Prova på hos Malmö Burlöv

Malmö Burlöv GK erbjuder personer med funktionsnedsättning samt barn med invandrarbakgrund att prova på golf.

Snabbfakta

Antal hål: 27
Invald i SGF: 1982
Samarbetspartners/Utförare: Föreningen idrott för handikappade i Malmö,  Svenska Golfförbundet

Syfte med projektet

Att möjliggöra golf för personer med funktionsnedsättning samt introducera golfen för invandrarbarn som inte ser golfen som en naturlig idrott för dem.

Så gjorde Malmö Burlöv GK

Klubben har under några år samarbetat med Föreningen idrott för handikappade i Malmö innebärande träning och prova golf ett par dagar i veckan under sommarsäsongen. Upp till femtontalet deltagare har varit med. Träningen har bedrivits med egna ledare och klubbens tränare samt med spel på klubbens korthålsbana. Ett visst stöd har erhållits via Svenska Golfförbundet för att möjliggöra detta.

Klubben har också ett samarbete med närliggande skola för att låta barn med invandrarbakgrund prova på golf. Detta sker under skolterminer på fredagar. Med stöd av lärare och klubbens tränare har runt 15 ungdomar tränat cirka 20 gånger per säsong.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.