Svenska Golfförbundet har som första golfförbund i världen inkluderat footgolf som en gren i sin verksamhet. Footgolf går ut på att sparka en boll från en utslagsplats till ett hål på så få tillslag som möjligt.

En landskapsbild över en green i footgolf med fyra spelare.

Sedan 2016 är footgolf en gren inom Svenska Golfförbundet. Footgolf är en kombinationssport som går ut på att sparka en fotboll från utslagsplats till hål på så få tillslag som möjligt. Spelet följer den vanliga golfens regler men med en fotboll och en större hålkopp. Footgolf, eller fotbollsgolf som det också kallas, är en sport som passar alla – unga som äldre, män som kvinnor – utan krav på förkunskaper eller särskild utrustning för spelaren utöver en fotboll.

Footgolf ger stora möjligheter för golfanläggningar att utöka sin verksamhet. Det finns naturliga synergier med ordinarie verksamhet eftersom footgolf kan utövas på gemensamma ytor och dessutom enkelt kombineras med Golfäventyrets 30-, 50- och 100-banor för juniorer.

Startpaket för anläggning av footgolfbana

För att underlätta för golfklubbar som vill se över möjligheterna att anlägga en ny eller vidareutveckla en befintlig footgolfbana på sin anläggning har Svenska Golfförbundet tagit fram ett förmånligt startpaket inklusive analys, designarbete och material. För att delfinansiera projektet kan klubben söka idrottslyftsstöd. 

Läs mer om startpaketet och hur du ansöker. 

Fem steg att tänka på vid anläggning av footgolfbana

 1. 1. Föranka hos styrelse och ledning
 2. Informera om sporten, var transparent och inspirera! Få med så många som möjligt så tidigt som möjligt. Visa på både fördelar och nackdelar. Skapa en grupp med mandat att utreda möjligheterna. Och bjud in till en runda footgolf!

 3. 2. Bestäm ambitionsnivå
 4. Vad vill ni uppnå med en footgolfbana, vilken ambitionsnivå gäller? Vad är syftet - nya besökare, nya intäkter? Vilken profil vill ni att banan ska ha – familjär, enkel, svår, mycket risk/reward, tävlingsbana? Vilken kvalitet önskas, vad ska det vara för greenfeenivå och ska bollhuset vara bemannat eller obemannat?

  Då sporten tilltalar målgrupper i alla åldrar hänger också mycket på upptagningsområde, avstånd till bostäder, befintligt näringsliv och vilka samhällsfunktioner som finns i området. Golfklubbens profil, historia och befintliga besökare spelar också in.

 5. 3. Välj rätt mark
 6. Det enskilt viktigaste steget - att välja mark. I ett tidigt skede måste ni förstå vad det innebär att anlägga en footgolfbana på befintlig golfbana kontra dedikerad mark.

  a) Befintlig golfbana

  Positivt:
  • Låg investeringströskel
  • Snabbt spelklar bana (2-4 veckor)
  • Sporten syns och hörs
  • Stärker bilden av den multifunktionella golfanläggningen

  Utmaningar:
  • Golfare måste släppa bokningstider (ev ofördelaktigt idrottsligt och ekonomiskt)
  • Klipphöjder inte optimala för en fotboll (snabb rull)
  • Sporten alltför ljudlig (prioritera miljöhänsyn)

  b) Dedikerad mark i anslutning till golfanläggning

  Positivt:
  • Bättre ekonomi med egen bana (nya målgrupper/intäkter)
  • Fler möjligheter till bra/strategisk design
  • Dubblar genomströmningen (ca 500 pers/dag)
  • Minimalt underhåll
  • Går att kombinera med Golfäventyret

  Utmaningar:
  • Tillgång till mark krävs
  • Högre investeringströskel
  • Längre tid till spelklar bana

  c) Centrumnära banor

  Positivt:
  • Ny parkmark stadsnära för footgolf/äventyrsgolf
  • Synligheten och tillgängligheten ökar
  • Samarbetsmöjligheter med kommunen
  • Golfnyttan i samhället används med fördel

  Utmaningar:
  • Tillgång till mark krävs
  • Inga befintliga faciliteter (klubbhus, restaurang, toaletter, maskinpark etc)
  • Längre tid till spelklar bana
  • Ökar inte antalet besökare på golfklubben

 7. 4. När processen startar - var delaktig!
 8. Håll er aktiv i dialogen. Var med under designprocessen och när banan skapas. Involvera er tidigt för att lära er om footgolf – hur banan funkar, vilket underhåll som krävs och i vilka avseenden footgolf skiljer sig från golf, både strategiskt och utförandemässigt.

 9. 5. Förbered för invigning
 10. Nu är nya målgrupper på väg till golfklubben/anläggningen. Är allt praktiskt klart – tidsbokning (eller inte), spelarinstruktioner, scorekort, pennor, bollhus, numrerade eller märkta bollar samt bollpump? Anordna invigningstävling med priser?

  Hur kan vi då arbeta med marknadsföring och hålsponsorer? Har skolorna, fotbollsklubbarna och de lokala företagen blivit informerade? Företagsevent i olika former står normalt för mer än 50 procent av intäkterna.

  Viktigt: Många sätter sin fot på en golfanläggning för första gången. Anpassa retoriken därefter.

Lär dig mer om footgolf

 1. Det här är footgolf
 2. Footgolf är en kombinationssport som funnits i många år och i flera olika former. I dag närmar sig sporten en mer golflik upplevelse, där spelstrategin och naturupplevelsen står i centrum. Footgolf går ut på att sparka en fotboll från utslagsplats till hål på så få tillslag som möjligt. Spelet följer den vanliga golfens regler men med en större boll och en större hålkopp. Vattenhinder och out of bounds utgör normala hinder. Ospelbar boll kan förekomma. Pliktslag och droppning enligt golfens regler. Footgolf kan spelas på en specialbyggd bana men också på en traditionell golfbana.

  Footgolf samordnas internationellt via Federation for International FootGolf (FIFG), som har etablerat riktlinjer för sporten och administrerar den internationella regelboken. En FIFG-godkänd footgolfbana består av 9 eller 18 hål med par 3 till par 5, hållängder mellan 50 och 200 meter och hålkoppar med 53 cm i diameter.

  Footgolf spelas också ofta på kortare och enklare banor där karaktären på banorna i form av antal hål och hålens längd kan variera stort. I denna form är footgolf (eller fotbollsgolf som de flesta av dessa anläggningar kallar det) mer tänkt som en rolig upplevelse för familjer, kompisgäng och som företagsevenemang.

  Gemensamt för all typ av footgolf är att det är en sport som passar alla – unga som äldre, män som kvinnor – utan krav på förkunskaper. Reglerna är enkla och det krävs ingen särskild utrustning för spelaren utöver en fotboll (godkänd tävlingsboll i storlek 5) som finns att låna på de flesta footgolfanläggningar.

 3. Footgolf och golf – en naturlig kombination
 4. Footgolf är en naturlig komplettering av verksamheten som snabbt kan ge positiva effekter för klubbar och anläggningar i form av en tydlig och ny intäktskälla.

  Greenfeeavgifter är en självklarhet och sporten kan utövas på befintlig golfanläggning och golfbana som kan underhållas med den befintliga maskinparken. En footgolfbana med större hålkoppar går dessutom perfekt att kombination med Golfäventyrets 30-bana (3 hål om snitt 30 meter) och 50-bana (6 hål om 50 meter).

  Footgolf är ett bra komplement vid företagsevenemang eller som familjeaktivitet eftersom footgolf inte kräver några förkunskaper. Golfanläggningar har restaurang och servicebyggnader samt erfarenhet av tävlingar, marknadsföring och företagsevent.

  Internationellt sett knyts allt starkare band mellan footgolf och golf, bland annat i dominerande golfländer som USA och Storbritannien. The American FootGolf League (medlem i FIFG) skapades 2011. Redan i slutet av 2014 hade spelet spritts till över 240 golfbanor i USA och i dagsläget finns det nästan 1 000 banor i USA och Storbritannien.

  En bidragande orsak till detta var när Golfbanägarförbundet NGCOA startade ett nära samarbete med American FootGolf League. NGCOA hade snabbt insett att footgolf är en utmärkt inkörsport till golfen. Dessutom är footgolf en bra aktivitet på en modern multifunktionell golfanläggning.

  PGA hakade på NGCOA och marknadsför idag footgolf. Ted Bishop, ordförande för PGA, har varit tydlig i budskapen: "I think it would be ludicrous to think there won't be a percentage of those people that might say, 'Hey, you know what? I think I'd like to try and play golf.'"

  Även World Golf Foundation har hakat på och lyft footgolf som en del i framtidens golfverksamhet.

 5. Bakgrund till footgolf inom SGF
 6. De drivande personerna bakom footgolf i Sverige tog under 2013 kontakt med Svenska Golfförbundet (SGF) för att diskutera ett möjligt samarbete.

  Hösten 2014 besökte SGF Olandsbydgdens GK:s fotbollsgolfbana Alunda. Golfklubben beskrev med stor entusiasm vad Alundabanan betyder för klubbens golfverksamhet.

  Bandesignern och footgolfevangelisten Tommy Svensson har varit drivande i samtalen med SGF. Tommy har delat med sig av sin kompetens och erfarenheter i ämnet och hjälpt SGF att utreda möjligheterna för att ta det nationella ansvaret för footgolf.

  I december 2015 beslöt förbundsstyrelsen att Svenska Golfförbundet ska ta det nationella ansvaret för, och inkludera, footgolf som ny gren i förbundet. SGF blir därmed första golfförbund i världen att ta in footgolf i sin verksamhet.

 7. Historia
 8. Footgolf i dess mer organiserad form är mycket ung och sporten har utvecklats i två parallella spår. Det ena spåret, som SGF främst kommer att jobba med, kallas footgolf och innebär spel på golfbanor eller på egna dedikerade banor.

  Footgolf växer snabbt och i stora golfländer som USA och Storbritannien där det i dagsläget finns närmare 1 000 banor. Grenen organiseras i Federation for International FootGolf (FIFG) som grundades 2012. SGF har ansökt om och i början av 2016 fått medlemskap i FIFG och Sverige blir då 36:e land att vara representerat i FIFG.

  Den första tävlingen som spelades enligt den modell och regelverk som tillämpas av FIFG arrangerades i Holland 2008 av Michael Jansen och Bas Korsten. Tävlingsdeltagarna bestod främst av fotbollsspelare från Belgien och Holland. Sedan 2012 arrangerar FIFG World Cup, som går vart fjärde år. 2015 gick världsmästerskapet på Pilar Golf Club i Argentina, där Sverige hade tre spelare representerade.

  Det andra spåret kallas fotbollsgolf och innebär spel på dedikerade banor och organiserat inom World FootballGolf Association (WFGA). Varje år arrangeras ett halvdussin internationella tävlingar. I Sverige spelas årligen Swedish Open, som senast gick av stapeln på Högstabanan utanför Uppsala. WFGA arrangerar även årliga EM och VM.

Nuläget i Sverige

Två kvinnor och en man står vid tee och tittar mot green i footgolf

Footgolf har hittills drivits i Sverige av entusiaster och entreprenörer. Traditionella föreningar och klubbar saknas. I Sverige finns cirka 30 dedikerade anläggningar för footgolf, eller fotbollsgolf, varav en del byggdes redan på 1980-talet. Merparten av dessa anläggningar sorterar idag inte under någon formell struktur eller organisation utan är primärt ett näringslivsinitiativ eller en nischad sidoverksamhet utan ambition att bli del av något större. Karaktären på banorna varierar stort där vissa använder sig av konstgjorda hinder.

Ett tiotal golfklubbar är redan igång och har byggt fotbollsgolfbanor i anslutning till eller på golfbanan. Saknas din golfanläggning? Kontakta oss så fyller vi på listan.

Golfklubbar med footgolfbana

 • Alunda fotbollsgolf är en dedikerad 18-håls footgolfbana belägen i direkt anslutning till golfbanan på Olandsbygdens GK norr om Uppsala. Banan byggdes 2012 och hålen är mellan 30 och 124 meter. 

 • Alvesta GK i Småland har en 18-håls footgolfbana som invigdes i juni 2016. Banan är cirka 900 meter lång, par 72 och tar cirka 1,5 timme att spela i grupper om fyra spelare.

 • Forsbacka GK i Åmål erbjuder sedan juli 2016 möjlighet till footgolf på en sexhålsbana i anslutning till golfanläggningens korthålsbana.

 • Hammarö Golfklubb i Karlstad har en 8-håls footgolfbana med hål mellan 45-95 meter i anslutning till korthålsbanan. Banan invigdes i maj 2016 vid ett event som bevakades av bland annat NWT.se.

 • Isaberg GK norr om Gislaved i Småland erbjuder footgolf på sin korthålsbana.
  Footgolfbanan, som stod klar 2016, har sex hål som mäter mellan 50–120 meter. Banan går att reservera för footgolf via kansliet. 2017 stod Isaberg som arrangör av Sveriges första svenska mästerskap i footgolf

 • Kiladalens GK strax utanför Nyköping har en 9-håls footgolfbana i ett skogsområde separat från golfbanan, med naturliga hinder i form av träd, stenar mm. Hålen varierar i längd från 35 meter till 115m. Banan öppnade för spel den 1 augusti 2017. 

 • Lanna Golfklubb utanför Värnamo i Småland har en 9-håls footgolfbana på Trantorpsbanan. Banan ligger i kuperad terräng och varierar mellan 80-130 meter. 

 • Lerjedalen GK utanför Göteborg erbjuder sedan maj 2016 footgolf på sin korthålsbana. Hålen är mellan 35-100 meter långa.

 • Nyköpings GK kombinerar golf och footgolf på sexhålsbanan som invigdes i juni 2016. Klövern är en korthålsbana med par 3-hål mellan 30-100 meter som är helt gratis att spela, både för golfare och footgolfare.  

 • Rockatorps GK utanför Växjö har en fotbollsgolfbana vid sidan om 9-hålsbanan. Hålen är mellan 25 och 115 meter långa.

 • Sjögärde GK i Kungsbacka kommun i Halland har anlagt en 6-håls footgolfbana på den befintliga korthålsbanan. Hålen är mellan 65–145 meter långa. Banan invigdes hösten 2016. 

 • Tomelilla GK i Skåne har dels en permanent 9-hålsbana som alltid är öppen för footgolf och delar plats med korthålsbanan (30-90 m), dels en 18-håls footgolfbana som delar plats med de första nio hålen på ordinarie golfbanan.

 • Troxhammar GK på Ekerö utanför Stockholm har en footgolfbana på korthålsbanan, med en särskild footgolfgreen i närheten av den vanliga golfgreenen. Banan öppnade i juni 2016 och består av fem hål, samtliga par 3. 

Footgolf i sociala medier

Kontakta SGF

Porträttbild på Johan.