Här hittar du som är engagerad inom svensk junior- och elitgolf som ledare, tränare eller förälder relevant innehåll för spelarutveckling.

Filmerna från olika klubbar visar juniorverksamheter där innehållet är anpassat för barn och ungdomar med utveckling i fokus.

En bra plan är starten

Det finns en mall för verksamhetsplan som är tänkt att vara en guide att ta fram och använda för en golfklubbs verksamhet. Själva utformningen utgår ifrån en grundläggande mall för verksamhetsplan men är skriven så att den direkt kopplar till de verktyg och de material som Svenska Golfförbundet använder.

Innehållet följer utvecklingstrappan, spelarmaterial som Golfäventyret och de olika ledarutbildningarna som finns. Under delen målsättning finns nyckeltal för juniorverksamhet

För att juniorer ska stanna kvar inom idrotten krävs att

 • det ska vara kul och att man ska känna glädje

 • man vill göra det tillsammans med kompisar

 • det ska leda till utveckling i golf

 • man ska känna spänning

 • verksamheten (innehåll/ledare) ska vara seriös

I svensk golf är juniorverksamhet indelad i tre delar:

0–12 år barn
13–15 år ungdom
16–21 år satsande junior

Mallen för verksamheten bygger på de tre åldersindelningarna för att skapa bästa förutsättningarna för att barn, ungdomar och satsande juniorer ska utvecklas och vilja fortsätta spela golf.

Mallen är ett exempel att utgå ifrån. Anpassa den efter klubbens behov.

Mall för juniorverksamhet på golfklubb

Idrottslyftet

Genom Idrottslyftet stöttar Svenska Golfförbundet klubbars juniorverksamhet

Ett av paketen är att utbilda Juniorledare. Aldrig är väl glädjen så stor som när du som ledare får vara en del av barns och ungdomars stora intresse
Det råder stor efterfrågan på juniorledare och därför prioriterar Svenska Golfförbundet Golfens Ledarutbildning som finns i olika steg.

GL1 Praktik – Golfäventyret (barn 7–12 år)
GL2 Fördjupning – Golfäventyret (barn 7–12 år)

Klubbar och distrikt som genomför utbildningen kan söka ett bidrag per utbildad ledare genom att fylla i ansökningsblanketten. När ansökan är inskickad med uppgifter på de som utbildats skickas kursintyg till deltagarna.
En klubb eller flera klubbar kan genomföra utbildningen tillsammans.

Prioritera gärna att utbilda unga ledare.

Utvecklingstrappa för barn, ungdomar och satsande juniorer

0-12 år

  1. Årsplan för spelarutveckling 6-7 år
  2. Detta är första året som barnen är med i golfträning. Det är viktigt att de blir bekanta med ledare och de nya barnen i gruppen. Under året kommer säkert flera nya barn att tillkomma och några slutar för att det inte passade dem.

   Tabell
   Sammanfattning för åldern 6-7 år.

   Det kan vara klokt att låta föräldrar vara delaktiga, kanske till och med att de är med och tränar jämte barnet. Golfäventyrets upplägg passar även för vuxna, lägg till exempel bara bollen lite längre ifrån när ni puttar än vad barnen gör.

   Introducera Golfäventyret som bok och innehåll i träningarna. Om ni använder materialet är det lätt att barnen tillsammans med föräldrar själva kan träna och utvecklas. Golfäventyret innehåller också en hel del saker som gör att barnen på ett roligt och naturligt sätt kommer in i klubben och golfens tradition.

   Genomför GL1 Praktik med föräldrarna så att de får en chans att vara delaktiga i sitt barns utveckling. Om föräldrarna går utbildningen finns det fler potentiella ledare. Det är väldigt viktigt att aktivt hjälpa barnen att hitta kompisar i golfen. En bra idé är att de tar med en kompis på träningen.

   När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år och att barnen kommer att bli kallade till samma grupp. Genomför gärna någon aktivitet med gruppen under den period som verksamheten inte finns för att "hålla liv" i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som ledare nästa år. Att vara ledare kan innebära många fler roller än att leda träningen.

   Gör en genomgång av hur det gått för barnen under året genom att titta i deras Golfäventyr. Sammanställ detta med hjälp av det verktyg som finns framtaget.

   Se exempelmallen för verksamhetsplan

  3. Årsplan för spelarutveckling 8 år
  4. Kalla alla barn från föregående år i god tid, gärna redan i slutet av februari. Se till att dag och tid redan finns med i kallelsen samt vilka barn som är kallade till gruppen. Uppmana dem i inbjudan att ta med en eller flera kompisar för att testa golf.

   Tabell
   Sammanfattning för åldern 8 år.

   Fortsätt att jobba med Golfäventyret och gör materialet viktigt genom att intressera er för hur det går för varje barn. Använd kontinuerligt det verktyg som finns för att följa upp barnens utveckling.

   Till hjälp för att planera och genomföra passen finns verktygen årsplan och passplanering. Utvärdera passet med den utvärdering som finns i verktyget passplanering. Fundera hela tiden på vad ni kan göra bättre.

   Inkludera föräldrarna i barnets golf, uppmana dem till att komma till klubben och träna och spela tillsammans. Uppmana barnen till att spela på den stora banan tillsammans med en vuxen under tider där det är lägre tryck på banan. Försök att få barnen att vara på klubben tillsammans utanför den organiserade verksamheten. Vid några tillfällen kan ni samla gruppen på helgen för att spela någon eller flera av banorna.

   Ta emot och hjälp nya barn (och deras föräldrar) att komma in i gruppen. De behöver också hjälp med att komma ifatt de saker som ni gjort tidigare.

   När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år och att barnen kommer att bli kallade till samma grupp. Genomför gärna flera aktiviteter med gruppen under den period som verksamheten inte finns för att "hålla liv" i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som ledare nästa år.

   Gör en genomgång av hur det gått för barnen under året genom att titta i deras Golfäventyr. Sammanställ detta med hjälp av det verktyg som finns framtaget.

   Se helheten i exempelmall för verksamhetsplan

  5. Årsplan för spelarutveckling 9 år
  6. Kalla alla barn från föregående år i god tid med tid och dag. Berätta redan i inbjudan vad som kommer att hända under året. Lyft fram de nya och mest spännande sakerna.

   Tabell
   Sammanfattning för åldern 9 år.

   Fortsätt att jobba med Golfäventyret och gör materialet viktigt genom att intressera er för hur det går för varje barn. Jobba aktivt med att följa upp hur det går för varje barn genom att använda det verktyg som finns.

   Inkludera föräldrarna i barnets golf, uppmana dem till att komma till klubben och träna och spela tillsammans. Uppmana barnen till att spela på den stora banan tillsammans med vuxna under tider där det passar. Försök att få barnen att vara på klubben tillsammans utanför den organiserade verksamheten. Ordna återkommande träffar på helgen, till exempel varannan vecka, för att spela på någon av banorna. Erbjud tillfällen utanför träningen för att göra "Klara"-utmaningarna. Gör detta med andra grupper/lag i klubben som ligger nära i ålder. Vi några tillfällen spelar ni 100-banan tillsammans.

   Några veckor kan ni lägga in extra träningar så att det blir två gånger per vecka. Under lov kan ni ordna något läger.

   Ta emot och hjälp nya barn (och deras föräldrar) att komma in i gruppen. De behöver också hjälp med att komma ifatt de saker som ni gjort tidigare.

   Se till att de som är mest intresserade kan träna inomhus under vintern. Ofta fungerar det bra att låta dem vara med i äldre grupp. Ni kan också skapa utbyte med annan klubb som har lag/grupp i samma ålder där det finns andra barn som vill träna mer.

   När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år, gör detta genom att ordna en träff för föräldrarna under senare delen av säsongen.

   Genomför gärna några aktiviteter med gruppen under den period som verksamheten inte finns för att "hålla liv" liv i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som ledare nästa år.

   Gör en genomgång av hur det gått för barnen under året genom att titta i deras Golfäventyr. Sammanställ detta med hjälp av det verktyg som finns framtaget.

   Se helheten i exempelmall för verksamhetsplan

  7. Årsplan för spelarutveckling 10 år
  8. Kalla alla barn från föregående år i god tid med tider och dagar. Berätta redan i inbjudan vad som kommer att hända under året. Lyft fram de nya och mest spännande sakerna.

   Tabell
   Sammanfattning för åldern 10 år.

   Fortsätt att jobba med Golfäventyret och gör materialet viktigt genom att intressera er för hur det går för varje barn. Ge gärna en "läxa" på de saker som varje barn behöver träna lite extra på.

   Inkludera föräldrarna i barnets golf, uppmana dem till att komma till klubben och träna och spela tillsammans. Uppmana barnen till att spela på den stora banan tillsammans med vuxna under tider där det passar. Underlätta så att de kan spela själva på stora banan.

   Uppmana barnen till att vara på klubben tillsammans utanför den organiserade verksamheten. Ordna återkommande träffar på helgen, till exempel varannan vecka, för att spela på någon av banorna. Erbjud tillfällen utanför träningen för att göra "Klara"-utmaningarna. Gör detta med andra grupper/lag i klubben som ligger nära i ålder. Vid några tillfällen spelar ni på stora banan tillsammans. Ordna läger under lov, det kan vara både dagläger eller läger med någon övernattning.

   Ta emot och hjälp nya barn (och deras föräldrar) att komma in i gruppen. De behöver också hjälp med att komma ifatt de saker som ni gjort tidigare.

   Se till att de som är mest intresserade kan träna inomhus under vintern. Skapa utbyte med annan klubb som har lag/grupp i samma ålder. Ni kan då både dela kostnader och skapa en större grupp av spelare som vill träna mycket golf.

   När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år, gör detta genom att ordna en träff för föräldrarna under senare delen av säsongen. Ordna minst en föräldraträff under säsongen.

   Genomför gärna några aktiviteter med gruppen under den period som verksamheten inte finns för att "hålla liv" i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som ledare nästa år.

   Gör en genomgång av hur det gått för barnen under året genom att titta i deras Golfäventyr. Sammanställ detta med hjälp av det verktyg som finns framtaget.

   Se helheten i exempelmall för verksamhetsplan

  9. Årsplan för spelarutveckling 11 år
  10. Kalla alla barn från föregående år i god tid med tider och dagar. Berätta redan i inbjudan vad som kommer att hända under året. Lyft fram de nya och mest spännande sakerna.

   Tabell
   Sammanfattning för åldern 11 år.

   Fortsätt att jobba med Golfäventyret och gör materialet viktigt genom att intressera er för hur det går för varje barn. Att de ser en utveckling är viktigt. Ge gärna en "läxa" på de saker som varje barn behöver träna lite extra på. Se till att klubbens tränare återkommande är med på träningarna. Se till att alla barn vet vad de ska träna på inom de olika delarna. Var uppmärksam på deras mål med att vara med i golf.

   Inkludera föräldrarna i barnets golf, uppmana dem till att komma till klubben och träna och spela tillsammans. Uppmana dem att låta barnen spela på den stora banan tillsammans med någon vuxen per boll under tider där det passar. Eller själva. Underlätta så att de kan spela själva på stora banan genom avbokade starttider på tider med lite spel av övriga medlemmar. Delta gärna i en av klubbens partävlingar med en vuxen som spelpartner. Spela klubbtävlingar på egen hand och i klubbens lagtävlingar med annat barn i gruppen.

   Ordna återkommande träffar på helgen, till exempel varannan vecka, för att spela på någon av banorna, gärna på stora banan. Erbjud tillfällen utanför träningen för att göra "Klara"-utmaningarna. Gör detta med andra grupper/lag i klubben som ligger nära i ålder. Genomför läger på lov. Åk gärna till en annan bana under några dagar.

   Ta emot och hjälp nya barn (och deras föräldrar) att komma in i gruppen. De behöver också hjälp med att komma ifatt de saker som ni gjort tidigare.

   Träna inomhus i början och slutet av säsongen. Skapa utbyte med annan klubb som har lag/grupp i samma ålder. Låt gruppen vara med på ett fyspass med en äldre grupp.

   När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år, gör detta genom att ordna en träff för föräldrarna under senare delen av säsongen. Ordna minst två föräldraträffar under säsongen.

   Genomför gärna några aktiviteter med gruppen under den period som verksamheten inte finns för att "hålla liv" i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som ledare nästa år.

   Gör en genomgång av hur det gått för barnen under året genom att titta i deras Golfäventyr. Använd det verktyg som finns för att sammanställa barnens utveckling.

   Se helheten i exempelmall för verksamhetsplan

  11. Årsplan för spelarutveckling 12 år
  12. Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Träningen kommer att starta redan i februari och det är mer en fråga om att pausa i träningen än att den är slut.

   Tabell
   Sammanfattning för åldern 12 år.

   Fortsätt jobba med Golfäventyret och gör materialet viktigt genom att intressera er för hur det går för varje barn. Att de ser en utveckling är viktigt. Ge gärna en "läxa" på de saker som varje barn behöver träna lite extra på. Se till att klubbens tränare återkommande är med på träningarna.

   Inkludera föräldrarna i barnets golf, uppmana dem till att komma till klubben och träna och spela tillsammans. Uppmana barnen att spela på den stora banan tillsammans med någon vuxen per boll under tider där det passar. Eller själva. Underlätta så att de kan spela själva på stora banan genom avbokade starttider på tider med lite spel av övriga medlemmar. Delta gärna i en av klubbens partävlingar med en vuxen som spelpartner. Spela klubbtävlingar på egen hand och i klubbens lagtävlingar med annat barn i gruppen eller ungdom i klubben.

   Ordna återkommande träffar på helgen, till exempel varannan vecka, för att spela på någon av banorna, gärna på stora banan. Erbjud tillfällen utanför träningen för att göra "Klara"-utmaningarna. Gör detta med andra grupper/lag i klubben som ligger nära i ålder. Istället för att tävla i spel kan ni tävla i "skills" genom att använda "Klara"-utmaningarna. Att åka på läger tillsammans är viktigt, under lägret kan man spela en tävling på en annan klubb.

   Ta emot och hjälp nya barn (och deras föräldrar) att komma in i gruppen. De behöver också hjälp med att komma ifatt de saker som ni gjort tidigare.

   Träna inomhus i början och slutet av säsongen. Skapa utbyte med annan klubb som har lag/grupp i samma ålder. I början och slutet av säsongen (inomhus) använder ni ett av veckans pass till fysträning (inriktning mot golf). Byt då och då ut ett av träningspassen under säsong till ett fyspass. Ni kan också förlänga träningen så ni hinner med fys efter den ordinarie träningen.

   När året är slut är det viktigt att ni direkt talar om vad som händer kommande år, gör detta genom att ordna en träff för föräldrarna under senare delen av säsongen. På föräldramötet är det viktigt att ni informerar om Skandia Tour, hur anmälan går till och hur ni ska hjälpa ungdomarna till att tävla. Ordna minst två föräldraträffar under säsongen.

   Genomför gärna några aktiviteter med gruppen under den period som verksamheten inte finns för att "hålla liv" i gruppen. Fråga om någon av föräldrarna kan vara med som ledare nästa år.

   Om ni planerar för att låta barnen ta steget till ungdom är detta året då de ska börja träna under hela året. Det uppehåll som ni tidigare tagit kommer nu bli mycket kortare och träningen inför kommande år startar redan i slutet av oktober. Det finns säkert flera av deltagarna som håller på med andra idrotter och vill fortsätta med det. Vissa kanske vill träna ännu mer i den andra idrotten. Se till att ta ett samtal med var och en. Hjälp dem att fortsätta med golf, kanske kan de vara med och träna någon gång i veckan även under vintern.

   Se helheten i exempelmall för verksamhetsplan

13-15 år

  1. Årsplan för spelarutveckling 13 år
  2. Åldern innebär en brytpunkt för när vi kallar spelarna barn och när vi kallar dem ungdom. En del kommer att vara kvar lite längre i barn "stadiet" trots att de på pappret har åldern för att kallas ungdom. Se det som en långsam och flytande övergång.

   Grupp

   Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Det börjar nu bli viktigt att vara uppmärksam på att ungdomarnas intresse för golf kommer att skilja sig åt. Vissa kommer att få ett ökat intresse, träningen behöver då möta det intresset. Vissa av deltagarna kommer att ha ett minskat intresse, uppmärksamma varför och att ge dem möjligheter att vara med efter sina önskemål. Genomför gärna flera aktiviteter med gruppen utanför golfen för att bygga det sociala nätverket.

   Träning

   Fortsätt att arbeta med Golfäventyret för de som är kvar på den nivån och lägg mycket fokus på att uppmärksamma individen. För de som kommit lite längre är det dags att börja jobba med Planen för ungdom, som är motsvarigheten till barnens Golfäventyr. Efter varje träning bör barnet få minst en konkret sak att träna på till nästa träning. Klubbens tränare bör vara närvarande på ett pass per veckan.
   Golfträningen kommer nu att bedrivas året runt med ett kortare uppehåll i december. Fysträning är en naturlig del av träningen med 1 pass i veckan under vintern och 1 pass i veckan i samband med golfträning under utomhussäsongen.

   Tävling

   Det är nu dags att börja introducera tävlingsmomentet i golf som en större del än tidigare. Vid 13 års ålder kan spelaren få rankingpoäng och kan därmed tävla både lokalt och nationellt. Det är viktigt att ledare och tränare är insatta i hur tävlingssystemet i Sverige fungerar. Samtidigt behöver du som ledare kommunicera att alla utvecklas i sin egen takt och förbygga hets kring ranking och hcp. Vi spelar tävling för att ha roligt och för att "träna på att tävla". Försök att skapa ett tävlingsutbud där så många som möjligt fångas upp, från den spelare som är redo för att spela Skandia distrikt till den som helst spelar lagtävling på hemmabanan. Det viktiga är att spelarna ser golf som en idrott där man också kan tävla och att detta är en positiv upplevelse.

   Aktiviteter tillsammans

   Föräldrar

   Eftersom spelarna nu kommer börja spela lite flera tävlingar på andra banor kommer föräldrarna naturligt bli involverade för transporter. Samla alla föräldrar och berätta om hur tävling i golf fungerar och hur ni ser på golf som tävlingsidrott samt hur man bör kommunicera med sitt barn före och efter tävling. Vidare är det bra att ge föräldrarna konkreta uppgifter på tävlingsarenan, ex att ta emot alla spelarna när de kommer in efter rundan.

  3. Årsplan för spelarutveckling 14 år
  4. Grupp

   Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Träningen kommer att bedrivas hela året. Vi närmar oss nu åldrarna där många slutar eller trappar ner sin golf. Det är viktigt att möta detta genom individuell uppmärksamhet, social gemenskap och att påvisa utveckling. Fortsätt gärna med att anordna aktiviteter utanför golfen för att stärka gruppen socialt.

   Träning

   De flesta spelarna bör nu ha kommit igång att arbeta med Planen för ungdom. Fortsätt att arbeta med den för de som redan förra året kom igång med den. Lägg mycket fokus på att uppmärksamma individen. Ge gärna spelarna en liten anteckningsbok där de kan skriva upp vad de ska träna på till nästa träning. Klubbens tränare bör vara närvarande på 1-2 pass i veckan och någon gång under året bör spelarna få helt individuell träning med klubbens tränare. Att få bra mål med tekniken är viktigt.

   Golfträningen bedrivs året runt med ett kortare uppehåll i december. Fysträningen är en viktig del av träningen och här kan det vara bra att uppmärksamma de spelare som inte håller på med andra idrotter och som kanske därmed behöver mer av den fysiska träningen genom golfen. Det är bra om en ledare tar extra ansvar för fysträningen och får handledning av utbildad fystränare/sjukgymnast.

   Tävling

   En del spelare kommer att börja få ett mer omfattande tävlingsschema, vilket deras föräldrar måste vara insatta i för att planera semestrar och annat. Både dessa och de deltagare som inte riktigt kommit in i tävlande behöver stödjas på sina respektive nivåer. Fokus för tävlingsverksamheten är alltjämt "träna på att tävla" och ett processtyrt förhållningsätt till tävling. Med detta menas att fokus läggs mer på uppgifter (som att följa en viss spelstrategi) i tävlingen än på resultatet av tävlingen. I den här åldern bör tränaren vara ute på någon eller några tävlingar för att kunna ge feedback på beteenden som uppstår vid tävlingsspel.

   Föräldrar

   Samla alla föräldrar för ett föräldramöte med temat "att vara idrottsförälder". Punkter som är viktiga är hur man kommunicerar kring resultat med sitt barn, hur tävlingssystemet fungerar, vad som krävs i form av motivation, egen träning etc. Engagera gärna föräldrarna så att de har konkreta uppgifter när de är med sina barn på tävling, ex rondstatistik. Visa dem gärna också enkla saker de kan kolla på träning, ex sikte, men poängtera att beställningen skall komma från junioren och tränaren.

  5. Årsplan för spelarutveckling 15 år
  6. Grupp

   Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Träningen kommer att bedrivas hela året. Vi befinner oss nu åldrarna där många slutar eller trappar ner sin golf. Det är viktigt att möta detta genom individuell uppmärksamhet, social gemenskap och att påvisa utveckling. Alla juniorer bör innan säsong ha ett individuellt utvecklingssamtal där en enkel plan läggs – använd Planen för ungdom. Samtalet bör sedan följas upp och korrigeras under året. Fortsätt gärna med att anordna aktiviteter utanför golfen för att stärka gruppen socialt.

   Under hösten är det dags att välja gymnasium, vilket innebär att vissa kommer att söka RIG/NIU och vissa kommer att gå vanligt gymnasium. Information om gymnasievalet sker redan i slutet av våren. Som ledare är det väldigt bra om du tar upp dessa frågor tidigt. Då behöver du kunna svara på frågor kring gymnasieval eller kunna hänvisa vidare.

   Träning

   Fortsätt att arbeta med Planen för ungdom och SGF:s testbatteri, dessa finns att ladda ned på golf.se. Junioren bör ha en anteckningsbok där de kan skriva upp vad de ska träna på till nästa träning samt föra en enkel träningsdagbok. Motivation till detta beteende hänger ofta på om du som ledare uppmärksammar vad som skrivs och följer upp det. Klubbens tränare bör vara närvarande på 2 pass i veckan och några gånger under året bör junioren få helt individuell träning med klubbens tränare.
   Golfträningen bedrivs året runt med ett kortare uppehåll i december. Fysträningen är en viktig del av träningen och ledaren som håller i fysträningen behöver vara påläst om träningslära, grundläggande teknik och kost/återhämtning. I den här åldern kan det vara lämpligt att ta in en sjukgymnast som genomför screening för att förebygga framtida skador.

   Tävling

   En del juniorer kommer nu börja få ett mycket omfattande tävlingsschema, vilket deras föräldrar behöver vara med i ett tidigt stadium för att planera semestrar och transporter. Detta blir särskilt känsligt när juniorerna spelar utanför sin hemkommun. I Sverige har vi en kort säsong för tävlingsspel och det är viktigt att utnyttja tiden då vi kan tävla. Fokus är fortfarande på att "träna på att tävla" men junioren kan välja ut några tävlingar som sina "majors" (viktigare tävlingar) och göra en formtoppning. Utvärderingen bör då gå ut på att se hur förberedelser påverkade prestationen.

   Föräldrar

   Samla alla föräldrar för ett föräldramöte och lyft upplevelser och "cases" kring att vara idrottsförälder. Punkter som är viktiga är hur man kommunicerar kring resultat med sitt barn, hur tävlingssystemet fungerar, vad som krävs i form av motivation, egen träning samt vägar för junioren att gå vidare med sin golf i form av gymnasieval . Det är viktigt att klubben är tydlig med vad som erbjuds och vilken träningsvolym som krävs beroende på juniorens ambition och intresse.

16-21 år

  1. Årsplan för spelarutveckling 16 år
  2. Grupp

   Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Träningen kommer att bedrivas hela året utan uppehåll. Några juniorer har nu valt RIG/NIU , några går vanligt gymnasium och några har valt att inte träna golf på gymnasiet. För att få fungerande utvecklingsmiljöer kan det nu vara dags att börja dela upp gruppen baserat på olika parametrar i större utsträckning än tidigare. Exempelvis kan de med högre ambition i olika årskullar 16-18 bilda en grupp, medan de som tränar i mindre utsträckning bildar en annan grupp. Selektering är ett komplicerat och känsligt område, men en tumregel kan vara att se upp för att selektera på skicklighet och snarare selektera på ambition och vilja att utvecklas.

   Se upp för att selektera på skicklighet, selektera hellre på ambition och vilja att utvecklas

   Inriktningen och innehållet i de nya grupperna kommer delvis att bli olika. En grupp kommer att gå mot elitsatsning medan en annan grupp kommer att inriktning mot glädje, hälsa och meningsfull fritid.

   Alla juniorer i satsande grupper bör ha 2-3 individuella coachsamtal där junioren tillsammans med coachen lägger en plan för kommande period och går igenom helheten: mentalt, tekniskt, taktiskt, fysiskt och socialt.

   Träning

   Börja jobba med en individuell utvecklingsplan (motsvarigheten till Planen) och SGF:s testbatteri. Klubbens tränare bör vara närvarande på minst 3 pass i veckan och junioren bör regelbundet få helt individuell träning med klubbens tränare.
   Golfträningen bedrivs året runt med ett kortare uppehåll i december. Junioren börjar nu komma upp i höga träningsvolymer, vilket gör att det är viktigt att hålla koll på och samtal om hur helheten med idrott, skola och kompisar fungerar. Använd en träningsdagbok och följ regelbundet upp träningsvolym och innehåll. Fysträningen är en viktig del av träningen och ledaren som håller i fysträningen behöver vara påläst om träningslära, grundläggande teknik och kost/återhämtning. Juniorerna bör screenas av sjukgymnast 1-2 gånger per år. Klubben bör också ha tillgång till en mental rådgivare att ta in för att jobba med specifika problem som kan uppstå hos individer.

   Tävling

   Satsande juniorer har nu ett mycket omfattande tävlingsschema. Fokus är fortfarande på att "träna på att tävla". Tävlingarna bör vara en blandning mellan tävlingar där junioren kan vinna och där junioren möte mycket tufft motstånd. Det är bra om coach/tränare vid något tillfälle kan gå caddie för junioren. Använd lagtävlingar som Nationellt Seriespel och JSM Klubblag för att ta med klubbens tränare och jobba med tävlingsförberedelse och tävlingscoachning.

   Föräldrar

   Samla alla föräldrar för ett föräldramöte med utbildning kring att vara idrottsförälder för en junior i den här åldern. Punkter som är viktiga är hur helheten hänger ihop, vad som krävs i form av motivation och egen träning. I den individuella utvecklingsplanen finns föräldern med som en viktig del av innehållet.

  3. Årsplan för spelarutveckling 17 år
  4. Grupp

   Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Träningen kommer att bedrivas hela året utan uppehåll. Grupperna är uppdelade efter ambition, träningsvolym och utvecklingsvilja. Gör aktiviteter som knyter grupperna till varandra, ex genom lagtävlingar. Det kan också ske förändringar i vilka som är med att tränar, någon kanske slutar och någon som inte var med kommer till.

   Alla juniorer i satsande grupper bör ha 3-4 individuella coachsamtal där junioren tillsammans med coachen lägger en plan för kommande period. Fokus ska ligga på helheten så att man får med mentalt, tekniskt, taktiskt, fysiskt och socialt. Introducera begreppet "sortering" och börja träna junioren att sortera intryck.

   Det är nu dags att börja fundera på vad som händer efter gymnasiet och hur junioren ska gå vidare. College, studera i Sverige, bli proffs? Om junioren har för avsikt att söka sig till college är det dags att börja göra SAT/TOEFL. Tänk på att vad junioren vill kan ändras snabbt i den här åldern.

   Träning

   Fortsätt att arbeta med den individuella utvecklingsplanen och SGF:s testbatteri. Klubbens tränare/NIU/RIG bör vara närvarande på minst 4 pass i veckan och junioren bör regelbundet få helt individuell träning med klubbens tränare. Junioren bör nu kunna sina tendenser i tekniken och göra vissa justeringar själv. Golfträningen bedrivs året runt med ett kortare uppehåll i december.

   Fysträningen är en viktig del av träningen och ledaren som håller i fysträningen behöver vara utbildad. Juniorerna bör screenas av sjukgymnast 1-2 gånger per år. Klubben bör också ha tillgång till en mental rådgivare att ta in för att jobba med specifika problem som kan uppstå hos individer.

   Tävling

   Satsande juniorer har nu ett mycket omfattande tävlingsschema. Det är viktigt att reflektera kring kortsiktig prestation i förhållande till långsiktig utveckling. Resultat kan vara viktigt för motivationen, men utan den långsiktiga utvecklingen kommer junioren inte klara sig till nästa nivå. Här har tränaren och coachen ett viktigt arbete med att hitta en bra mix. Försök få junioren att tävla på "nästa" nivå, så att det som krävs på nästa nivå blir tydlig för junioren.

   Använd lagtävlingar som Nationellt Seriespel och JSM Klubblag för att ta med klubbens tränare och jobba med tävlingsförberedelse och tävlingscoachning.

   Föräldrar

   Samla alla föräldrar för ett föräldramöte med utbildning kring att vara idrottsförälder. Mycket fokus bör ligga på helheten, rollen som förälder och vad som händer efter gymnasiet.

  5. Årsplan för spelarutveckling 18 år
  6. Grupp

   Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Grupperna är uppdelade efter ambition, träningsvolym och utvecklingsvilja. Gör aktiviteter som knyter grupperna till varandra, ex genom lagtävlingar.

   Alla juniorer i satsande grupper bör ha 3-4 individuella coachsamtal där junioren tillsammans med coachen lägger en plan för kommande period. Fortsätt att fokusera på utveckling inom alla delar - mentalt, tekniskt, taktiskt, fysiskt och socialt. Fortsätt att jobba med sortering för att förbereda junioren inför en framtid där det ex. kommer in en collegecoach i nätverket.

   Junioren behöver nu förbereda vad som händer efter gymnasiet. Det gäller att vara ute i god tid oavsett om junioren ska studera i Sverige, gå på college eller bli proffs. Som ledare är det viktigt att veta att junioren nu går mot en karriärövergång, läs gärna på om begreppet för att vara förberedd.

   Träning

   Fortsätt att arbeta med den individuella utvecklingsplanen och SGF:s testbatteri. Klubbens tränare bör vara närvarande på minst 4 pass i veckan och junioren bör regelbundet få helt individuell träning med klubbens tränare. Junioren ska nu kunna sina tendenser i tekniken och göra vissa justeringar själv. Junioren ska också kunna bedriva golfträning själv med hög kvalitet. Golfträningen bedrivs året runt med ett kortare uppehåll i december.

   Fysträningen är en viktig del av träningen och ledaren som håller i fysträningen behöver vara utbildad. Juniorerna bör screenas av sjukgymnast 1-2 gånger per år. Junioren bör träffa en mental rådgivare 1-2 gånger per år för att stämma av läget.

   Tävling

   Satsande juniorer har nu ett mycket omfattande tävlingsschema. Eftersom junioren delvis börjar lämna stadiet "träna på att tävla" och gå mot en mer prestationsinriktad miljö bör junioren förberedas på detta genom samtal och genom att "stressas", ex. med kval till serielag. Syftet är då att junioren ska lära sig att hantera denna typ av yttre stress och fortsätta vara processtyrd.

   Använd lagtävlingar som Nationellt Seriespel och JSM Klubblag för att ta med klubbens tränare och jobba med tävlingsförberedelse och tävlingscoachning.

   Föräldrar

   Samla alla föräldrar för ett föräldramöte med utbildning kring att vara idrottsförälder. Mycket fokus bör ligga på helheten, rollen som förälder, vad som händer efter gymnasiet och begreppet karriärövergång.

  7. Årsplan för spelarutveckling 19 år
  8. Grupp

   Håll kontakten med gruppen och deras föräldrar genom mail och sociala medier. Träningen kommer att bedrivas hela året utan uppehåll. På våren slutar junioren gymnasiet och genomgår därmed en karriärövergång.

   Alla juniorer i satsande grupper bör ha 3-4 individuella coachsamtal där junioren tillsammans med coachen lägger en plan för kommande period. Skapa tydliga planer för utveckling där spelaren vara mycket delaktig - mentalt, tekniskt, taktiskt, fysiskt och socialt. Som tränare/ledare är det viktigt att du avsätter ordentligt med tid att stödja junioren via samtal och planläggningsarbete. Hur ska kommunikation med hemmatränare fungera om junioren är i USA? Hur ska junioren lägga upp träningen som heltidsproffs?

   Träning

   Fortsätt att arbeta med den individuella utvecklingsplanen och SGF:s testbatteri. Klubbens tränare bör vara närvarande på minst 4 pass i veckan och junioren bör regelbundet få helt individuell träning med klubbens tränare. Junioren ska nu kunna sina tendenser i tekniken och göra justeringar själv. Junioren ska också kunna bedriva planerad golfträning själv med hög kvalitet. Golfträningen bedrivs året runt med ett kortare uppehåll i december.

   Fysträningen är en viktig del av träningen och ledaren som håller i fysträningen behöver vara utbildad. Juniorerna bör screenas av sjukgymnast 1-2 gånger per år. Junioren bör träffa en mental rådgivare 1-2 gånger per år för att stämma av läget.

   Tävling

   Satsande juniorer har nu ett mycket omfattande tävlingsschema. Eftersom junioren delvis börjar lämna stadiet "träna på att tävla" och gå mot en mer prestationsinriktad miljö bör junioren förberedas på detta genom samtal och genom att "stressas", ex. med kval till serielag. Syftet är då att junioren ska lära sig att hantera denna typ av yttre stress och fortsätta vara processtyrd.

   Använd lagtävlingar som Nationellt Seriespel och JSM Klubblag för att ta med klubbens tränare och jobba med tävlingsförberedelse och tävlingscoachning.

   Föräldrar

   Samla alla föräldrar för ett föräldramöte med utbildning kring att vara idrottsförälder. Mycket fokus bör ligga på helheten, rollen som förälder när junioren nu börjar bli vuxen, vad som händer efter gymnasiet och begreppet karriärövergång.

Använd nyckeltal

 • Syftet med att ta fram nyckeltal är att ha fokus på rätt saker i verksamheten och hålla koll på att den är på väg i rätt riktning. Klubbarna mäter samma saker vilket skapar möjligheter att jämföra och lära av varandra. Utgångspunkten är att ha spelaren och dennes utveckling i centrum.

  För några år sedan kunde vi höra klubbar som sa "vi har 400 juniorer i klubben" och "det är 250 som är med i träningen". Om din klubb inte var en av dem så hade ni i alla fall säkert minst 200 juniorer i klubbens medlemsregister. Vad talen inte berättade var hur många som egentligen spelade golf i någon större utsträckning. Vi vet inte heller om de fick några nya vänner på golfklubben eller om de utvecklades som spelare. Nyckeltal för juniorer har tillkommit för att vi ska veta mer om vad som händer, gärna innan det händer, och såklart kunna få till en positiv utveckling framöver. Genom att titta på alla talen, och inte bara ett, kan vi vara mer säkra på om verksamheten är bra eller inte.

  Använd nyckeltalsfilen 

  Här nedan finns en exelfil - Nyckeltalsmallen - att ladda ner. I filen hittar du fyra flikar. I en av flikarna finns en instruktion om hur du gör för att ta fram klubbens nuläge i juniorverksamheten. Har du frågor och behöver support kontaktar du Johanna Ericsson eller Ulrika Jorsell.

  2018 Mall Nyckeltal

  Med talen vill vi

  - veta resultatet för verksamheten i så "rena" tal som möjligt så att det finns mindre utrymme för att misstolka resultatet
  - att fler ska kunna ta till sig hur läget är – det räcker inte med att de mest insatta förstår, nuläget behöver kunna läggas fram i styrelserummet och på årsmötet på ett sätt så att deltagarna förstår
  - dra korrekta slutsatser om de aktiviteter som vi gör verkligen leder till en positiv utveckling, det räcker inte med att tro
  - hålla fast vid en riktning över tid, det är lätt hänt att en ny styrelse eller juniorkommitté helt ändrar inriktningen på verksamheten, den nya gruppen människor behöver "ärva" talen från förra året.

 • Nyckeltal Beskrivning Mål
  Antalet juniorer Det totala antalet juniorer som finns i klubben. Talet anges i procent av totala antalet medlemmar. Minst 15 %.
  Utvecklingen Den spelskicklighet som spelarna har i förhållande till sin ålder. Alla ska vara över linjen, se dokument nedan.
  LOK - sammankomster Det antalet träningar/aktiviteter som klubben genomför under ett kalenderår. Välj om ni ska vara en 300*-klubb, 500-klubb, 750-klubb eller 1 000-klubb.
  Åldersfördelningen Antalet juniorer som klubben har fördelat på respektive födelseår. Jämn spridning i åldrar.
  Könsfördelningen Hur förhållandet är mellan pojkar och flickor för respektive födelseår. Jämt fördelat, som mest spridning på 60/40.
  Klubbtävlingar Detta tal visar hur stor andel av juniormedlemmarna som deltagit i en tävling på klubbnivå. 6-12 år - 100 %, 13-15 år - 70 %, 16-21 år - 40 %
  Tävling utanför klubben Detta tal visar hur stor andel av spelarna, 13 år och äldre, som deltagit i en tävling utanför klubben. 13-15 år - 50 %, 16-21 år - 20 %.
  Andel i träning Detta tal talar om hur många juniorer per ålder som deltar i verksamheten. Det kan vara över 100 % om spelare är med och tränar utan att vara medlemmar. 6-12 år - 100 %, 13-15 år - 50 %, 16-21 år - 20 %.
 • * Med 300 menas att klubben har 300 sammankomster osv.

  Läs mer om nyckeltal i juniorverksamhet

Utvecklingstrappa

 • Utvecklingstrappan är i första hand skriven utifrån den aktives utveckling. I den utgår vi ifrån hur en människa utvecklas från liten till stor i allmänhet och hur vi med det i åtanke på bästa sätt kan utvecklas som golfspelare.

  I utvecklingstrappan har vi valt att beskriva utvecklingen i åtta steg. De är vart och ett namnsatta med en rubrik som ger en grov fingervisning om vad "steget" har för syfte och innehåll. Vi tror att det är viktigt att vi får så många som möjligt att vara med så länge som möjligt i den organiserade verksamheten. I samma stund som vi väljer att dela in utvecklingen i olika steg kommer inte någon person att exakt passa in på den beskrivning som görs. Alla individer är olika och utvecklingen sker på olika sätt. Ordningen är ungefär densamma men tidpunkten varierar.

  LTAD – golf (Under fliken Industry & Education klickar du på LTDP och längst ned på den sidan ladda hem filen.)

Krönikor

 1. Ledarskap - bland nyponsoppa, tunnbröd och indianstammar
 2. I Härjedalens inre själ, på vandrarhemmet Tännäsgården fick jag en vacker septembermorgon en stor portion livsinsikt.

  Efter sommarens turistsäsong samlades nu vandrare, fiskare, bär- och svampplockare, geologer och etnologer. Några vandrade, några cyklade och andra körde bil. Någon var ung men de flesta var pensionärer. En arbetade på sin avhandling om bergarter och en annan skrev en bok om en totempåle. Jag själv sökte inspiration för att väcka mina författarceller.

  Första morgonen vid frukostbordet, någonstans mellan nyponsoppan och tunnbrödet, hörde jag en kvinna viska till mig. Hon frågade om mitt ärende i trakten. Jag berättade att jag var i startgroparna att skriva en bok om ledarskap inom barnidrotten. Jag berättade att jag behövde ett lugnt ställe för att kunna tänka ut de inledande raderna i boken.

  Visa, låt dem pröva och öva, öva och öva

  Plötsligt hände något kring bordet, alla måste ha hört vad jag sa. Jag befann mig i ett inferno av erfarenheter och berättelser som kretsade kring att leda barn och ungdomar. De flesta runt bordet hade på något sätt varit idrottsledare. Några visade sig vara småskollärare, en var scoutledare. Alla hade barn eller barnbarn som idrottade. Deras berättelser från idrottsvärlden – som de upplevt som idrottsledare eller sett idrottsledare utöva – påvisade både tragiska, komiska, allvarliga och lyckliga utfall.

  Jag ska försöka sammanfatta vad diskussionen kretsade kring och vad församlingen kring bordet enades om när det gäller att leda barn och ungdomar inom idrotten
  - Se varje barns unika personlighet.
  - Möt dem med värme.
  - Visa, låt dem pröva och öva, öva och öva.
  - Få dem att berätta.
  - Få dem att skapa med färg, form och musik.
  - Ta struktur och ordning som hjälp. Låt barnen vara med och skapa detta.
  - Lär känna barnets djupaste intressen och prata med barnet om dessa.

  Det var tydligt att ledarskapet de stött på inom idrotten hade påverkat dem. Inte bara som ledare, föräldrar utan också som mor- och farföräldrar och som yrkesverksamma pedagoger.

  Plötsligt hördes en ny röst kring bordet. Det var en man som hade suttit tyst hela diskussionen och mumsat på sin frukostmacka. Det visade sig att han arbetade med indianforskning och höll på att skriva en bok om en totempåle vars historia hade sitt ursprung i Tännästrakten. Han var en av få runt bordet som aldrig varit idrottsledare, han hade heller aldrig idrottat. Det första ha sa var i stil med: "Jaha, funderar idrotten på denna typ av ledarskapsfrågor, det hade jag ingen aning om."

  Olika kompetenser är livsnödvändigt för överlevnad

  Sedan drog han några liknelser mellan det han just hört om ledarskap för barn, och ledarskap som framgångsrikt präglat de indianstammar som enligt historien klarat sig bäst. Han beskrev ledarskapet som det mest avgörande för indianstammens fortlevnad. Han beskrev indianernas samtal kring lägerelden som ett sätt att fostra nästa generation. Innehållet i samtalen beskrev han så här:

  - Ingen hierarki - alla är lika viktiga.
  - Olika kompetenser är livsnödvändigt för att stammen ska överleva.
  - Avsätt tid för samtal, förståelse och försoning inom stammen.
  - Överför insikter om långsiktig hållbarhet om livet, naturen och stammens filosofi till nästa generation.

  Det är just sådana här stunder som jag förundras över. Jag sökte lugnet för att tänka och fick den bästa ledarskapsresa jag kunde önska. En samling erfarna människor från olika delar av Sverige vars liv präglats av barn, idrott, och indianer gjorde stort intryck på mig. De förmedlade grunden för att ta hand om nästa generation på ett hållbart sätt. Inte ett ord om att selektera ut något enskilt barn, särskilja barns begåvning, påskynda lärande eller rangordna utifrån mätbara resultat. Något att fundera på inom dagens barn- och ungdomsidrott.

  Om vi lägger i hop ovanstående två pusselbitar – hur en ledare ska vara mot barnen och hur en ledarstab kan resonera – är vi sannolikt nära sanningen "att behålla så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt".

  Denna inledningen får bli startskottet till det resonemang kring barn- och ungdomsidrott som vi på Svenska Golfförbundet kommer att lyfta upp, skriva om och debattera under säsongen 2018.

  Följ oss i vårt nyhetsbrev, på vår webbsida golf.se och i sociala medier.

  Text: Peter Östlund
  Juniorutvecklare, SGF, utbildad inom beteendevetenskap med fördjupning inom idrottspsykologi, pedagogik och kognitiv beteendeterapi.
  Publicerad: 2017-12-22

 3. Det ska vara kul att tävla!
 4. Det här med ungdomsidrott är ett område som ofta väcker starka känslor. Hos föräldrar. Jag har hittills aldrig varit med om något barn som resultathetsar och då har jag sett massor av ungdomstävlingar och har två barn själv. Jag har dessutom skrivit om ungdomsidrott på heltid under två år och sett hundratals matcher inom alla möjliga idrotter för unga.

  Inom Riksidrottsförbundet har man fattat ett beslut att barn är barn upp till tolv års ålder. För sysselsättningar som fotboll, ishockey och andra lagspel innebär det att man inte får toppa lag och att man heller inte för tabeller för tolvåringar. För golfens del innebär det att barn spelar tävlingsgolf i sin närmiljö och att man inte längre spelar riksfinal förrän man är 13 år.

  Jag tycker att det är mycket bra och anledningen är att det möjligen kan få en del barn att slippa den stress som det kan medföra att tävla för allvarligt för tidigt. Just inom golfen där resultaten oftast är individuella och syns så tydligt tror jag det är ännu viktigare att avdramatisera tävlingsbiten en smula för unga. Det är ju dessutom ett spel där utvecklingen kan variera kraftigt åldersmässigt.

  Så många som tio barn av hundra far direkt illa av sin idrott

  Undersökningar visar att så många som tio barn av hundra far direkt illa av sin idrott och att ytterligare tio till tjugo ligger i farozonen. Det är höga siffror för någonting som är tänkt att skapa glädje och gemenskap, helst skulle den siffran vara noll. Också ur ett hälsoperspektiv är det oerhört viktigt på lång sikt att få våra barn att träna och tävla både av rent fysiska såväl som psykiska orsaker.

  Att inte toppa och att inte tävla på riksnivå är naturligtvis inte universallösningen på alla problem som innebär att barn slutar tidigt, men det är en liten viktig del, det finns naturligtvis andra saker som måste förbättras. Utbildning av ledare, positiv miljö och engagerade föräldrar på rätt sätt är livsnödvändigt för att klara konkurrensen från stillasittande vid diverse skärmar. Men det är en match som går att vinna. Som förälder har man ett stort ansvar att inte blanda sig i barnens idrottslek på något annat sätt än att uppmuntra den, visa intresse och vara stödperson.

  Jag har sett mycket tydligt vad lite resultatstress kan göra med barn. Den kan förlama och ta bort glädjen på det mest effektiva sätt, alla barn vill vara duktiga för sina föräldrar och det kan slå oerhört snett med överambitiösa föräldrar, som egentligen menar väl.

  För många barn är leken och gemenskapen huvudsaken till idrottandet under hela deras liv

  För en del barn spelar inget av allt detta någon roll, de kommer alltid att ha kul och älska att idrotta och klarar pressen bättre. Men för den stora klicken där bakom, och för att kunna rekrytera ännu fler till golfen och andra sporter, är leken och gemenskapen det som kommer att vara huvudsaken och orsaken till idrottande under hela deras liv.

  Text: Martin Strömberg
  Tidigare journalist på Aftonbladet och nu web- och tävlingsredaktör på svenskgolf.se
  Publicerad: 2018-02-08

   

Idrotten vill

I idrottens idéprogram "Idrotten vill" finns riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten. De beskriver på ett övergripande plan hur en trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott bör utformas. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

Barn- och ungdomsidrotten ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). I idéprogrammet "Idrotten vill" utvecklas tankarna med riktlinjer för hur både barnidrotten och ungdomsidrotten ska bedrivas. De här utgångpunkterna har hela idrottsrörelsen, 70 specialidrottsförbund (inkl Svenska Golfförbundet), gemensamt kommit överens om. Och för att ytterligare trycka på deras betydelse skrivit in i RF:s stadgar.

Barnidrott bedrivs enligt Riksidrottsförbundets definition upp till och med 12 år medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 20 år.

Länkar till RF angående barn- och ungdomsidrott:

Barn- och ungdomsidrott
Fokus på det viktigaste
Anvisningar till riktlinjer

Vi som arbetar med spelarutveckling, junior och elit är

Porträttbild på Bengt.
Portättbild på Carl som har en ljusblå skjorta på sig.
Johanna Ericsson, juniorkonsulent på Svenska Golfförbundet.
Porträttbild på Linda Appelblad med axellångt hår och mörkblå tröja
Porträttbild på Peter Östlund.
Porträttbild av Petra Lindström med mörkbrunt axellång hår och vit tröja.
Porträttbild på Ulrika.
Porträttbild på Lisa.