Totalt 57 310 individer började eller återupptog golfspelet under 2016 och antalet aktiva golfmedlemmar ökade med 9 794 till totalt 486 631. Antalet aktiva golfmedlemmar har ökat i obruten följd sedan hösten 2013.

Medlemsstatistik

Medlemsutvecklingen 2013–2016

Grafen visar medlemsutvecklingen i Golfsverige åren 2013–2016.

2013 2014 2015 2016
Flickor juniorer 10683 10378 10207 10491
Utv flickor 1-21 år -685 -305 -171 284
Trend -2,6% -1,6% +2,8%
Pojkar juniorer 37786 36815 36566 37865
Utv pojkar 1-21 år -1680 -971 -249 1299
Trend -2,6% -0,7% +3,6%
Summa juniorer 48469 47193 46773 48356
Utv alla juniorer 1-21 år -2365 -1276 -420 1583
Trend -2,6% -0,9% +3,4%
Kvinnor seniorer 124423 123299 122736 123690
Utv kvinnor 22+ -3176 -1124 -563 954
Trend -0,9% -0,5% +0,8%
Män seniorer 300588 303926 307328 314585
Utv män 22+ -1373 3338 3402 7257
Trend +1,1% +1,1% +2,4%
Summa seniorer 425011 427225 430064 438275
Utv alla seniorer -4549 2214 2839 8211
Trend +0,5% +0,7% +1,9%
= Totalt aktiva 473480 474418 476837 486631
Utveckling totalt -6914 938 2419 9794
+0,2% +0,5% +2,1%

Sammanfattning medlemskap

 • Antalet aktiva golfmedlemmar ökade 2016 med 9 794 (+ 2,1 %) till totalt 486 631.
  Det är den enskilt största ökningen sedan 2003.

 • Antalet aktiva golfmedlemmar har ökat i obruten följd sedan hösten 2013.
  Ökningen uppgår till totalt 13 151 medlemskap.

 • Golfsverige ökade 2016 i samtliga grupper:
  Juniorer ökade med 1 583 (+ 3,4 %) till 48 356.
  Kvinnor (seniorer + juniorer) ökade med 1 238 (+ 0,9 %) till 134 181.
  Män (seniorer + juniorer) ökade med 8 556 (+ 2,5 %) till 352 450.

 • Andelen kvinnor minskade till 27,6 % medan andelen juniorer ökade till 9,9 %.

Sammanfattning individer

 • Totalt 463 952 individer var medlemmar i oktober 2016.
  Det var en ökning med 8 182 (+ 1,8 %).

 • Totalt 57 310 individer började eller återupptog golfspelet under 2016.

 • Totalt 49 128 individer slutade under 2016 och lämnade sina klubbmedlemskap.

 • Andelen kvinnor uppgick till 27,7 %.

 • Andelen juniorer uppgick till 9,9 %.

Bokningsstatistik

Bokade ronder i GIT januari–september

Grafen visar volymen bokningstransaktioner i Golfens IT-system (GIT) varje år sedan 2006 för perioden januari–september. Grafen visar alltså inte helårssiffror.

Sammanfattning bokningsstatistik

 • Antalet ronder ökade 2016 med 232 200 ronder (+ 4 %).

 • På nio månader har det genomförts 6,4 miljoner ronder, vilket är nytt rekord.

 • Totalt 376 830 golfare hade bokat minst en starttid.

 • I snitt spelade golfarna 15,4 ronder, en ökning från 14,7 förra året.

 • Gästspelet (greenfee) svarar för 33 % av alla bokningar.

 • 300 700 golfare spelade minst en gästrond medan 292 200 spelade minst en rond på hemmabanan.

Kontakta oss för mer information

Porträttbild på Bo.
Porträttbild Susanne Persson, kommunikationschef