Klubbstatistik

Här hittar du Sveriges golfklubbar i bokstavsordning med klubbförkortning, SGF-nummer, distriktstillhörighet och datum för inval i Svenska Golfförbundet. Listan omfattar även anläggningar med associationavtal med SGF.

Golfklubbar och golfbolag i Sverige i bokstavsordning (januari 2017)
Golfklubbar och golfbolag i Sverige i distriktsordning (januari 2017)
Golfklubbar och golfbolag i Sverige efter invalsår (januari 2017)

I golfklubbarna fattas alla avgörande beslut på föreningens årsmöte där varje medlem har en röst.
Golfbolagen är traditionella aktiebolag med en eller flera ägare som fattar beslut vid bolagsstämma.
Det finns dock inga skillnader mellan golfklubb och golfbolag avseende själva golfverksamheten. Om inget annat framgår av texterna gäller samma regler oavsett hur verksamheten drivs.

Antal banor på anläggningar i Sverige 2017

75 anläggningar har 9 hål
273 – 18 hål
67  27 hål
27  36 hål
4  45 hål
3  54 hål

Totalt 449