Klubbrådgivare

SGF erbjuder ett komplett team för rådgivning och verksamhetsutveckling av golfklubbar och anläggningar. Dels via regionindelade klubbrådgivare som arbetar med tillväxtprogrammet ute på fältet, dels genom den centrala staben på SGF:s kansli som är experter inom områden som juridik, försäkring, skatter och avtal.

Klubbrådgivarna ingår i avdelningen Klubb- och anläggningsutveckling under ledning av biträdande generalsekreteraren Bo Bengtsson. De verkar för SGF:s övergripande mål – välmående golfanläggningar, avseende attraktiv verksamhet och ekonomi i balans, för medlemmar, gäster och medarbetare.

Det här erbjuder klubbrådgivarna

Klubbrådgivarna på fältet arbetar med rådgivning och verksamhetsutveckling tillsammans med bankonsulenterna och juniorutvecklarna. De stöttar och hjälper klubbarna att ta fram fakta, analysera nuläget och utarbeta beslutsstöd, men också stötta klubbarna i processerna att nå ett effektivt arbetssätt.

De arbetar geografiskt utspridda över Golfsverige och träffar klubbar, arrangerar klustermöten och skapar nätverk mellan klubbar på regionnivå, men också på riksnivå baserat på andra gemensamma faktorer som storlek, ägande- och driftsform och idrottsverksamhet.

Klubbrådgivarna har flera verktyg som stöd, exempelvis Players 1st för medlemsundersökningar, Vision 50/50 för jämställdhet och inkludering, utbildningar i styrelsearbete, medlems- och intäktshantering samt ett flertal mallar för verksamhetsutveckling.

Den centrala staben är ämnesexperter i och erbjuder rådgivning och stöd inom områden som juridik, försäkring, skatter, medlemskap och associering, bestraffningsärenden, arbetsgivar- och avtalsfrågor.

Hitta din närmaste klubbrådgivare

Claes Björklund, ordförande i PGA

Claes Björklund

Ansvarig för klubbar i Halland, Skåne och Stockholm.

Kontakt: claes.bjorklund@golf.se, 08-622 15 85

 

 

 

Porträtt på Anders Hammarström

Anders Hammarström 

Ansvarig för klubbar i Stockholm, Södermanland, Östergötland, Norrbotten och på Gotland.

Kontakt: anders.hammarstrom@golf.se, 070-655 15 28

 

 

 

Stefan Janson, klubbrådgivare SGF

Stefan Janson

Ansvarig för klubbar i Dalarna, Bohuslän Dal, Närke, Västmanland och Värmland.

Kontakt: stefan.janson@golf.se, 08-622 15 92

 

 

 

Lena Lindström, klubbrådgivare SGF

Lena Dahlgren Lindström

Ansvarig för klubbar i Gästrike-Hälsinge, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Stockholm, Uppland, Västerbotten och Ångermanland.

Kontakt: lena.lindstrom@golf.se, 08-622 15 91

 

 

 

Porträttbild på Per Svensson som jobbar med klubb- och anläggningsutveckling.

Per Svensson

Ansvarig för klubbar i Göteborg, Västergötland, Småland och Värmland.

Konatkt: per.svensson@golf.se, 08-622 15 90

 

 

 

Porträttbild på Pelle Sättare

Pelle Sättare

Ansvarig för klubbar i Norrbotten, Västerbotten, Stockholm och Skåne.

Kontakt: pelle.sattare@golf.se, 08-622 15 95

 

 

 

Sandra Tancred, klubbrådgivare SGF

Sandra Tancred

Ansvarig för klubbar i Blekinge, Småland, Skåne och på Öland.

Kontakt: sandra.tancred@golf.se, 08-622 15 93

 

 

 

Ämnesexperter på SGF:s kansli

För rådgivning till klubbar och anläggningar inom områden som juridik, skatteregler, medlemskap och associering, bestraffningsärenden, integration och jämställdhet finns ett team av seniora och erfarna ämnesexperter som bildar en stab på SGF:s kansli. De ingår i avdelningen Klubb- och anläggningsutveckling under ledning av biträdande generalsekreteraren Bo Bengtsson.

Porträttbild på Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare.

Bo Bengtsson

Biträdande generalsekreterare och ansvarig för avdelningen Klubb- och anläggningsutveckling.
Särskilt ansvarsområde: ledamot av Juridiska Nämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.

Kontakt: bo.bengtsson@golf.se, 08-622 15 59

 

 

Porträttbild på Thomas Bergman, klubb och anläggningsutveckling.

Thomas Bergman

Klubb- och anläggningsutvecklare.
Särskilt ansvarsområde: medlemskap och anslutning av klubb, handläggare Juridiska Nämnden.

Kontakt: thomas.bergman@golf.se, 08-622 15 12

 

 

Johan Kannerberg

Johan Kannerberg

Klubb- och anläggningsutvecklare.
Särskilt ansvarsområde: Vision 50/50, Golfnyttan och footgolf.

Kontakt: johan.kannerberg@golf.se, 08-622 15 23