Startpaket för footgolfbana

Utveckla golfens nya gren med hjälp av Idrottslyftet. Här finns ett förmånligt startpaket för golfklubbar som vill anlägga en footgolfbana på sin anläggning.

En vit hålkopp för footgolf med en fotboll bredvid, samt ett lock för ett footgolfhål med konstgräsplatta ovanpå.

Sedan 2016 är footgolf en gren inom Svenska Golfförbundet. Footgolf är en kombinationssport som går ut på att sparka en fotboll från utslagsplats till hål på så få tillslag som möjligt. Footgolf ger möjligheter för golfanläggningar att utöka sin verksamhet då spelet kan utövas på gemensamma ytor och dessutom enkelt kombineras med Golfäventyrets 30-, 50- och 100-banor för juniorer. Läs mer om footgolf.

För att underlätta för golfklubbar som vill se över möjligheterna att anlägga en ny eller vidareutveckla en befintlig footgolfbana på sin anläggning har Svenska Golfförbundet tagit fram ett förmånligt startpaket inklusive analys, designarbete och material.

I dagsläget arbetar SGF med det svenska företaget T2Flag som godkänd bandesigner för footgolf och deras expertis ingår från start till slut i projektet. Paketets innehåll och pris avser anläggning på en golfbana eller annan motsvarande yta lättanpassad för footgolf.

Sök idrottslyftsstöd

För att delfinansiera projektet kan klubben söka idrottslyftsstöd enligt Paket 5 – Anläggningsbidrag. Kravet för att söka stöd till footgolf är att klubben har en permanent golfäventyrsbana. Finns inte det kan klubben göra en kombinerad ansökan för bygge golfäventyrsbana och footgolfbana inom Paket 5. Golfklubben kan söka anläggningsbidrag på 50 % av kostnaden, dock max 20 000 kr.

Så här går det till

 1. Golfklubben kontaktar av SGF godkänd bandesigner
 2. Bandesigner gör besök på golfklubben
 3. Bandesigner sammanställer underlag
 4. Golfklubben beslutar att gå vidare
 5. Design bansträckning utförs
 6. Bandesigner beställer utrustning
 7. Golfklubben implementerar bandesignen
 8. Bandesigner gör slutrapport

Pris för startpaketet

Steg 1–3:

6 000 kr exkl. moms, utan motkrav på golfklubben

Steg 4–8:

6 hål: 39 000 kr inklusive 6 hålkoppar med lock, 6 enklare teeskyltar, 6 par teemarkeringar och 50 numrerade fotbollar.
Totalt: 45 000 exkl. moms

9 hål: 49 000 kr inklusive 9 hålkoppar med lock, 9 enklare teeskyltar, 9 par teemarkeringar och 50 numrerade fotbollar.
Totalt: 55 000 exkl. moms

18 hål: 69 000 kr inklusive 18 hålkoppar med lock, 18 enklare teeskyltar, 18 par teemarkeringar och 50 numrerade fotbollar.
Totalt: 75 000 exkl. moms

Fördelar med footgolf på golfanläggningen

 • Footgolf är enkelt att utöva och har inga krav på förkunskaper
 • Alla kan spela, gammal som ung
 • Går snabbt att spela, mellan 1–2 timmar per runda
 • Perfekt aktivitet för företag och events
 • Låg investeringströskel och låga driftskostnader
 • = Helt nya intäkter för golfklubben

Intresserad?

Kontakta T2Flag Footgolf AB på buildacourse@t2flag.com. Läs mer om hur T2Flag arbetar med processen att bygga en footgolfbana här.

Kontakt SGF

Porträttbild på Johan.