Lundström, förändringsledare Vision 50/50
 4. Annica Lundström är breddidrottschef och sedan 2014 nationell förändringsledare för Vision 50/50. Hon kommer dessförinnan från en tjänst som klubbchef på Örebro City Golf & Country Club. 

  – Världen utanför golfen förändras snabbare än någonsin och konsumenter ställer allt högre krav på sin fritidssysselsättning. För att fler, särskilt kvinnor, ska välja just golf i den ökande konkurrensen om vår tid behöver vi syna vår verksamhet och se till att den är relevant även för framtida generationer. Vi måste se över de traditioner, strukturer och normer som råder inom golfen idag, som i många fall är helt främmande för kommande generationer.

  – Det är framtidsfrågorna vi tar fasta på i Vision 50/50. Att som golfklubb stå rustad och möta de krav och förväntningar som morgondagens golfare ställer på oss och att fortsätta utveckla sporten efter de förutsättningar som råder i vår omvärld.

  – Jag pratar mycket om attraktivitet, och med det menar jag att vi måste vara lyhörda och lyssna in vad människor söker och vill ha. Kvinnliga golfare är inte en homogen grupp som kan behandlas lika utifrån sitt kön, utan individer med olika intressen, färdigheter och målsättningar med sin golf. Trots det ser mycket av vår verksamhet ut som den alltid har gjort, med en manlig norm som utgångspunkt och ofta med fokus på tävling och prestation.

  – Vision 50/50 är inget projekt, det är ett långsiktigt förändringsarbete som ska resultera i nya attityder och förhållningssätt. Det är jobbigt, kan göra ont, tar tid och kräver mångas engagemang och vilja, men det är en nödvändig resa som nu börjar i klubbar, organisationer och förbund, för att nå vår vision, ”Världens bästa golf – för alla”.

  – När golfen blir mer inkluderande och välkomnande kommer den att bli roligare och attraktivare för alla. Det är ett Golfsverige jag vill vara med och skapa nu och vara en del av i framtiden.

 5. Carin Koch, Vision 50/50-ambassadör
 6. Före detta proffsgolfaren och Solheim Cupkaptenen Carin Koch är ambassadör för Vision 50/50 och brinner för att utveckla golfen ur ett jämställdhetsperspektiv.

  – Jag är stolt ambassadör för Vision 50/50, ett arbete som är unikt inom golfen. Sverige har kommit väldigt långt jämfört med många andra länder och jag har fått otroligt mycket positiva reaktioner och frågor när jag pratat om initiativet utomlands. Genom att få en bättre balans mellan män och kvinnor på klubbarna kommer de att bli ännu bättre ställen att vara på. Det kommer att leda till både ökad trivsel och en bättre ekonomi för alla golfklubbar.

  – Det vi behöver göra är att förändra golfen till kvinnornas fördel, både unga och äldre. Dels för att få fler kvinnor att upptäcka glädjen i golfen med allt vad det innebär i form av fler sociala kontakter och förbättrad folkhälsa, dels för att det är bland kvinnorna som en stor del av den ekonomiska tillväxten inom golfen finns.

  – Det handlar om att skapa en välkomnande atmosfär och kultur. Då är den fysiska utformningen av miljön jätteviktig, till exempel att korta banornas uppsättning och göra dem roligare. Vi behöver också se över de sociala formerna och exempelvis inte alltid spela tävling. Stämningen och atmosfären på klubben behöver mätas och ofta förbättras för att vi kvinnor ska känna oss inkluderade. Detta tar Vision 50/50-initiativet upp och går på djupet med.

Uppmärksammad satsning

Golfens jämställdhetsarbete är på många sätt unikt inom idrotten och har uppmärksammats externt. Den 8 mars 2017 prisades förändringsledare Annica Lundström, förändringsledare för Vision 50/50 som en av femtio kvinnliga idrottsförebilder vid en sportgala för jämställdhet. Även Annika Sörenstam utsågs till en av de femtio förebilderna av arrangören Swedish Alliance for Women in Sport.

I oktober 2016 granskade Dagens Nyheter jämställdheten inom idrotten i en artikelserie. SGF:s generalsekreterare Gunnar Håkansson intervjuades om golfens jämställdhetsarbete i artikeln Golfförbundet vill förändra jargongen. Som ytterligare inspiration har vi sammanställt relevanta länktips inom ramen för jämställdhet i idrott, näringsliv och samhälle. Läs tipsen här.

Ett forskningsprojekt

Porträttbild på Sophie Linghag, forskare i genus och organisation. Via Riksbankens Jubileumsfond anställd som resurs i golfens jämställdhetsarbete Vision 50/50.

Vision 50/50 har sin utgångspunkt i forskning inom genus och organisation genom ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond som tillsammans med SGF och Ersta Sköndal högskola finansierar en forskningstjänst under tre år.

Tjänsten innehas av Sophie Linghag, ekonomie doktor med inriktning på organisation, ledarskap och genus. Mellan 2015 och 2018 deltar hon aktivt i Vision 50/50-arbetet genom att utbilda Golfsverige, utveckla och driva pilotklubbsprocessen och kvalitetssäkra metodprogrammet. Samtidigt arbetar hon med en forskningsstudie om jämställdhetsarbetets förutsättningar i ideella verksamheter.

Pilotklubbar banade väg

2015 gick startskottet för det operativa arbetet med Vision 50/50 då SGF inledde ett pilotprojekt tillsammans med åtta golfklubbar. Under två år har Allerum, Barsebäck, Bokskogen, Chalmers, Haverdal, Lundsbrunn, Piteå och Östersund-Frösö utbildats i genus och organisation vid åtta workshoptillfällen och ett antal arbetsmöten på hemmaplan. De har spanat och analyserat orsaker till den ojämna könsfördelningen, gjort nulägesanalyser och arbetat fram mål och handlingsplaner. Mer om pilotprojektet.

Halvvägs genom processen började pilotklubbarna införa nya rutiner, aktiviteter och handlingar utifrån de spaningar och den genuskunskap gruppen fått. Det här har sammanställts i ett antal tips och goda exempel som kan inspirera fler i Golfsverige att sätta igång med ett förändringsarbete.

Läs pilotklubbarnas tips:

 1. Kommunikation
 2. – Börjat presentera och lyfta Vision 50/50-arbetet på medlemsmöten, årsmöten eller specifika träffar för medlemmarna.

  – Börjat sprida kunskap om att klubben är en Vision 50/50-klubb via hemsida, nyhetsbrev, sociala medier och skyltar i klubbhuset.

  – Infört ett genusperspektiv i medlemskommunikation, bland annat i bildval där både killar och tjejer syns i nyhetsbrev och hemsida och proaktivt uppmärksamma de aktiva tjejerna i klubben på olika sätt.

  – Bjudit in lokalmedia och lyft med Vision 50/50 i sponsorsamtal. Sponsor har hört av sig utifrån ett jämställdhetsperspektiv – frågat om det går att få till barnpassning på banan.

  – Inlett arbete med ett individanpassat medlemsbrev som ska matcha medlemmens behov med de aktiviteter som erbjuds, snarare än ett som är samma för alla.

  – Uppdaterat policy för bemötande och anslagit den i sociala medier, hemsida, reception.

  – Skapat nya rutiner där vi hälsar på varandra, ett initiativ som börjar med anställda och förtroendevalda men som smittar av sig på medlemmarna och skapar en mer inkluderande och välkomnande anläggning.

 3. Personalrutiner
 4. – Infört en rutin att alla anställda träffas en specifik tid varje dag, vilket skapar en vi-känsla där alla jobbar tillsammans mot samma mål.

  – Gjort en presentation av alla anställda på hemsidan för att motverka känslan av anonymitet. Inte planerat, men blev en naturlig del i tankesättet när klubben ändå uppdaterade hemsidan.

 5. Bana och anläggning
 6. – Flera klubbar har renoverat, byggt eller planerar att bygga toaletter på banan. Ett tips är att det går att söka anläggningsbidrag för toalettbygge från länsidrottsförbund, ur ett jämställdhetsperspektiv.

  – Klubbens banutvecklingsgrupp har ökat den kvinnliga representationen och har börjat hålla djupare diskussioner kring vem banan är till för och vem som är målgruppen.

  – Nya skyltar på anläggningen och på tee med gemensam kvalitetsstandard.

  – Flera klubbar nämnde hektometersystemet. En har beslutat att införa hektometertee vilket kanske hade gjorts ändå men troligen påskyndats i och med Vision 50/50. En annan som redan har hektometer har ett anslag i receptionen som promotar ”tee it forward” för bättre spelupplevelse.

  – Klubbens 50/50-processgrupp har besiktigat banan tillsammans med VD i driftbolaget utifrån ett genusperspektiv. Uppfattningen innan besiktningen var att främre tee var mycket sämre, men det visade sig att de bara var sämre skötta. Nu är klippstandarden förbättrad vilket lett till höjd kvalitet.

 7. Föreningsstruktur
 8. – Förändringar i styrelsernas fokus och sammansättning, där en klubb ökat antalet kvinnor från noll till två och de flesta har Vision 50/50 som en naturlig del i diskussioner på styrelsemöten.

  – Tydliga instruktioner till valberedningen som arbetar på ett annorlunda sätt för att rekrytera en bra mix av personer från bägge könen.

  – Uppdaterat klubbens dokumentation där det i vissa fall saknades eller hade bristfälligt jämställdhetstänk.

  – Gjort analyser som inte hade gjorts annars – frågat icke-golfande föräldrar varför de inte spelar, kontaktat avhoppare och analyserat medlemsenkäter.

  – Ett Vison 50/50-tänk som naturlig del i ett större arbete med att uppdatera klubbens vision.

  – Tävlingsprogrammet ska förvandlas till en spel- och aktivitetsplan som tydligt ska marknadsföras på hemsidan.

  – Bildat en framtidsgrupp för att attrahera andra medlemmar att få sin röst hörd. Ett kriterium för att vara med var att vara intresserad av att utveckla klubben.

  – Lyft in dam- och herrkommittén under en medlemskommitté som ansvarar för alla medlemsaktiviteter. Det görs fortfarande riktade aktiviteter och kommittémedlemmarna har olika ansvarsområden, men allt hålls ihop via medlemskommittén.

 9. Idrottsverksamhet
 10. – Ett par klubbar har varit testpiloter för det brittiska konceptet Love.golf, en nybörjarkurs riktad mot kvinnor som syftar till att snabbare komma ut på banan och spela snarare än att nöta svingteknik på driving range. Kurserna blev snabbt fulltecknade och deltagarna gillade konceptet och hade direkt roligt med golfen.

  – Arrangerat en inspirationsdag med Carin Koch för medlemmar vilket även ledde till en stor artikel i lokalpress om eventet och Vision 50/50.

  – Infört ett nytt socialt spelkoncept kallat ”Visit golf” (vi som inte tävlar), där det var få i början har blivit fler och upplevs väldigt positivt. Spelarna får bättre självförtroende och kanske börjar tävla längre fram.

  – Bjudit in till spela & grilla-kvällar med niohålstävling och grillfest vid några tillfällen. Ungefär lika många kvinnor och män i olika åldrar.

  – Skapat rutin för att två medlemmar – en manlig och en kvinnlig – är med vid första och sista tillfället på klubbens Grönt Kort-kurser. De presenterar klubben och tar in feedback från deltagarna.

  – Haft medlemsmöte för nya medlemmar för att få in åsikter, önskemål, förväntningar och feedback.

  – Förtydligat paketeringen av erbjudandet från Grönt Kort-kurs till medlemskap.

Det här är Vision 50/50

 • Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.

 • Beslutades och initierades av SGF:s förbundsstyrelse 2013 och ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. 

 • Omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Arbetet och kunskapen kvalitetssäkras genom forskningsstöd via anslag från Riksbankens Jubileumsfond.

 • Mål fram till 2020:
  – 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  – 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  – Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser
  – En mätbar förändring i kvinnors syn på golf

Ladda ner faktabroschyren som beskriver arbetet med Vision 50/50. 

Vision 50/50 i sociala medier

Kontakt

Annica