Golfreglers påverkan vid uppsättande av vildsvinsstängsel

– ett utdrag ur RK-protokoll 1/18.

Fråga har inkommit om möjligheten att genom en lokal regel ge lättnad för elstängsel som samtidigt definierar out of bounds.

Av decision 24/4 framgår att ett stängsel som definierar out of bounds inte är ett hindrande föremål, även om en del av stängslet är innanför gränsen för out of bounds såsom den bestämts genom stängselmarkeringarna. Detta har ytterligare fastslagits av R&A i deras Guidance on Running a Competition (GoRaC) i Kapitel 3-2. Därav framgår att det inte är tillåtet att fastställa en lokal regel som medger lättnad från ett out of boundsstaket, även om tävlingsledningens beslut om en sådan lokal regel grundas på att skydda stängslet från varje skada.

Emellertid anför R&A vidare i GoRaC, för det fall att gränsstängslet utgörs av ett elstängsel, att det är tillåtet att införa en lokal regel som medger lättnad för en boll som ligger inom ett visst avstånd (t.ex. två klubblängder) från gränsstängslet. Under angivna förhållanden och för spelarens säkerhets skull kan, enligt R&A, spelaren mäta ut de två klubblängderna från stängslet och en ytterligare klubblängd inom vilken spelaren får droppa bollen, dock inte närmare hålet.

Med hänsyn till vad sålunda anförts finner RK att det i sådant särskilt fall som det ovan beskrivna är tillåtet att en införa en lokal regel som medger lättnad för elstängsel. SGF rekommenderar i första hand att elstängsel placeras utanför eller precis innanför banans gräns. Se vidare Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida.

Fler nyheter

 1. Godkända växtskyddsmedel 2018
 2. Banskötsel 2018

  Godkända växtskyddsmedel 2018

  Listan över godkända växtskyddsmedel har uppdaterats per 1 maj 2018. Se produkten Heritage.

 3. Kartlägg banan med Mapping Industries
 4. Banskötsel 2018

  Kartlägg banan med Mapping Industries

  SGF har gjort en överenskommelse med Mapping Industries att erbjuda klubbarna en dokumentationsmätning plus LiveGIS programvara för optimerad skötsel och drift till reducerat pris, samtidigt som SGF gör en mätning för banvärdering. Med detta erbjudande får klubbarna sin bana inmätt med all kunskap om banan. Här kartlägger man dränering och sprinklersystem, boxar, brunnar, ledningar med mera.

  Läs mer: Överenskommelse mellan SGF och Mapping Industries

 5. Miljötillsynsprojekt på golfbanor under hösten 2018
 6. Banskötsel 2018

  Miljötillsynsprojekt på golfbanor under hösten 2018

  Kommunerna efterfrågar mer vägledning när det gäller miljötillsynen och speciellt av växtskyddet på golfbanor.

  Enligt en undersökning som genomfördes 2015 är hantering av växtskyddsmedel på golfbanor ett tillsynsområde där kommunerna efterfrågar mer vägledning.

  Under hösten 2018 genomför därför Jordbruksverket tillsammans med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ett nationellt tillsynsprojekt om växtskyddsmedel på golfbanor. Huvudansvarig myndighet är Naturvårdsverket.

  Projektet kommer bland annat att bidra till kunskap om hur hanteringen av växtskyddsmedel på golfbanor ser ut.

  – Arbetet kopplar till de nationella miljömålen giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet, säger Ingela Svensson som jobbar med tillsynsvägledning på Jordbruksverket. Integrerat växtskydd kommer att vara en viktig del av projektet.

  Syftet är att:

  - Utveckla vägledningsmaterial för en enhetlig och effektiv tillsyn

  - Öka golfklubbarnas kunskap om regler för och hantering av växtskyddsmedel

  - Öka tillsynsmyndigheternas kunskap om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor

  Upptaktsdagar planeras i augusti och därefter inleds tillsynsperioden på golfbanorna. Projektets resultat kommer att redovisas i mars 2019.

  Förhoppningsvis kommer golfen att vara representerad i projektets referensgrupp. Svenska Golfförbundet återkommer med mer information när det finns mer att berätta.

  Se till att anläggningen har koll på:

  - Ansökan till kommunen om att få använda växtskyddsmedel

  - Kalibrerad, funktionstestad spruta

  - Bara för Golf godkända preparat

  - Använd SJV Hjälpreda för bedömning av skyddsavstånd vid bekämpning

  - Fyll och tvätta sprutan på rätt ställe

  Hör av er till SGF:s bankonsulenter om ni är osäkra på er miljöstatus. Exempelvis för att få hjälp med en miljögenomgång (förbesiktning) på anläggningen och att inför tillsynsprojektet stämma av vad som gäller för:

  - Skyddsavstånd

  - IPM

  - Rengöringsplats och

  - Påfyllningsplats

  - Spruttillbehör

  För mer info om miljö på golfanläggningen se SGF Miljöchecklista samt besiktningsprotokoll med vägledning från tidigare tillsynsprojekt.

  För mer information kontakta:

  Porträttbild på Peter
  • Peter Edman
  • Distrikt: Västergötland och Bohuslän-Dal. Expertområde: Natur- och miljövård, myndighetskontakter, marklära, växtskydd och allmän banskötsel.
  • Tel: 070-266 56 86