Förbundsmötet

Svenska Golfförbundets förbundsmöte 2018 äger rum den 22 april på Scandic Star i Sollentuna.

Förbundsmötet är Svenska Golfförbundets årsmöte. Alla är välkomna som åhörare, yttranderätt har dock endast ombuden. Ombud är de av golfdistriktsförbunden utvalda representanterna för just det distriktet. Antal ombud per distrikt baseras på hur många golfklubbar = medlemmar i förbundet, som ingår i distriktet.

Rådslag och förbundsmöte livesändes på SGF:s Facebooksida. Inspelningarna går att se i efterhand. Lördagens rådslag sändes i tre olika pass och förbundsmötet i sin helhet.

  Lördag pass 1: Inledning samt digitalisering och behovet av GIT Online
  Lördag pass 2: Elitverksamhet och den svenska modellen
  Lördag pass 3: Tredjepartsleverantörer
  Söndag: Förbundsmötet i sin helhet

Ladda ner presentationen från Rådslaget som PDF

Så fungerar Svenska Golfförbundets demokratiprocess

Mall för motioner

Handlingar vid förbundsmötet 2018

Dagordning

Fullmakt ombud – till ordförande i GDF

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk ram och medlemsavgifter 2019

Förbundsstyrelsens förslag till riktlinjer för verksamhetsrevisorerna

Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2019–2020

Kallelse

Motion 1 Hofors GK – Tredjepartsprofitering

    Gästrike-Hälsinge GDF yttrande över motion nr 1

    Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 1 

Motion 2 Ingarö GK och Drottningholms GK – GIT-utveckling

    Stockholms GDF yttrande över motion 2

    Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 2

Rådslaget – program och hålltider

Proposition 1 – Utveckling av nytt användarprogram i GIT

Proposition 2 – Revidering av GIT-bestämmelserna inför GDPR

   Bilaga till proposition 2 – Förslag till nya GIT-bestämmelser

Röstlängd

SGF Verksamhetsberättelse 2017 

Valberedningens förslag till antal ledamöter i styrelsen

Valberedningens förslag till antal verksamhetsrevisorer

Valberedningens förslag till ersättning till styrelsen

Valberedningens förslag till förbundsmötet 2018

   Presentation av Anneli Samuelsson – nominerad till styrelseledamot

Valberedningens verksamhetsberättelse 2017–2018

Verksamhetsrevisorernas rapport 2017

Vägledning ombud

Årsredovisning Svenska Golfförbundet 2017

Årsredovisning Svenska Golfförbundet Affärsutveckling AB 2017

Årsredovisning Svenska Golfförbundet Event AB 2017

Årsredovisning Svenska Golfförbundet Golfsystem AB 2017

Tidigare protokoll och beslut

För mer information, kontakta

Anneli