Ha koll på golfklubbens arrende

En bra relation med markägaren och ett välformulerat arrendeavtal är två framgångsfaktorer för en golfklubb. Men det gäller att planera i tid.

Det finns gott om exempel på golfklubbar som fått problem för att de haft dålig koll på gällande avtal, eller agerat för sent när arrendetiden börjat gå mot sitt slut. Det kan i värsta fall leda till konkurs. Möjligheten att vara med och påverka utvecklingen minskar, eller försvinner helt. Det kan vara så att det planeras bostäder på marken, eller på en intilliggande mark, efter arrendetidens utgång. Det kan medföra krav på att återställa marken i »originalskick«, vilket i sin tur kan medföra stora kostnader och i värsta fall konkurs. Thomas Bergman, Johan Kannerberg, och Anders
Hammarström arbetar alla på Svenska Golfförbundet med klubbutveckling, bland annat utifrån den juridiska aspekten.

– Vår upplevelse är att alla golfklubbars styrelser inte alltid har koll på innehållet i arrendeavtalet. Det byts ledamöter i styrelser, vilket gör att frågan ibland verkar hamna mellan stolarna. Vårt råd till styrelsen är att vara väl insatt i avtalen, ha kontinuerlig dialog med markägaren och om förändringar planeras, agera i god tid innan beslut fattas, säger Thomas Bergman.

Vad kan hända om golfklubben äger sin egen mark?
– Om stat eller kommun behöver tillgodose angelägna, allmänna intressen som vägar eller bostäder, kan man inskränka eller genom expropriation ta över golfklubbens
användning av mark och byggnader, förklarar Johan Kannerberg.

Anders Hammarström fyller i:
– Har man ett markarrende med kommunen sedan länge, som ska omförhandlas, bör klubben vara beredd på att arrendeavgiften kan höjas och bli mer »marknadsmässig«. Vid omförhandling av arrenden och avgifter är det därför bra att ta reda på vad som kan anses vara en skälig avgift. Lyssna med grannklubbar eller ta hjälp av expertis inom området.

Att tänka på vid arrendeavtal:
1. Kartläggning
Vad står i nuvarande avtal avseende avtalslängd, när det kan sägas upp, villkor vid omförhandling, ersättning vid eventuell uppsägning etc?

2. Förebyggande arbete
Kommunens översiktsplan och detaljplaner är bra dokument att sätta sig in i. Ta reda på vilka planer som finns för marken på lite längre sikt. Varför inte boka ett möte med stadsplaneraren och få den fullständiga bilden. Oavsett om det är kommunen eller en privat aktör som äger marken finns det offentliga handlingar avseende stadsplanering hos kommunen, bland annat planeringsdirektiv.

3. Spaning
Vad är markägarens intentioner? Ta kontakt och lyssna på vad som gäller både på kort och lång sikt. Om det är stora förändringar på gång, hur kan golfklubben passa in i de planerna? Även om markägaren kanske inte har något på gång, hur ser det ut med intilliggande mark? Även dessa ägare bör kontaktas.

4. Avtalsförhandling
Ta hjälp av expertis inom markanvändning och anlita eventuellt advokat för juridiskt stöd i avtalsprocessen.

Text: Thomas Björn

Fler nyheter

 1. Den stora byggsatsningen i Västervik
 2. Golfnyttan

  Den stora byggsatsningen i Västervik

  Det började som en idé för att finansiera utbyggnaden av banan i Västerviks GK. Det fortsatte som ett byggprojekt med Västerviks kommun som aktiv spelare. Och det ser ut att sluta i ett av Golfsveriges största bostadsprojekt någonsin.

  Solen kämpar sig igenom de mörka molnen när vi rullar över bron från Västerviks stadskärna till Storholmen där stadens store son Björn Ulvaeus, mannen bakom såväl Hootenanny Singers som ABBA, bygger bostadsrätter med båtplats för alla som vill doppa stortån i Östersjön. Det tycks vara fler byggkranar per invånare i ostkustens pärla än i Stockholm.

  Västerviks kommun

  Antal invånare: 36 000.
  Politiskt styre: En koalition bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.
  Utveckling senaste decenniet: Från industristad till entreprenörsdriven småföretagarstad.
  Kända evenemang i Västervik: Visfestivalen, vecka 28 sedan 1966, Byxelkroken, årlig seglingstävling Västervik–Byxelkrok på norra Öland tur och retur arrangerad av Westerviks Segelsällskap, Västerviks Speedways hemmamatcher i Allsvenskan på Stena Arena samt Västerviks IK:s hemmamatcher i Hockeyallsvenskan i Plivit Trade-hallen.
  Källa: Wikipedia

  Småländska Västervik är helt klart en stad i förvandling. Antalet invånare ökar sakta men säkert och har precis kravlat sig över 36 000-strecket. Det ligger en doft av optimism och framtidstro över staden. Annat var det 2011. Svallvågorna efter Electrolux nedläggning och en allmän svacka efter världsekonomins härdsmälta hösten 2008 gjorde att det fattades 70 miljoner i kommunkassan. Då anställdes Anders Björlin som ny ekonomichef. Han fick börja med att ta fram osthyveln.

  – Alla områden drabbades av besparingarna. Det var en tuff tid, säger Anders Björlin när vi vandrar runt bland schaktmassor och grävmaskiner på Västerviks Golfklubb i Ekhagen, för att uppleva områdets framväxt och förvandling. Björlins osthyvel gav snabbt resultat. Redan året efter, 2012, kunde han och övriga i kommunledningen visa upp ett överskott på 100 miljoner kronor. En förbättring på 170 miljoner på ett år.

  Några år senare, 2015, blev Anders Björlin befordrad till kommundirektör, tillika vd och koncernchef. För handlingskraft, nätverkstänkande och ekonomiskt sinnelag är bra egenskaper hos den som är kommunens högste tjänsteman. Redan när han tog plats på ekonomichefsstolen 2012 hörde han talas om byggplanerna på Västerviks GK. Inte undra på. Peter Billberg, som tog över golfklubbens konkursbo 1996 tillsammans med partnern Joakim Sabel, hade direkt börjat fundera på finansiering för att kunna utveckla banan och därmed även klubben. Billberg är juristutbildad vid Lunds Universitet som spetsats med specialutbildning hos legendariske Mark McCormack, grundaren av International Management Group (IMG). Peter Billberg hade just jobbat på IMG:s svenska bolag under några år med ansvar för affärsavtalen för Europatourspelarna Pierre Fulke, Klas Eriksson, Adam Mednick, Mathias Grönberg och Ove Sellberg, och som ansvarig för Europatourtävlingen Volvo Scandinavian Masters tillsammans med tävlingens dåvarande vd CG Sandin.

  – Liksom alla andra golfklubbar är vi i Västervik beroende av extraordinära intäkter för att kunna utveckla verksamheten. Att sälja mark till byggbolag för byggande av bostäder är en sådan intäkt, förklarar Peter Billberg, som lämnade in sitt första förslag till Västerviks kommun redan 2002.

  Föga anade Billberg då att det skulle ta 15 år att förverkliga planerna och drömmen. Översiktsplaner, detaljplaner, exploateringsavtal, miljökonsekvensbeskrivningar, ändrad färg på majoriteten i Västerviks stadshus, tjänstemän som inte gick i takt med politikerna, ett visst mått av skepsis bland stadens styrande till »moderatbandyn på Ekhagen« och kanske också ett inslag av överentusiasm hos bestämde Billberg, gjorde processen både lång och tidskrävande. Men tidigare handbollsspelaren (Allsvenskan med Hellas), golfpron (Falsterbo och Arboga med flera) och entreprenören Peter Billberg är inte en man som viker ned sig i första taget. 

  När det kommunala bostadsbolaget Västerviks Bostads AB fick en ny marknadschef i form av Susanne Hamilton 2009 som dessutom just börjat spela golf, såg Peter Billberg sin chans.

  – Det var då det här projektet vände och jag insåg att nyckeln till framgång egentligen var det kommunala bostadsbolaget. När de styrande där och framför allt Susanne Hamilton och vd Sven-Åke Lindberg insåg möjligheterna för kommunen med nya hyreslägenheter i ett unikt läge, lossnade det. Mitt bästa råd till alla golfklubbar som funderar på att bygga bostäder på banan är att uppvakta det kommunala bostadsbolaget i ett tidigt skede.

  Att många av de styrande åt, och fortfarande äter, lunch på golfklubben som ligger cirka fem minuters bilväg från centrum, har också varit en viktig pusselbit i att gå från idé till spaden i jorden. Knappt hade de hunnit få ned raggmunken förrän Peter Billberg var där och berättade om de fantastiska möjligheterna med byggprojektet för kommunens del. Att klä idéer i både ord och bilder kan Billberg, och han har drivit många projekt.

  – Det är en skön känsla nu när vi är igång, säger Peter Billberg, när vi balanserar på den krossade stenen som bildar underlag till det som från februari 2018 ska bestå av bostäder.

  Totalt ska det bli cirka 500 villor, radhus, bostadsrätter, hyresrätter och kanske till och med äldreboende när den tionde och sista byggetappen är klar år 2022. Bostäderna ligger bokstavligen mitt på banan. De som tecknar sig för boende vid de första hålen kommer att få vidsträckt utsikt över Östersjön med tillhörande marina. På kullen vid nuvarande övningsområdet kommer ett sexvåningshus att utgöra Västerviks nya landmärke – åtminstone för dem som kommer sjövägen. Västerviks Golf AB ansvarar för att förbereda marken för bostadsbyggande med hjälp av totalentreprenören Kanonaden, OBOS-Gruppen bygger och säljer och Västerviks kommun är en av beställarna, till att börja med av 40 hyresrätter till ett värde av cirka 70 miljoner kronor.

  Bostadsprojektet på Västerviks GK

  Total markyta: 250 000 kvm.
  Kontrakterat och klart för byggande: 160 000 kvm.
  Boendeformer: Villor, radhus, bostadsrätter, hyresrätter och eventuellt äldreboende.
  Övrigt: Daghem, lekpark, simhall, asfalterade upplysta gator och busshållplatser.
  Byggstart: Februari 2017.
  Första inflyttning: Februari 2018.
  Projektet färdigt i sin helhet: 2022.
  Aktörer: Västerviks Golf AB (projektägare), Kanonaden (totalentreprenör), OBOS-Gruppen (byggare och säljare av bostäderna), Västerviks kommun (beställare av 40 hyresrätter).
  Projektets omsättning totalt: Drygt 600 miljoner kronor.

  Anders Björlin är tydlig när han ska beskriva vad byggprojektet betyder för kommunen.

  – När vi väl gick in i det här projektet bestämde vi att vi skulle vara en aktiv spelare. Bra bostäder i attraktiva lägen hjälper oss att rekrytera kompetent personal till såväl kommunens verksamhet som till alla de företag som visar på stark tillväxt i Västervik. Byggprojektet på golfklubben stärker definitivt Västerviks varumärke och vision »livskvalitet varje dag«.

  Peter Billberg nickar och säger:

  – När jag kom hit i mitten av 90-talet kändes Västervik som en öststatsstad där attityden var »ned med kapitalismen«. Idag finns det ett bra sjukhus, gott om småföretag som växer, politiker som både är positiva och pragmatiska och verkligen har gjort ett bra jobb, och en flygplats som är på väg att byggas ut. Det är ett enormt tryck i staden just nu.

  Att driva ett byggprojekt av den här storleken innebär många utmaningar. En av dem är att bygga med hänsyn tagen till natur och miljö, där transporter är ett tungt inslag.

  – Det krävs 3 500 lastbilar med släp för att få hit all schaktmassa som bildar underlag för bygget. Vi tänkte direkt att vi kan ju inte ha 3 500 lastbilar med släp som rullar genom staden, det blir för stor miljöpåverkan, och vi tänkte om. Nu tar vi istället schaktmassorna i närheten av banan bland annat genom att spränga berg. Det fungerar bra, förklarar Per Stalebrant, ansvarig för projektet på Kanonaden.

  Om allt går som det ska och även de sista 90 000 kvadratmetrarna av totalt 250 000 blir kontrakterade och klara för bostadsbyggande, kan det ge Västerviks Golf AB en bra slant på banken. 

  – Pengarna ska användas till bland annat ett nytt övningsområde och att asfaltera parkeringen och uppfarten till klubbhuset. Vi har en hel del andra planer också. För hur det än är, jag är golfnörd och bygget är egentligen bara ett sätt att finansiera utvecklingen av banan och klubben. Men det kommer att bli ett fantastiskt boende för både golfare och icke-golfare när det är klart, säger Peter Billberg.

  Här byggs det också

  1. Österåkers Golfklubb gör en av Golfsveriges största satsningar just nu, en ombyggnad av både Österled och Västerled – med Henrik Stenson som banarkitekt – inklusive nytt klubbhus och drygt 500 bostäder i form av parhus, radhus och flerfamiljshus. Total kostnad för banombyggnaden är cirka 100 miljoner kronor.

  Planerna började ta form 2007, blev verklighet när Österåkers kommun insåg potentialen 2010, fortsatte med försäljning av mark till byggbolag och ska till slut bli en helt ny stadsdel med tillhörande padeltennis, gym, restaurang och skidspår med konstsnö. Bostadsmarknadens starka tillväxt i Stockholmsområdet och Österåkers kommun som en av vinnarna i Sverigeförhandlingen – bostadsområdet ligger i anslutning till Roslagsbanan som ska rustas upp och gå in till T-Centralen har gett megaprojektet extra vind i slagen.

  2019 invigs etapp ett på Österled som böljar fram som en amerikansk resortbana tack vare 600 000 kubikmeter shaktmassor. 2022 väntas Västerled vara klar med karaktären av en skotsk hedbana.

  Bostäder: 500.

  Omsättning: 100 miljoner (banombyggnad).

   

  2. Kallfors Golf i Järna, strax söder om Södertälje, fortsätter att bygga bostäder på banan. Det senaste projektet är Kallfors Höjder med 170 lägenheter i form av bostadsrätter på berget mellan klubbhuset, hål 1 på 18-hålsbanan och hål 7 på 9-hålsbanan. Försäljningen börjar i vår och byggstart beräknas till augusti 2018.

  Samtidigt planerar bolaget för en ännu större satsning i Kallfors Ängar som byggs i två etapper med totalt 400 villor, radhus och bostadsrätter vid infarten till banan. I samband med det byggs också ett nytt övningsområde signerat Pierre Fulke på andra sidan klubbhuset.

  Bostäder: 570 närmaste åren. Totalt: 1 000 sedan 1999.

  Omsättning: Drygt en miljard för hus inklusive vägar.

   

  Hills Golf & Sports Club

  3. Hills Golf & Sports Club. Vid 2018 års Nordea Masters-bana i Mölndal strax söder om Göteborg, håller Hills Villastad med 250 bostäder på att växa fram. Det är ett samarbete mellan Veidekke Bostad och Hills Fastigheter AB, ett helägt dotterbolag till Hills Golf AB, och ligger i direkt anslutning till Sandsjöbacka naturreservat.

  I en första etapp planeras det för 76 villor och cirka 50 lägenheter, alla placerade i sydläge med utsikt över Hills klubbhus och golfbana. Det mesta är sålt. Byggstart skedde sommaren 2016 och de första villorna kommer stå klara för inflyttning under 2018. Projektet beräknas omsätta drygt en miljard kronor fram till 2021, då den tredje och sista etappen ska vara avslutad.

  Bostäder: 250.

  Omsättning: En dryg miljard.

   

  4. Billeruds Golfklubb, belägen intill Ekholmssjön som är en vik av Vänern, bygger ny konferenslokal samt sex nya rum för övernattning – samtliga med en enastående utsikt över sjön samt banan. Fler företag söker sig till klubben för att konferera och såväl golf- som konferensgäster efterfrågar möjligheter till övernattning.

  Det är den andra och sista etappen av två i en femårsplan som klubbades igenom på ett välbesökt höstmöte 2012. Etapp ett bestod i en kraftig restaurering av banan i form av bland annat dränering, green- och bunkerrenovering samt urgallring av skog.

  Bostäder: 6 rum och ny konferenslokal.

  Övrigt: Restaurering av banan, bl a greener och bunkrar.

   

  5. Burvik Golf Resort, var tidigt ute med boende på banan och är ett exempel på vad golfen kan betyda för tillkomsten av ett nytt samhälle. Under 25 år har drygt 200 fastigheter byggts i anslutning till banan, varav 80 permanentboende och åtta bostadsrätter.

  2018 fortsätter byggnationen med ytterligare åtta bostadsrätter och flera villor. Därefter väntar ett projekt i folkhälsans tecken att kunna erbjuda möjligheter att spela golf livet ut. Burvik Golf AB och golfklubben ska tillsammans med det fristående bolaget Burvik Tomt AB uppföra 100 nya villor, radhus och gemensamhetsboenden, alltså lägenheter med en del gemensamma utrymmen. Kommunen har lämnat ett positivt förhandsbesked på den nya detaljplanen och byggstart beräknas inom tre år.

  Bostäder: 8 bostadsrätter och flera villor.

  Totalt: 200 fastigheter sedan tidigt 90-tal. Väntar på svar från kommunen om att få bygga 100 bostäder till.

 3. Gröna kilar minskar risk för nytt miljonprogram
 4. Golfnyttan

  Gröna kilar minskar risk för nytt miljonprogram

  När städer växer och förtätas är det viktigt att bevara naturområden som gröna kilar i stadsmiljön. Det förskönar stadsbilden, får invånarna att må bra – och minskar risken för ett nytt miljonprogram, enligt forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Kungliga Tekniska Högskolan.

  Per Berg är professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala på Institutionen för stad och land. Han upplever att forskarna »sitter på läktaren « i bostadsbyggandet i stadsmiljöer, trots stor kunskap i ämnet.

  – Trycket på bostäder är stort och det byggs i snabb takt. Utmaningen är att behålla gröna kilar i staden kombinerat med förtätningen. Problemet är att ingen kommun har utvärderingsprogram för vad konsekvenserna blir om vi förtätar för mycket. Vi håller helt enkelt på att skapa ett nytt miljonprogram i många städer i Sverige.

  Grönytor kan vara lösningen, antingen ren, orörd natur som får vara kvar mellan de nya husen eller en golfbana.

  – När invånarna upplever att det är tätt mellan husen är det viktigt att ha närhet till natur och grönytor. Golfbanor ger ljus, rymd och öppenhet. En gångväg i kanten mellan den orörda naturen och den anlagda golfbanan ger även icke-golfare chans till motion och ökad trivsel i boendemiljön.

  En annan lösning är att intressenterna i byggprocessen samverkar, enligt Per Berg.

  – Vi behöver skapa en dialog mellan byggherrar, konsulter, kommuner och landskapsarkitekter, där landskapsarkitekterna bör komma in tidigare i byggprocessen för att skapa balans mellan förtätning och grönytor. Då krävs det att politikerna slutar köra över tjänstemännen som oftast har stor kunskap och förstår hur boendemiljön ska vara utformad för att skapa trivsel.

  Jörgen Wissman forskar vid SLU i frågor relaterade till biologisk mångfald i infrastruktur, urbana miljöer och jordbrukslandskapet.

  – Trenden just nu är förtätning utan slut. Vi riskerar att få samma typ av städer som i USA, städer som aldrig tar slut och med få grönytor. Problemet är att vi tar bort värden som träd i landskapet för att bygga bostäder och planterar därefter nya träd för att åstadkomma grönytor i eller i närheten av bostadsområdena. Vi behöver den orörda naturen för att trivas och må bra.

  Vi riskerar att få samma typ av städer som i USA, städer som aldrig tar slut och med få grönytor

  Wissman håller med Berg om att golfbanor kan bidra.

  – När vi överger öppna landskap kan golfbanan bidra som ett komplement. Den bidrar också till stadens mosaik med biologisk mångfald och nischer i naturen där bland annat fåglar och insekter trivs. Att göra ruffen magrare skapar också biologisk mångfald där många arter trivs, samtidigt som det blir lättare för den som spelar att slå därifrån.

  Sara Borgström är biträdande universitetslektor på KTH i Stockholm och forskar om hållbar stadsutveckling med speciellt intresse för städernas grönytor. Hon ser en trend inom stadsplanering i den allt mer förtätade stadsbebyggelsen.

  – De som ansvarar i kommunen försöker spara åkermarken utanför staden och skogsområden och grönytor i stadsmiljön från bostäder genom att istället bebygga hamnområden, järnvägsområden och till och med tak. Det räcker dock inte alltid, och då blir det lätt så att grönytor och skogsområden som redan ligger i bebyggelsen får ge plats för bland annat bostäder. Det går ut över främst barn och äldre som är mer beroende av den omedelbara närmiljön.

  Den där skogsdungen som försvinner kanske var pensionärens bästa promenadstråk till mataffären eller barnets favoritplats för att bygga sin koja. Enligt Sara Borgström finns det en oro bland de ansvariga i kommunen att ett område som inte är tydligt i vad det ska användas till riskerar att bli ett tillhåll för aktiviteter samhället inte vill ha och därmed skapar otrygghet.

  – Det finns också en oro för att ansvaret blir otydligt om man låter medborgarna medskapa grönområden. Ett sätt att pröva är att skapa tillfälliga frirum. Det har man gjort i Råby i Västerås där konstnären Ruben Wätte under 2016 i samarbete med kommunen och regionala och lokala aktörer ledde projektet Dungen – en tillfällig, kreativ vildmark mitt i bebyggelsen.

  Golfbanor får allt svårare att hävda sin rätt i den förtätade staden. En golfbana kan bidra med flera viktiga funktioner, enligt Sara Borgström.

  – Golfbanor kan vara bra för den biologiska mångfalden i stadslandskapet då de kan vara stora och variationsrika. Fungerande ekosystem med en stor biologisk mångfald har potential att ta hand om vatten vid skyfall, ta upp luftföroreningar och mildra buller. Våtmarker, ängar och sandmiljöer, som ofta finns på golfbanor, är det brist på i städerna. Golfbanor kan därmed stödja hotade arter.

  Dessutom kan det vara fler som underhåller banan än kommunens grönytor, vilket kan bidra till en känsla av trygghet, enligt Borgström.

  – Björkhagens Golfklubb i Nackareservatet i södra Stockholm är ett sådant exempel. Det är dessutom ett område där både golfare och ickegolfare kan samsas, vilket är bra för människors trivsel. De har arbetat aktivt med ängsmiljöer och gamla träd i samarbete med lokala föreningar.

  Borgström anser att utmaningen är att komprimera golfbanan till en mindre yta för att få plats i den allt mer förtätade staden – och öppna för fler funktioner.

  – Ett sätt skulle kunna vara små golfbanor med naturliga grönytor, som kompletteras med lekplatser och andra aktiviteter. Då kan var och en i familjen utöva det som den vill – exempelvis fotboll, basket och golf – eller bara koppla av.

  Finns det plats för stadsnära golfbanor i framtiden?

  – Under förutsättning att de inte får ta för stor plats och sköts på ett sätt som liknar omgivande ekosystem, och med så få miljöförstörande ämnen som möjligt.

  Alla lovord från forskarna till trots, slutligen är det upp till golfen att arbeta aktivt med frågan om golfbanan som berättigad grönyta i den förtätade staden, enligt Maria Strandberg, ansvarig för forskning och utveckling på Svenska Golfförbundet.

  – Förutsättningarna för att golfbanan ska bli och fungera som en viktig del av de gröna kilarna är att klubben och ägaren tar initiativ och jobbar proaktivt för att skapa lokal samverkan, öppnar golfbanan för allmänheten och utvecklar natur- och kulturvärden. Det är ju bara vi själva som kan påverka så att tätortsnära golfbanor blir kvar och inte bebyggs.

 5. Förtätning med gröna förtecken i Göteborg
 6. Golfnyttan

  Förtätning med gröna förtecken i Göteborg

  År 2021 fyller Göteborg 400 år och 2035 bor det 150 000 nya människor i staden. Samtidigt ska den fortsätta att vara grön med närhet till samhällsservice och kollektivtrafik. Det ställer stora krav på stadsplaneringen.

  Göteborg laddar inför 400-årsjubileet genom att förverkliga många av de idéer som göteborgarna har önskat. Samtidigt pågår en ständig stadsplanering som leds av stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammer.

  – Vi förtätar både i innerstaden och i alla stadsdelar och Göteborgs bebyggelse kommer närmare Göta Älv. Klimatförändringarna gör att vattennivåerna stiger och vi måste säkra vår stad med bland annat älvkantsskydd. Vi ligger i framkant när det gäller att förstå hur det påverkar stadsmiljön. 150 000 nya invånare beräknas bo i Göteborg år 2035. Det leder till en förtätning som ställer krav på vår vision om Göteborg som en »grön och nära« storstad som du kan uppleva i ögonhöjd.

  Vad är viktigast att ta hänsyn till i nuläget?

  – Miljöfrågor som luftkvalitet, buller och riksintressen för kulturmiljön, men också god tillgång till grönytor och vistelseytor. Där är barnperspektivet viktigt. Vi arbetar också för att integrera stadens olika delar, vilket rätt stadsplanering ska hjälpa till med. Det handlar om att vi ska bli en jämlik stad när det gäller tillgång till vård, skola och service. Det nya Älvstaden, utbyggnaden närmast Göta Älv, ska ha 25 000 bostäder år 2035. Den är ett exempel på hur vi för samman invånarna, där linbanan planeras gå från Masthuggskajen till Lindholmen på andra sidan älven

  Vad är den största utmaningen?

  – Att utveckla vår snabbt växande stad med hänsyn tagen till bostadsbristen, klimatet, de sociala förutsättningarna samt mobilitet och ökande digitalisering. Hur kommer exempelvis våra rörelsemönster inom staden att förändras med självkörande bilar och eldrivna bussar?

  Var får grönytorna plats i förtätningen?

  – Vår strategi är att behålla, utveckla och skapa nya grönområden. Jubileumsparken i Frihamnen, en del av Älvstaden, är ett exempel. Vi har nyckeltal för våra grönytor när det gäller antal och storlek, så att vi kan leva upp till vår vision »grön och nära«.

  Vår strategi är att behålla, utveckla och skapa nya grönområden

  Vad är du mest stolt över i stadsplaneringen?

  – Bland annat hur vi arbetar med att bygga samman staden och stärka stadsdelarna genom att förenkla vardagslivet för de boende tack vare att vi planerar för närhet till kollektivtrafik, grönområden och samhällsservice. Selma Lagerlöfs Torg på Hisingen är ett sådant exempel, där vi förtätar med bostäder, nytt torg, kulturhus, handel och idrott – och bygger om trafikleden till en tryggare stadsgata. Ett annat exempel är ombyggnaden av Gamlestaden till en förtätad stad med ett nytt resecentrum. Lägg därtill allt som händer kring älven, Karlaplatsen med Sveriges högsta hus, Frihamnen med en ny innerstad som tillför unika värden, och Masthuggskajen där vi förtätar nära vattnet och öppnar för promenadstråk längs älven förbi nya Skeppsbron intill centrum.