Vi har sett många exempel på hur såväl golfen som andra idrotter engagerat sig i flyktingfrågan för ökad integration och inkludering genom olika lokala initiativ.

Svenska Golfförbundet (SGF) har fått en hel del frågor från golfklubbar och anläggningar om hur dessa insatser kan genomföras och i vissa fall vilka lagar och regler som gäller. Därför har vi samlat en del information och externa länkar som kan motivera och vara till hjälp för klubbar och anläggningar som vill påbörja nya initiativ eller bara få inspiration från andra.

För konkret rådgivning rekommenderar vi att golfklubbar/anläggningar och golfdistrikt i första hand kontaktar sina respektive Riksidrotts- och SISU-distrikt i dessa frågor. Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna har nyligen startat upp ett arbete och i nästan samtliga distrikt finns nu en koordinator för integration som kan ge stöd och information. Kommunens integrationsansvarige är också en bra kontakt att ta.

Inspireras av andras goda exempel

Under vinjetten Golfnyttan i samhället - Goda exempel här på golf.se har vi samlat några av de integrationsinitiativ som genomförts på svenska golfklubbar. Läs om hur Högbo GK i samarbete med Sandvikens kommun erbjuder invandrare praktikplatser på klubben och hur Mölndals GK låter flyktingungdomar prova på golf under lättsamma former.

För att inspirera och informera har även Riksidrottsförbundet samlat allmän information om mångfald och samlat flera exempel på hur idrotten engagerat sig för att hjälpa flyktingar.

Tipsa om era egna initiativ

Ju fler goda exempel golfen kan nå ut med, desto bättre kommer vi lyckas med att synliggöra golfens samhällsnytta, inom såväl som utanför Golfsverige. Har du och din klubb exempel på ett lyckat integrationsprojekt som ni vill få publicerat här på golf.se, kontakta Anders Hammarström, anders@golfutveckling.se.

Media är ofta mycket intresserade av att lyfta goda integrationsexempel från verkligheten. Tipsa därför gärna både lokalmedia på din ort och nationella medier som Aftonbladet och SvT. De två sistnämnda har samlat exempel på hur klubbar och eldsjälar från andra idrotter har arbetat för ökad integration.

Bidrag till er verksamhet för nyanlända

Arvsfonden stöttar föreningslivet som vill hjälpa nyanlända barn och ungdomar. Fonden har som målsättning att finansiera minst 150 nya projekt under de kommande tre åren – projekt som ska riktas till nyskapande och utvecklande verksamhet som bidrar till att de nyanlända snabbare får ett tryggt liv i Sverige.

Läs mer om Arvsfondens bidrag

Bra att veta om flyktingmottagandet och asylprocessen

Migrationsverkets sajt hittar du all officiell myndighetsinformation om asylfrågor och flyktingmottagande. Nedan har SGF sammanfattat och länkat vidare till information som kan vara relevant just för dig som är verksam på en golfklubb eller anläggning.

Fritidsaktiviteter för asylsökande

Migrationsverket arbetar för att hitta samverkan med civilsamhället för något som kallas organiserad sysselsättning. Detaljerna för detta är dock inte klara än. Det finns dock inga egentliga regler för vad asylsökande får och inte får göra på sin fritid medan de väntar på beslut om uppehållstillstånd och när det gäller träning och aktiviteter finns det inga egentliga regler.

Vill man starta en aktivitet är rekommendationen att klubben börjar med att kontakta integrationsansvarig i sitt RF-distrikt och sedan kontaktar respektive flyktingboende. Aktivitetsstöd för grupper utgår endast till personer med personnummer och som därmed redan har uppehållstillstånd.

Praktikplatser och etablering

Asylsökande kan få möjlighet till praktik på arbetsplatser runt om i Sverige. Ett exempel från golfen såg vi ovan, där Högbo GK erbjudit praktikplatser sedan 2014. Innan den asylsökande kan börja praktisera ska arbetsgivaren skriva under ett avtal med Migrationsverket. Avtalet och mer detaljerad information hittar du här.

Asylboenden

Migrationsverket sköter all upphandling av boenden till asylsökanden som inte väljer att ordna med eget boende. Just nu är det akut brist på asylboenden i Sverige, och Migrationsverket har öppnat en löpande upphandling av asylboenden. Har din anläggning möjlighet att erbjuda någon typ av boende med minst 15 platser och kan ordna med drift och bemanning så är Migrationsverket intresserade. Det kan gälla allt från vanliga bostadsbyggnader till mer provisoriska lösningar som husvagnar och sovsalar. Se dock till att informera och diskutera med ditt försäkringsbolag, eftersom ändringar i verksamheten i lokaler på din klubb eller anläggning kan innebära en förändring i försäkringsvillkoren. Läs mer om hur det fungerar här

Asylprocessen

På Migrationsverkets sajt finns en övergripande och kortfattad beskrivning över hur asylprocessen går till, från ankomst och ansökan via asylutredning till beslut. Utöver Migrationsverket är det flera myndigheter som är inblandade under asylprocessen: kommuner, landsting och länsstyrelser. Här finns en kort överblick över olika myndigheters ansvar.

Terminologi

Det finns många termer inom ämnet migration och det kan vara svårt att hålla isär begreppen. Vill du veta den korrekta betydelsen av ord såsom dagersättning, kvotflykting, ankomstboende och uppehållstillstånd så har Migrationsverket sammanställt de vanligaste begreppen här och en komplett ordlista här.

För mer information, kontakta

Porträttbild på Johan.