Tillgängligt för alla i Uddevalla

Uddevalla GK har utvecklats till att bli en helt tillgänglighetsanpassad golfanläggning för alla med någon form av funktionshinder.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1994
Projekt påbörjat: 2014
Samarbetspartners/Utförare: Tengboms arkitektkontor, Allmänna arvsfonden
Kostnad: Ca 7 milj. kronor

Syfte med projektet

Att via stöd från Allmänna arvsfonden och från extern expertis kunna erbjuda personer med funktionshinder en modern golfbana och anläggning med alla tillgänglighetskrav.

Så gjorde Uddevalla GK

Klubbens tidigare samarbete med en skola för funktionshindrade gav idé till en tillgänglighetsanpassad golfanläggning. Hela anläggningen ska vara anpassad för såväl funktionshindrade som äldre som har svårt att röra sig fritt. Investeringen är gjord genom ett stort bidrag från Allmänna arvsfonden.

Ett samarbete har skett med Johan Henrikson på Tengbom arkitektkontor och en arbetsgrupp med personer som själva har en funktionsnedsättning. Det kvarstår ett visst arbete ute på banan som anläggande av vägar och gräsarmering. 

Klicka här för att läsa mer om projektet!

Se filmen om Uddevalla GK:s projekt

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.