Tjörn dubblade handigolfarna

Efter två års förberedelser kunde Tjörns GK dra igång sin handigolfverksamhet. Fem deltagare i maj blev elva efter sommaren

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1988

Syfte med projektet

Starta handigolf på golfklubben.

Så gjorde Tjörns GK

Efter två års arbete av kontakter med SGF, handikapporganisationer, golfdistrikt och kommun startade man 2017 handigolfverksamhet. Efter första träningstillfället i maj med fem deltagare har antalet vuxit till elva efter sommaruppehållet, förutom tränare och ideella ledare. Handigolfen har lyft hela klubbens syn på vad ideell verksamhet kan bidra med.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd