Sponsring som är bra för juniorer

I snart tjugo år har Skandia genom sponsring arbetat med golf i sitt varumärkesbygge för att få kvalitativ tid med kunder. Samarbetet med Svenska Golfförbundet kring juniorverksamheten är ett av Idrottssveriges längsta.

1996, på Pine Needles Lodge and Golf Club i North Caroline, vann Annika Sörenstam US Women's Open för andra året. Och på köpet blev hon frimärke. 

Det var också året då Svenska Golfförbundet efter elva år bytte ut Trygg-Hansa och skrev sponsoravtal med en ny aktör, ett beslut som kommit att utveckla juniorverksamheten i en positiv riktning.

När Henrik Stenson, Anna Nordqvist och Caroline Hedwall frekventerar tourernas leaderboards, ska vi ha klart för oss att dessa världsstjärnor alla har fostrats i SGF:s framgångsrika juniorverksamhet, och gemensamt för dem är att de en gång i tiden skaffat sina första tävlingserfarenheter på vad som idag är en av världens största juniortävling i golf: Skandia Cup.

Skandia Cup är en breddtävling på klubbnivå där alla till och med 16 år kan delta, vilket gör den unik i såväl omfattning som form. Runt 4 000 juniorer deltog i fjol, 2014, i tävlingar på närmare 300 klubbar runt om i landet. Genom åren har cupen haft olika namn men sedan 1996 är titelsponsorn Skandia. 2015 firar cupen 40 stolta år.

Bank- och försäkringskoncernens sponsorinsats inom golfen inkluderar en rad återkommande aktiviteter under säsongen. Inom ramen för samarbetet med Svenska Golfförbundet står man även bakom Skandia Tour, Skandia Stars, Skandia Grand Opening, Skandia JSM Klubblag, Skol-SM samt ANNIKA Invitational Europe. Samtliga tävlingar syftar till att skapa intresse och aktivera ungdomsgolfen i Sverige.

Men varför är då Svenska Golfförbundets juniorverksamhet så attraktivt att sponsra för ett bank- och försäkringsbolag som Skandia, att man varit en trogen partner i snart två decennier?

Svaret får vi av Sven Ljungberg, varumärkeschef på Skandia med ansvar för externa samarbetsallianser.

– Skandia har historiskt sett jobbat länge med barn och unga. Vi har ett starkt samhällsengagemang och startade bland annat Idéer för Livet 1987 där vi arbetar aktivt med att skapa en meningsfull vardag för barn och unga och motverka att de hamnar i ett utanförskap. Genom att jobba förebyggande med barn och unga minskar man hela samhällskostnaden för utanförskap. Vi gick in som sponsorer på bred front, där Skandia Cup fortfarande är den viktigaste delen i vårt samarbete. Att engagera oss i juniorgolf och låta barn få del i en aktiv fritidssysselsättning ligger helt i linje med våra tankar om att stödja barn och ungdomar i samhället. Det är viktigt både för oss och för Svenska Golfförbundet. 

I Sverige har vi generellt satsat mycket på barn- och ungdomsverksamhet. Sven Ljungberg tror att det är en av förklaringarna till varför vi som land varit framgångsrikt inom en rad idrotter, däribland golf. Han är glad över att Skandia har kunnat vara med och från grunden bygga och utveckla den juniorverksamhet som Svenska Golfförbundet framgångsrikt driver.

Självfallet sticker han inte under stol med att Skandias långsiktiga engagemang också är ett sätt för dem att stärka sitt varumärke och ordna mer affärsmässiga aktiviteter som stärker relationerna med många av deras kunder, samt dessutom ger goda möjligheter att exponera sig mot och kommunicera med en väldigt intressant kundmålgrupp. Där är folksporten golf en perfekt arena.

– Genom att vara en viktig partner till Svenska Golfförbundet ger det möjligheter för oss att anordna olika typer av event både lokalt, regionalt och på nationell nivå, där vi kan vårda våra kundrelationer. Det har alltid varit en viktig del i den satsning vi gör inom golfen, säger Sven Ljungberg och fortsätter:

– Det finns egentligen tre huvudskäl till vårt engagemang. Många av våra kunder är intresserade av golf, runt 25–30 procent av alla som spelar golf i Sverige är redan kunder till oss. Därför är det naturligt för oss att verka inom golfen.Men än viktigare är att golf som idrott är unik på så sätt att man kan spela mot varandra på lika villkor oavsett nivå och ålder, med ett tävlingsmoment om man vill. Det tredje skälet är den värdegrund som finns inom golfen, fair play-tanken. Det i sig är väldigt tilltalande. 

En av årets nyheter är Skandia Invitational, en säljfrämjande kundvårdsaktivitet för Skandias premiumkunder. På nio platser runt om i Sverige, från maj till september, kommer Skandia tillsammans med Svenska Golfförbundet att bjuda in cirka 1 000 kunder att vara med på en golftävling med spelformen Texas scramble. Ur ett affärsmässigt perspektiv kommer detta ge goda möjligheter till kvalitativ tid med kunder i ett lokalt event; liknande aktiviteter som främjar nätverkande arrangeras på regional och nationell nivå.

Långsiktigheten med vilken Skandia arbetar har funnits redan från start då samarbetsavtalet med Svenska Golfförbundet slöts. Bolaget har allt existerat i 160 år, och att ha ett långsiktigt perspektiv ligger i deras affärsidé; kärnverksamheten handlar ju om att sköta människors kapital som pensioner med långsiktighet.

Sponsring är idag en självklar komponent i de flesta stora företags marknadsföring. Rätt genomfört kan man få väldigt goda effekter med sponsring beroende på vad man vill uppnå och vilka signaler man vill sända ut. För Skandia handlar det förutom att skapa en meningsfull vardag för barn och unga, om att stärka och utveckla sin relation med existerande och nya målgrupper.

Det nuvarande sponsoravtalet sträcker sig fram till 2016 och ligger på 25–30 miljoner fördelat på fyra år. Enligt Sven Ljungberg är detta väl investerade pengar; det bekräftas inte minst av de kundenkäter som skickas ut efter genomförda event och som alltid får höga betyg. Golfens kanaler är intressanta och spännande för Skandia, menar han, då de vet att målgruppen stämmer väl överens med den kundgrupp de har.

På Svenska Golfförbundet ser man också mycket positivt på det mångåriga samarbetet. Dialogen parterna emellan är tät och fruktsam, och diskussioner förs på flera plan kring hur man ska kunna vidareutveckla ungdomssatsningarna, de olika tävlingarna och eventen. Det finns en gemensam vilja att tillsammans göra bra saker för svensk juniorgolf.

– Samarbetet vi har med Skandia efter så många år är fantastiskt. De har en mycket fin värdegrund, vill väl i samhället, har bra idéer och bra samarbeten med organisationer som Ecpat och Bris och kommuner där de är involverade på lokal nivå. Genom åren har Skandia uppvisat innovativa lösningar för jämlikhet och demokrati. De vill värna om ett bra samhälle och genom att ge barn en stor aktivitet som golf försöker de se till att barn mår bättre, säger John Lindberg, projektledare och kundansvarig på Svenska Golfförbundet.

Men om nu satsningen är så bra, hur kan golfen fortfarande tappa så många juniorer?

Frågan är inte enkel att besvara. Utan tvekan behöver golfen utvecklas för att bli mer attraktiv, särskilt med tanke på den digitala värld vi lever i. När internet, dataspel och mobilen lockar mer än idrotts- och föreningsliv måste vi ta till nya djärva grepp och visa upp golf på arenor där golf normalt inte förekommer.

Men det ska också påpekas att trenden inte är unik för golfen, vikande siffror på juniorsidan uppvisar även andra idrotter. Och även om Sverige statistiskt sett har tappat juniorer på tio års sikt – från 92 181 2004 till 47 333 2014 – och rekryteringen är fortsatt problemfylld, ser Svenska Golfförbundet positivt på framtiden.

Vilka frågor är då viktiga att arbeta med framöver?

Golfen står inför en rad fortsatta utmaningar, inte minst när det kommer till att rekrytera kvinnor och yngre. För Svenska Golfförbundet är det angeläget att jobba för att klubbarna ska få en bättre verksamhet som är mer anpassad till rådande situationer i samhället. Där kommer samarbeten med sponsorer som Skandia och andra fortsatt vara en viktig nyckel på vägen framåt.

Om framtiden är det alltid svårt att sia, men när vi ber John Lindberg och Sven Ljungberg att blicka tio år framåt i tiden målar de upp ett drömscenario där inte bara svensk junior- och elitgolf har utvecklats, utan golfen också har fått sin självklara plats i samhället.

– Vi lever allt längre och vi vet att rökning och alkohol är stora hälsoproblem. Men att folk inte rör på sig är också en stor fara. Så ur samhällsperspektiv behöver vi få fler människor att röra på sig och där är golfen viktig. Kan vi som sponsorer vara med och utveckla detta och rekrytera fler barn och unga att börja spela golf och fler vuxna att fortsätta spela långt upp i åldrarna, så bidrar vi till stor samhällsnytta rent folkhälsomässigt, säger Sven Ljungberg.

Han får medhåll av John Lindberg.

– Sponsorer som Skandia är viktiga för oss och vi vill att de ska vara viktiga för oss även i framtiden. Framöver kommer vi ihop med dem att fokusera än mer på att föra fram golfnyttan i samhället och också hur golf kan bidra till att minska utanförskap genom att vi kan få fler juniorer att upptäcka golfen, säger han.

För 2015 är deras gemensamma förhoppning att Skandia som företag får bra medietäckning och att 40-årsjubileumet av Skandia Cup blir en höjdpunkt. Jubileet kommer att uppmärksammas på flera olika sätt, bland annat genom att engagera klubbar till att ha fler tävlingar så att ett ökat antal ungdomar kan vara med och spela.

– Förra året var det nästan 300 klubbar som ordnade en Skandia Cup-deltävling. Kan vi utöka det och dessutom exponera golfen på nya platser och göra den mer publik, så är det toppen. Jag är väldigt optimistisk inför golfens framtid. Sedan hoppas jag givetvis att fler kunder är med på alla de event vi ordnar tillsammans med Svenska Golfförbundet i år, säger Sven Ljungberg. 

Text: Jenny Olsson

 1. Fakta/Sven Ljungberg
 2. Är: 48 år

  Bor: Nacka

  Gör: Varumärkeschef på Skandia

  Familj: Gift med två barn  

  Bakgrund: Universitetsexamen inom företagsekonomi, juridik och marknadsföring. Har tidigare arbetat som konsult på olika kommunikationsbyråer.

  Medlem: Oskarshamns Golfklubb

  Handicap: 20

  Golfidol: Annika Sörenstam. ”Jag är oerhört imponerad av henne. Ibland tror jag inte att vi i Sverige förstår hur stor hon var och är. Det hon har lyckats med är något få idrottspersoner har gjort.”

  Gillar: Utöver golf att se på film, läsa, pyssla med huset och sommarstugan, och umgås med familj och vänner.

 3. Fakta/Skandia
 4. Skandia, med huvudkontor i Stockholm, är en kundägd bank- och försäkringskoncern som erbjuder tjänster inom sparande, pension, ekonomisk trygghet och vardagsekonomi, till privatpersoner och företag i Skandinavien. Skandia grundades 1855 och är idag en av Sveriges största oberoende bank- och försäkringskoncerner och förvaltar i Sverige cirka 8,4 procent av de svenska hushållens sparande.

  www.skandia.se

 5. Fakta/Skandias golfsponsring
 6. Skandia är sedan 1996 huvudsponsor för Svenska Golfförbundets juniorverksamhet. Inom ramen för sponsoråtagandet ingår en rad återkommande aktiviteter under säsongen:

  Skandia Cup:
  En av världens största golftävlingar för juniorer. En breddtävling på klubbnivå där alla upp till och med 16 år kan delta. Avslutas med en riksfinal där de bästa i respektive åldersklass möts. 2015 firar Skandia Cup 40-årsjubileum.

  Skandia Tour:
  Vår nationella juniortour, för spelare 13–21 år. Touren utgör ett led i Svenska Golfförbundets tävlingstrappa och genomförs som individuella tävlingar under sex omgångar à 1–3 dagar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt. Mellan varje omgång sker uppflyttningar baserat på prestation.

  Skandia Stars:
  Lagtävling med de fem bäst rankade flickorna och pojkarna på Skandia Tour Order of Merit

  Skandia JSM Klubblag:
  Juniormästerskap för klubblag. Efter kvalificeringstävlingar och slutspel spelar fyra finallag om segern under tre dagar i oktober.

  Skandia Grand Opening:
  Uppstartstävling som i år spelas på Vellinge Golfklubb den 25–26 april. En scratchtävling med en klass för flickor och en klass för pojkar. Tävlingen spelas över två dagar med 18 hål fyrboll rond 1 och 18 hål foursome rond 2.

  Skol-SM:
  Arrangeras i samarbete mellan Svenska Golfförbundet, Skandia och Svenska Skolidrottsförbundet–SSIF. 2015 spelas Skol-SM den 22–23 september i Uppland.

  ANNIKA Invitational Europe:
  En tävling för flickor upp till 18 år där 78 spelare deltar varav 48 är rankade på Women Amateur Golf Ranking. Tävlingen hålls 2015 den 4–6 augusti på Bro-Bålsta Golfklubb.

  Skandia Invitational:
  En inbjudningstävling för Skandias premiumkunder. Genomförs 2015 på nio platser runt om i Sverige, från maj till september.