Godkända växtskyddsmedel 2018

Listan över godkända växtskyddsmedel har uppdaterats per 1 maj 2018. Se produkten Heritage.

Fler nyheter

 1. Kartlägg banan med Mapping Industries
 2. Banskötsel 2018

  Kartlägg banan med Mapping Industries

  SGF har gjort en överenskommelse med Mapping Industries att erbjuda klubbarna en dokumentationsmätning plus LiveGIS programvara för optimerad skötsel och drift till reducerat pris, samtidigt som SGF gör en mätning för banvärdering. Med detta erbjudande får klubbarna sin bana inmätt med all kunskap om banan. Här kartlägger man dränering och sprinklersystem, boxar, brunnar, ledningar med mera.

  Läs mer: Överenskommelse mellan SGF och Mapping Industries

 3. Miljötillsynsprojekt på golfbanor under hösten 2018
 4. Banskötsel 2018

  Miljötillsynsprojekt på golfbanor under hösten 2018

  Kommunerna efterfrågar mer vägledning när det gäller miljötillsynen och speciellt av växtskyddet på golfbanor.

  Enligt en undersökning som genomfördes 2015 är hantering av växtskyddsmedel på golfbanor ett tillsynsområde där kommunerna efterfrågar mer vägledning.

  Under hösten 2018 genomför därför Jordbruksverket tillsammans med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ett nationellt tillsynsprojekt om växtskyddsmedel på golfbanor. Huvudansvarig myndighet är Naturvårdsverket.

  Projektet kommer bland annat att bidra till kunskap om hur hanteringen av växtskyddsmedel på golfbanor ser ut.

  – Arbetet kopplar till de nationella miljömålen giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet, säger Ingela Svensson som jobbar med tillsynsvägledning på Jordbruksverket. Integrerat växtskydd kommer att vara en viktig del av projektet.

  Syftet är att:

  - Utveckla vägledningsmaterial för en enhetlig och effektiv tillsyn

  - Öka golfklubbarnas kunskap om regler för och hantering av växtskyddsmedel

  - Öka tillsynsmyndigheternas kunskap om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor

  Upptaktsdagar planeras i augusti och därefter inleds tillsynsperioden på golfbanorna. Projektets resultat kommer att redovisas i mars 2019.

  Förhoppningsvis kommer golfen att vara representerad i projektets referensgrupp. Svenska Golfförbundet återkommer med mer information när det finns mer att berätta.

  Se till att anläggningen har koll på:

  - Ansökan till kommunen om att få använda växtskyddsmedel

  - Kalibrerad, funktionstestad spruta

  - Bara för Golf godkända preparat

  - Använd SJV Hjälpreda för bedömning av skyddsavstånd vid bekämpning

  - Fyll och tvätta sprutan på rätt ställe

  Hör av er till SGF:s bankonsulenter om ni är osäkra på er miljöstatus. Exempelvis för att få hjälp med en miljögenomgång (förbesiktning) på anläggningen och att inför tillsynsprojektet stämma av vad som gäller för:

  - Skyddsavstånd

  - IPM

  - Rengöringsplats och

  - Påfyllningsplats

  - Spruttillbehör

  För mer info om miljö på golfanläggningen se SGF Miljöchecklista samt besiktningsprotokoll med vägledning från tidigare tillsynsprojekt.

  För mer information kontakta:

  Porträttbild på Peter
  • Peter Edman
  • Distrikt: Västergötland och Bohuslän-Dal. Expertområde: Natur- och miljövård, myndighetskontakter, marklära, växtskydd och allmän banskötsel.
  • Tel: 070-266 56 86
 5. På golfbanan talar bilderna sitt tydliga språk
 6. Banskötsel 2018

  På golfbanan talar bilderna sitt tydliga språk

  Arbete på golfbanor innebär ett ofta oskyddat arbete med många säkerhetsrisker. Bilderboken ”Jobba säkert på golfbanan”, den femte och avslutande boken i Prevents serie med bilderböcker för den gröna sektorn, är ett bra verktyg för klubben ska minska risken för olyckor.

  I Sverige arbetar idag cirka 2 500 personer på olika sätt med skötsel av golfbanor. Siffran rymmer såväl helårsanställda som säsongsanställda. Det handlar alltså inte om landets största yrkeskår, men det är en yrkeskår som har ett mer riskfyllt arbete än de flesta kanske är medvetna om. Många som arbetar är dessutom säsongsanställda eller ibland volontärer, utan särskild erfarenhet eller kunskaper om säkerhet. Det gör det viktigt med en tydlig introduktion till arbetet.

  Många risker

  Två illustrationer av banarbetere på gräsklippare, från boken Jobba säkert på golfbanan

  Utöver risken att få golfbollar på sig så innebär jobbet allt från att hantera verktyg, maskiner, fordon och ibland kemikalier till att utsättas för bland annat tunga och otympliga lyft, buller, vibrationer och arbete på ojämna och hala underlag. Dessutom finns alltid risk för solskador och värmeslag. Det gäller att veta hur man bäst beter sig för att undvika allt från skallskador till muskel- och ledbesvär.

  – Ungefär hälften av våra banarbetare är idag rekryterade från utlandet, och just nu har vi nog åtminstone sju nationaliteter på plats. Det är inte ovanligt att man ser helt annorlunda på säkerhet utomlands. Tanken på att använda hjälm finns ofta inte alls, inte heller kunskap om regler kring till exempel lyft, säger Stefan Andorff, klubbdirektör på Drottningholms golfklubb.

  Solskydd på Drottningholm

  På Drottningholm står man redo med solskyddsfaktorn när alla ska ut på morgonen. Men även hos en arbetsgivare som ständigt arbetar för att förebygga och förutse risker som kan uppstå, finns en ständig olycksrisk närvarande. Exempelvis när personal måste köra stora och tunga gräsklippare med blanka däck på halt gräs och sluttande underlag – då kan det vara lätt att glida i sidled och helt förlora kontrollen över en maskin.

  – Att säkerheten fungerar ligger på vårt ansvar som arbetsgivare, så det ställer naturligtvis stora krav på vår introduktion. Bilderboken hjälper vår förman att tydliggöra det han förklarar, samtidigt som den gör det lättare för den anställda att ta till sig informationen. När språket står i vägen, som det ofta kan göra hos oss, hjälper bilderna till att tydligt visa hur arbetsuppgifterna ska utföras, säger Stefan Andorff.

  Bilderboken ”Jobba säkert på golfbanan” är kostnadsfri och kan beställas eller laddas ner här.