Roligt och anpassat på Lysegården

Lysegårdens GK satsar på roligare golf för alla genom att tillgänglighetsanpassa bana och anläggning. I höst ska en belyst puttinggreen stå färdig.

Snabbfakta

Antal hål: 27

Invald i SGF: 1966

Syfte med projektet

Genom bidrag från Allmänna arvsfonden har man påbörjat anpassningen av hela anläggningen för funktionsnedsatta.

Så gjorde Lysegårdens GK

2013 påbörjades arbetet med att funktionsanpassa golfanläggningen för fler brukargrupper under begreppet – roligare golf. Genom bidrag från Allmänna arvsfonden och RF har man successivt kunnat anpassa hela anläggningen för både fysiskt och intellektuellt funktionsnedsatta personer. Automatiska dörröppnare, handikappanpassade toaletter, ramper, utjämnade golfhål, ombyggda gräsbunkrar är några exempel på vad man gjort hittills. I höst är en belyst puttinggreen färdig. Det återstår arbete med handikappanpassade övernattningsstugor och fortsatt handikappanpassning av hela banan, när ekonomin så tillåter. Under 2016 står man också värd för en deltävling på handigolftouren.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd